clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики

 

 

Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики (ЕСЕУ та ТЕ) утворена у 1940 році внаслідок розділення кафедри суднових парових котлів і парових двигунів на дві: кафедра суднових парових котлів і парових машин та кафедра суднових парових турбін і силових установок (сьогодні це кафедра ЕСЕУ та ТЕ).

Кафедра забезпечує випуск бакалаврів і магістрів за освітньо-професійними програмами «Суднові енергетичні установки» та «Експлуатація, випробування і монтаж СЕУ» спеціальності «Суднобудування», «Теплоенергетика» однойменної спеціальності, а також бакалаврів за ОПП «Управління судновими технічними системами і комплексами» спеціальності «Річковий та морський ранспорт».

Фахівці з суднової енергетики спочатку створюють і при побудові судна встановлюють на ньому «серце судна» (так називають енергетичну установку), а потім забезпечують грамотну безаварійну її експлуатацію. Ті, хто працює у цій галузі, отримують гідну заробітну платню. Одним з основних завдань, які повинен вирішувати бакалавр або магістр з суднових енергетичних установок є проектування, монтаж та експлуатація установок конкурентоспроможних на світовому ринку суден з високою паливною ефективністю, маневреністю, надійністю, живучістю та з великим терміном служби. Комплекс спеціальних дисциплін, які викладаються студентам старших курсів, дає розуміння сучасного стану суднових енергетичних установок і методів їх проектування, готує майбутніх інженерів-механіків до самостійної діяльності. До числа таких дисциплін належать: суднові двигуни внутрішнього згоряння, суднові парові та газові турбіни, суднові котли, суднові енергетичні установки, математичне моделювання СЕУ, комп’ютерне проектування СЕУ, експлуатація, діагностика і випробування СЕУ та ін. Під час навчання в університеті студенти проходять практику на підприємствах і у проектних організаціях, експлуатаційну практику на суднах морського і річкового флоту. Перші чотири курси всі студенти, навчаються за загальними планами. При подальшому навчанні за програмою «Суднові енергетичні установки та устаткування» проводиться підготовка фахівців з
проектування та побудови дизельних, газотурбінних та комбінованих енергетичних установок для проектних та виробничих підприємств суднобудування та загального машинобудування як України, так і інших країн. Після закінчення університету за освітньою програмою «Експлуатація, випробування та монтаж СЕУ» випускники одночасно з дипломом магістра отримують диплом вахтового суднового механіка (Постанова Кабміну № 373 від 5 березня 2007 р.).
Навчальним планом програми «Експлуатація, випробування та монтаж СЕУ» передбачається набуття кожним студентом плавального цензу (шість місяців) на суднах закордонного плавання. Робота на першій посаді, яку обіймають на судні наші випускники, а це посада вахтового механіка, передбачає оплату двох тисяч доларів на місяць.

Кафедра ЕСЕУ та ТЕ має 20-річний досвід з підготовки суднових механіків з тривалістю навчання 5,5 року. З 2015 року кафедра здійснює набір студентів з тривалістю навчання 4 роки за рівнем «бакалавр» на освітню програму «Управління судновими технічними системами і комплексами» (попередня назва «Експлуатація суднових енергетичних установок»). Після 4-х років навчання випускник одержує диплом бакалавра,
робочий диплом міжнародного зразка та всі необхідні документи для роботи вахтовим механіком на суднах. Навчальний план відповідає Міжнародній конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти та Закону України «Про вищу освіту».
До компетенції бакалавра суднової енергетики відноситься:
• Організація безпечної роботи та технічного обслуговування суднових машин, механізмів і обладнання;
• Організація та контроль несення ходових і стоянкових машинних вахт;
• Контроль виконання робіт, які проводяться судновими й береговими фахівцями по технічному обслуговуванню та ремонту суднових технічних засобів.

Особливості підготовки бакалаврів за програмою «Управління судновими технічними системами і комплексами»:
• Протягом перших трьох років навчання практична підготовка майбутніх вахтових механіків становить 52 тижні:
— на судноремонтних, суднобудівних заводах, в майстернях по ремонту суднових технічних засобів — 10 тижнів;
— у навчальних і наукових лабораторіях, спеціалізованих комп’ютерних залах (тренажерна підготовка), дослідному басейні і майстернях університету — 16 тижнів;
— на діючих цивільних суднах, переважно закордонного плавання, у складі машинної команди — 26 тижнів.
• Неперервне вивчення англійської мови за загальним і професійним спрямуванням протягом 7 семестрів за розкладом у обсязі 345 годин.
Передбачається додаткове, факультативне, вивчення англійської мови у обсязі 612 годин.
Випускник ступеня “бакалавр” підготовлений до роботи на водному транспорті, на судноремонтних і суднобудівних заводах та інших підприємствах. Він може займати первинні посади: четвертий, третій механік, технік-конструктор, технік-технолог, теплотехнік тощо.

