clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Дослідний басейн кафедри теорії та проектування суден

Сучасне устаткування дослідного басейну, що повністю автоматизує процес експериментальних досліджень ходовості суден, розроблене і виготовлене колективом кафедри теорії та проектування суден, науковий керівник завідувач кафедри д.т.н. професор В.О. Нєкрасов.

У складі цього устаткування використовуються три комп’ютери: перший, що встановлений на буксирувальному візку, реєструє показання датчиків трьох-компонентного динамометра і датчиків переміщень моделі судна відносно вільній поверхні рідині; другий — управляє рухом буксирувального візка; третій, базовий, — здійснює реалізацію плану експерименту, накопичення, обробки і представлення експериментальних даних.

По рівню автоматизації, об’єму отриманої інформації і точності одержаних замірів дослідний басейн кафедри ТПС є кращим в Україні.

Національний університет кораблебудування має ліцензію на навчальний варіант цього устаткування, здійснює його виготовлення та продаж університетам інших країн.

Справа внизу – фото випробування навчального устаткування для дослідження опору руху корпусу судна, роботи ізольованого руля та ізольованого гвинта, яке виготовлено для дослідного басейну університету імені Шаріфа, Тегеран, Іран — випробується модель найбільш відомого  в Ірані вантажного судна CargoDown, водотоннажністю 500 т.

Дослідження ходовості катерів та кораблів Морської охорони з сучасними засобами підвищення швидкості

 

Основним призначенням катерів і кораблів Морської охорони є захист територіального моря та морських економічних зон. Крім того, вони використовуються для каботажних операцій, до числа яких  входить охорона рибних запасів, інспекція розливів нафтопродуктів, пошук і порятунок суден і людей, поліцейський нагляд.

Всі ці операції в сучасних умовах охорони прибережних вод вимагають  розвитку значних швидкостей руху — до 50 вузлів.

В останній час широке використання для цього мають кораблі з формою корпусу типу «Deep V» та найбільш ефективними засобами збільшення швидкостей їх руху є використання кормових інтерцепторів і транцевих плит (фото 1 і 2 справа внизу).

Виконане кафедрою теорії та проектування суден дослідження ходовості катеру Морської охорони проекту, що розроблено Проектним центром Чорноморського суднобудівельного  заводу, дозволило за рахунок встановлювання кормового інтерцептора отримати  надбавку швидкості його ходу понад трьох вузлів..

Для ДП Проектно дослідного центру кораблебудування в дослідному басейні  проведені буксирні випитування проектів броньованого катеру «Гюрза», патрульного  катеру «Лань», швидкохідного катеру Морської охорони «Бріз-40», корабля Морської  охорони «Корал».

Дослідження ходовості реданих катерів Морської охорони

 

Ефективним засобом збільшення швидкостей ходу катерів Морської охорони з’явилося також використання сумісно з кормовими інтерцепторами днищових реданів та впливу вільної повітряної вентиляції зареданих просторів на зменшення опору руху катерів.

Виконане кафедрою теорії та проектування суден дослідження ходовості катеру проекту 1100м показало, що використання таких засобів при відкритті каналів  вільної повітряної вентиляції зареданого простору може зменшити опір руху катеру при швидкості руху 45 вузлів в 2,6 рази.

На фото модель катеру проекту 1100м при швидкості руху натури 45 вузлів з відкритими каналами вільної вентиляції зареданого простору (вид спереду, вид с заду, та вид знизу, зроблений з використанням підводної фотокамери).

Дослідження ходовості кораблів Морської охорони з формою корпусів типу «ExeBow»

Другим шляхом підвищення ходовості та морехідності кораблів Морської охорони є трансформація формі корпусу від «Deep V» до «Exe-Bow». На фото 1 відображено випитування моделі корабля типу «Exe-Bow» при швидкості руху 40 вузлів.

Одним з результатів вказаної трансформації форми корпусу з’явився проект корабля з новою формою корпусу проміжного типу «Deep V» — «Exe-Bow», який розроблено ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському».

Для ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» в дослідному басейні кафедри ТПС проведені буксирні випитування такого корабля. Випитування зроблено зі швидкостями руху натури на передньому ходу в діапазоні 12 – 43 вузлів, на задньому – 6 — 14 вузлів. На фото 2 відображено випитування моделі цього корабля на передньому ходу з швидкістю 43 вузла, на фото 3 — випитування на задньому ходу з швидкістю 14 вузлів.

Дослідження ходовості ескортних буксирів для морських портів з нафто та газо-терміналами

Відповідно до вимог сучасного судноплавства рух танкера в припортових водах повинен супроводжуватися ескортним буксиром, дія якого, що управляє рухом танкера, передається на його корму за допомогою буксирного троса.

Дизайн бюро Української суднобудівельної компанії розробило спосіб збільшення ефективності ескорту танкерів за рахунок установки на буксирах супроводу двох і більш скегів (фото справа внизу).

Виконані в ньому дослідження характеристик ходовості ескортного буксира проекту ПЕ-65, розробленого Дизайн бюро Української суднобудівельної компанії для різних варіантів скегового оформлення корпусу цього буксира, підтвердили очікування проектантів.

Ці дослідження також дозволили Дизайн бюро представити проект ПЕ-65 Регістру судноплавства  для привласнення судну класу ескортного буксира.

Дослідження операцій супроводу ескортними буксирами вимагає моделювання їх руху з різними кутами дрейфу. Дослідний басейн кафедри володіє такою унікальною можливістю (два фото зверху).

Дослідження ходовості та керованості суден для транспортування зерна, вугілля та інших вантажів

Буксирування баржі із зерном, вугіллям і іншими вантажами може супроводжуватися  або небезпечною рискливістю баржі або надмірною стійкістю її руху, що утрудняє повороти.

Ці явища відносяться до відомої проблеми стійкості руху буксируваного судна у складі возу. Вирішується вона належним вибором характеристик руху буксира, параметрів скегів баржі і розмірів її вуздечки.

Дослідження в дослідному басейні кафедри ТПС характеристик ходовості буксира проекту Tug60, розробленого проектним бюро корпорації Transship, і аналіз параметрів буксируваних ним барж дозволили скласти рекомендації по нормалізації процесів буксирування, які будуть здійснюватися цим буксиром.

Крім того, це дослідження дозволило проектному бюро корпорації Transship представити проект Tug60 Регістру судноплавства для привласнення судну класу ескортного буксира.