clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Технології суднобудування

Технології суднобудування

Суднобудівне виробництво в своєму розвитку зазнало цілий ряд революційних змін.

До головних з них слід віднести: заміну дерева металом в якості конструкційного матеріалу; застосування в якості джерела енергії пара, а потому електрики; перехід від клепання до зварювання, яке застосовується в вітчизняному суднобудуванні з 30-х років ХХ століття; використання для корпусів суден полімерних матеріалів (склопластик, вуглепластик і ін.). В зв’язку з цим з’явилася необхідність в професіональній технологічній освіті спеціалістів-суднобудівників.

Кафедра технології суднобудування та організації виробництва була створена в 1942 р та покликана дати майбутнім спеціалістам освіту в галузі технології суднобудування та зварювання судна.

В 1958 р. канд. техн. наук О.Д. Ковтун став єдиним на кафедрі викладачем зі вченим ступенем та очолює її до 1982 року.

Кафедра стає випускаючою і кількість інженерів-кораблебудівників, які виконують дипломні проекти по технологічній тематиці.

З 1977 року кафедра випускає вже дві групи інженерів-кораблебудівників денного відділення по 23-25 люд. в кожній і одну групу вечірнього відділення (18-20 люд.). Тому дуже гостро стало питання про підготовку своїх науково-педагогічних кадрів.

З 1963 р. в очну аспірантуру вступили інженери-кораблебудівники О.С.Рашковський, М.М.Ничипоров, А.М. Фаріонов, М.В.Фатєєв , В.І.Миронов та ін., які потімзахистили кандидатські дисертації.

З приходом на кафедру молодих аспірантів активізується науково-дослідна робота. Першою такою великою НДР госпдоговірна тема, яка була виконана для Чорноморського суднобудівного заводу по механізації баластування траулерів, які будувались великою серією на потоково-позиційній лінії заводу.

При кафедрі було створено невелике конструкторсько-технологічне бюро, в якому був розроблений принципово новий матеріал для баластування суден, який назвали чавунобетоном і який дозволив повністю механізувати процес його приготування та завантаження у міждонний простір судна, виконані креслення спеціалізованої ділянки і її обладнання.

Новий матеріал і розроблена технологія баластування суден, яка повністю виключає важку ручну працю, упровадженні на суднобудівних заводах міст Миколаєва, Ленінграда, Клайпеди, Петрозаводська, Хабаровська, Волгограда, Зеленодольська, Гданська (Польща), Штральзунда (Німеччина) при побудові промислових суден та кораблів ВМФ. Діюча модель установки для баластування суден експонувалася на Всесвітній виставці «ЕКСПО-70» в Японії та ВДНГ СРСР. Важливість виконаної роботи та отриманого річного економічного ефекту відмічені в наказі міністра суднобудівної промисловості СРСР «Про заохочення працівників ЧСЗ та МКІ за упровадження нової техніки та прогресивної технології».

Іншим науковим напрямком роботи колективу кафедри стала автоматизація плазово-технологічної підготовки суднобудівного виробництва с застосуванням ЕОМ. По цьому напряму проводили дослідження по узгодженню обводів корпусу судна, розгортання на площину листів зовнішньої обшивки, формування карт розкрою листового прокату. Результати проведених досліджень і розробленого програмного забезпечення упроваджені при побудові рефрижераторних суден, навалочників, танкерів, траулерів і авіанесучого крейсера «Київ».

Третім науковим напрямком роботи кафедри стали дослідження галузі гнуття та виправлення великогабаритних листів зовнішньої обшивки корпусу судна та гнуття труб суднових систем. Були розроблені теоретичні основи гнуття тонкостінних труб, розроблені принципово нові схеми обладнання для гнуття труб, отримано кілька авторських свідотств на винахід.

