clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Кафедра інженерної механiки та технологiї машинобудування

Інженерної механiки та технологiї машинобудування

 

 

Кафедру інженерної механіки та технології машинобудування створено в 2015 році шляхом об’єднання кафедр теоретичної механіки та технології суднового машинобудування.

Функціонування машинобудівних, суднобудівних та ремонтних підприємств неможливе без спеціалістів з глибокими теоретичними та практичними знаннями з металообробки та виробництва машин і технічних пристроїв. Кафедра проводить підготовку фахівців зі спеціальності «Прикладна механіка»для сучасних підприємств, автоматизованого виробництва, спеціалістів в області комп’ютерної підготовки виробництва, систем автоматизованого проектування технологічних процесів і технологічного оснащення.

Студенти отримують класичну освіту інженерів-технологів, навчаються розробляти технологічні процеси виготовлення машин, обладнання та окремих деталей. Унікальність і універсальність спеціальності дозволяє випускникам успішно працювати практично в усіх галузях науки і техніки, в конструкторських і технологічних службах, службах ремонту і обслуговування обладнання, в підрозділах організації виробництва.

Також поглиблено вивчають верстати з числовим програмним керуванням (ЧПК), промислові роботи, засоби механізації та автоматизації сучасного виробництва. Випускники вміють створювати програми керування сучасними верстатами та обробними центрами.

На перших двох курсах передбачена учбово-виробнича практика, яка закінчується придбанням студентами робочих професій токаряфрезерувальникасвердлувальникашліфувальника. Перші три курси присвячені поглибленій конструкторській і технологічній підготовці та закінчуються конструкторською практикою на провідних підприємствах. На 4-5 курсах виконання курсових проектів і робіт технологічного профілю здійснюється на підприємствах і в організаціях машинобудівної галузі за реальною тематикою.

На всіх етапах навчання передбачено широке використання обчислювальної техніки. Багато лабораторних та практичних занять проводяться в комп’ютерних класах з використанням спеціального програмного забезпечення, сучасних систем CAD/CAM/CAE.

Студенти отримують поглиблену комп’ютерну підготовку в галузі інформаційних технологій, а також з економіки підприємств та менеджменту. Чимало уваги приділяється математичному моделюванню технологічних процесів і технічних систем, міцності і надійності конструкцій.

Студенти спеціальності «Прикладна механіка» мають можливість на старших курсах паралельно з навчанням за обраною спеціальністю навчатись для отримання другого диплому про вищу освіту за спеціальностями економічного спрямування: «Економіка підприємств», «Менеджмент організацій», а також на військовій кафедрі.

Аспірантура кафедри готує наукових фахівців вищої кваліфікації – кандидатів технічних наук (докторів філософії).

Сайт кафедри ІМТМ

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

ТКАЧ Михайло Романович
Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор

ШУМІЛОВ Олександр Павлович
Доцент кафедри, кандидат технічних наук, професор НУК

ПОЛІЩУК Віталій Анатолійович
Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

НОВОШИЦЬКИЙ Антон Володимирович
Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

НІКОЛАЄВ Олександр Львович
Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

МОРГУН Сергій Олександрович
Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

ПОЗНАНСЬКИЙ Андрій Станіславович
Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

ГАЛИНКІН Юрій Миколайович
Викладач кафедри, кандидат технічних наук

БОДУ Світлана Жаківна
Старший викладач кафедри

УЧБОВО-ДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ

ЗОЛОТИЙ Юрій Григорович — завідувач лабораторії
КЛИМЕНКО Геннадій Анатолійович — старший лаборант лабораторії технології суднового машинобудування
МАЛИШЕВА Лілія Анатоліївна — старший лаборант лабораторії технології суднового машинобудування
ПОЛІЩУК Майя Яківна — завідувач лабораторії
ЧИСТОВСЬКИЙ Юрій Іванович — завідувач лабораторії

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування є випускною за денною та заочною формами навчання за спеціальністю:
131 Прикладна механіка
Освітня програма: «Технології машинобудування» (ОС Бакалавр, ОС Магістр)
Освітня програма: «Технології автоматизованого виробництва» (ОС Магістр)

КОНТАКТИ
Viber, Telegram (050)393-28-75
е-mail: serhii.morhun@nuos.edu.ua