Кафедра ЕСЕУ та ТЕ за участю кафедри технічної теплофізики і суднових паровиробних установок готує кваліфікованих фахівців – енергетиків і механіків для промислових та комунальних підприємств міста, області та країни в цілому. Широкий контакт з підприємствами, комунальними службами та органами влади дозволяє забезпечити магістрів з теплоенергетики гідними робочими місцями. Глибокі знання основних предметів з проектування та експлуатації теплоенергетичного обладнання і систем, технічної англійської та ділової української мов, обчислювальної техніки, програмування та комп’ютерного проектування, законодавства України, основ теорії та практики управління підприємством і маркетингу, екології та сучасної економіки надаються висококваліфікованими викладачами на базі сучасних ефективних методик. За спеціальністю готуються кваліфіковані фахівці для промислових підприємств будь-якого профілю: паро-, газотурбінних та атомних електростанцій; теплових та атомних теплоелектроцентралей, насосних та компресорних станцій, котельних установок, підприємств систем розподілу енергії, електричних та теплових мереж, газо- та продуктопроводів, водопровідних та каналізаційних мереж. Ведеться підготовка фахівців для енергетичних підприємств місцевого рівня (невеликі дизельні і газотурбінні станції, районні котельні та бойлерні, малі гідроелектростанції, вітрові, біогазові та інші станції та їх мережі), які забезпечують теплом та електроенергією невеликі міста, села та інші населені пункти; для підприємств водоканалів, теплових, газових і електричних мереж та інших комунальних служб. Готуються фахівці з впровадження державної політики енергозбереження. На Україні функціонує Державний комітет і комісії місцевих рад з енергозбереження, на підприємствах створюються і працюють відділи, що займаються питаннями енергетичного аудиту та енергозбереження. Для таких організацій теж призначені випускники даної спеціальності.
Студенти спеціальності «Теплоенергетика» отримують знання про стан енергетики за кордоном, про найбільш сучасне економічне та екологобезпечне обладнання, його проектування і експлуатацію. Лекції та практичні заняття ведуться з позиції енергозбереження та захисту навколишнього середовища.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

ГОРБОВ Віктор Михайлович
Завідувач кафедри, кандидат технічних наук, професор

ЧЕРЕДНІЧЕНКО Олександр Костянтинович
Доцент кафедри, доктор технічних наук, доцент

ШОСТАК Володимир Павлович
Професор кафедри, кандидат технічних наук, професор

БОНДАРЕНКО Микола Степанович
Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

КІСЄТОВ Юрій Володимирович
Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

КОРОБКО Володимир Владиславович
Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

КУЗНЕЦОВА Світлана Анатоліївна
Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

ЛИЧКО Богдан Михайлович
Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

МІТЄНКОВА Віра Сергіївна
Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

ПОДГУРЕНКО Володимир Сергійович
Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

РАТУШНЯК Ігор Олександрович
Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

ШАПОВАЛОВ Юрій Олександрович
Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

ДОЛГАНОВ Юрій Анатолійович
Доцент кафедри, кандидат технічних наук

СОРОКІНА Тетяна Миколаївна
Доцент кафедри, кандидат технічних наук

КІСАРОВА Альона Ігорівна
Асистент кафедри, кандидат технічних наук

СЕМЕНОВ Микола Миколайович
Доцент кафедри, доцент НУК

КОРОБЕЙНІКОВА Наталя Віталіївна
Асистент кафедри

МОСКОВКО Олексій Олексійович
Асистент кафедри

ГОЦУЛЯК Марія Олександрівна
Асистент кафедри

Єлеонська Ольга Семенівна
Асистент кафедри

УЧБОВО-ДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ

КОЗИНЕЦЬ Сергій Олексійович — завідувач лабораторії
НІКОЛАЄВ Сергій Іванович — завідувач лабораторії
ТУРЯНСЬКИЙ Юрій Миколайович — фахівець
СТАРОСТЕНКО Наталя Ігорівна — фахівець

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики є випускною за денною та заочною формами навчання за спеціальністю:
135 Суднобудування
Освітня програма: «Суднові енергетичні установки та устаткування» (ОС Бакалавр, ОС Магістр)
Освітня програма: «Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок» (ОС Магістр)
144 Теплоенергетика
Освітня програма: Теплоенергетика» (ОС Бакалавр, ОС Магістр)
271 Річковий та морський транспорт
Спеціалізація: 271.02 «Управління судновими технічними системами та комплексами» (ОС Бакалавр)
КОНТАКТИ
Viber, Telegram: (095)601-62-38, (067)512-83-01
е-mail: mykola.semenov@nuos.edu.ua, vera.mitenkova@gmail.com