Сумісно з Херсонським Державним заводом «Паллада» та ЦКБ «Ізумруд» розроблені тонкостінні конструкції залізобетонного понтону композитного плавучого доку та унікальна технологія безкесонного стикування на плаву його частин.

За створення виробництва та широке впровадження нових конкурентоспроможних на світовому ринку плавучих споруд в 2007 р. наказом Президента України професору О.С.Рашковському була присуджена Державна премія України в галузі науки та техніки. Цю Державну премію в нашому університеті отримано вперше.

По новій розробленій технології побудовано та поставлено замовникам біля 30 композитних плавучих доків під‘ємною силою від 8500 т до 25000 т в Російську Федерацію, Японію, Південну Корею, Туреччину, Фінляндію, Болгарію, В’єтнам, Алжир, ОАЕ, Катар та інші країни.

На протязі 7 років на кафедрі працював випускник МКІ, доктор технічних наук, професор, лауреат Ленінської премії, Герой соціалістичної праці Є.П.Єгоров, в якого був великий досвід в суднобудуванні. Багато років він працював головним будівельником кораблів, головним інженером ряду суднобудівних заводів, біля 30 років був директором Північного машинобудівного підприємства, на якому побудовано весь атомний підводний флот Радянського Союзу. Працювали на кафедрі директор суднобудівного заводу імені 61 комунара Г.М. Балабаєв, герой соцпраці, лауреат Державної премії СРСР і заслужений винахідник СРСР Н.І.Бакуткін. З 1982 р. завідуючим кафедрою працює професор О.С.Рашковський.

На міжнародній книжковій виставці «LIBER BARSELONA 2018» в м. Барселона (Іспанія) було представлено два підручника викладачів кафедри технології суднобудування. Експонування підручників викладачів НУК на міжнародній книжковій виставці проводилося в історії нашого університету вперше. Один з підручників відмічене Золотою медаллю виставки. Автори цього підручника отримали іменні сертифікати і нагороджені Золотими медалями.

Була створена наукова школа «Інноваційні технології в суднобудуванні». Основний напрямок її наукової діяльності: удосконалення технології будівництва та ремонту суден; механізація та удосконалення організацій суднобудівного виробництва; розробка нових композитних матеріалів для суднобудування; удосконалення пожежної безпеки в суднобудуванні.

Викладачі кафедри проводять заняття з 26 дисциплін бакалаврам і студентам магістратури в кораблебудівному інституті, інституті комп’ютерних технологій та на інженерно-економічному факультеті. В 2012 р. відкрито нову спеціальність «Суднокорпусобудування», на якій проводиться підготовка спеціалістів та магістрів. Преподаватели кафедрі подготовили и віпустили 4 монографии и 5 учебников для студентов.

Кафедра технології суднобудування є одною з ведучих випускаючих кафедр Національного університету кораблебудування, яка забезпечує підготовку бакалаврів і магістрів для суднобудівної промисловості. В її складі доктори та кандидати технічних наук, професори і доценти, старші викладачі, асистенти та аспіранти.

Кафедра технології суднобудування підготувала близько тисячі спеціалістів для суднобудування, в тому числі і для Росії, Китаю, В’єтнаму та країн Африки. Випускники кафедри успішно працюють на суднобудівних підприємствах України та Росії, на заводах Південної Кореї, Китаю, Канади, Франції, Норвегії, Німеччини, Чехії, Іспанії, Греції, країн Прибалтики, ОАЕ, Нігерії та інших країн.

В науково-дослідній роботі кафедри активну участь приймають студенти старших курсів. Багато з них виступає з доповідями на науково-технічних конференціях різного рівня. 6 студентів разом з викладачами нагороджені авторськими свідотствами на винахід.

 

Професорсько-викладацький склад

Рашковський Олександр Саулович

Ухо Володимир Сергійович

Фаріонов Анатолій Михайлович

Довженко Віктор Іванович

_______________________________________________________________________________________________________________

Аспіранти

Коновалова Ганна Василівна