clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Кафедра кондицiювання і рефрижерації

 

 

 

Кафедра кондиціювання і рефрижерації утворена в 1983 році.

Підготовка спеціалістів здійснюється за навчальним планами, орієнтованими на освітній рівень бакалавра за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» освітньої програми «Холодильні машини і установки» та на освітній рівень магістра за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» освітньої програми «Холодильні машини і установки та системи кондиціювання».
Підготовка студентів — майбутніх фахівців проводиться з дисциплін, пов’язаних з проектуванням, виготовленням, дослідженням, експлуатацією та сервісним обслуговуванням, маркетингом та менеджментом як стаціонарних, так і суднових систем кондиціювання та життєзабезпечення, холодильних та компресорних машин і установок, розробкою новітніх технологій переробки, зберігання та транспортування продуктів харчування, тригенераційних технологій комбінованого виробництва електричної/механічної енергії, тепла та холоду для промисловості, стаціонарної та суднової енергетики.
Наші випускники успішно працюють на підприємствах судно- та енергомашинобудування, суднах морського та річкового флоту, м’ясо-, рибо-, молоко- та овочекомбінатах, холодокомбінатах, соко-, вино- та пивзаводах, провідних вітчизняних та всесвітньо відомих закордонних фірмах та їх дочірніх підприємствах в Україні: ПАТ «Завод «Екватор», «НВКГ «Зоря» – «Машпроект», ТОВ «Хладотехнiка», «Wadan Yards Оkean», MDEM, ТОВ «Ралкотехнік», Damen Shipyards Branch («Океан»), пивзавод ТОВ «Янтар», ТОВ «Сандора» – «Pepsicо Ukraine», ТОВ «Danfoss», інших підприємствах України та за кордоном.
Випускники кафедри, а нині провідні спеціалісти ТОВ «Хладотехнiка», розробили проект, здійснили монтаж і ввели до експлуатації першу в країнах східної Європи тригенераційну установку комбінованого виробництва електричної енергії, тепла та холоду на заводі ТОВ «Сандора» – «Pepsicо Ukraine».

За наукову роботу «Підвищення паливної ефективності та екологічності газотурбінних і газопоршневих двигунів застосуванням плазмохімічних та термосорбційних технологій» троє випускників — молодих науковців кафедри були удостоєні Державної нагороди і стали Лауреатами Премії Президента України у 2017 році, троє — стипендіати Кабінету Міністрів України, отримали 2 гранти Президента України на проведення наукових досліджень. Також молоді науковці виграють грантові проекти у рамках конкурсу «Наука в університетах».
На кафедрі ведеться інтенсивна підготовка фахівців вищого рівня: за останні 5 років захищено 9 кандидатських дисертацій, 3 молодих вчених стали Лауреатами премій Президента України.
Студенти і магістранти кафедри нагороджені дипломами Міністра освіти і науки України за перемоги у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт (8 перших, 3 других і 3 третіх місць).
Понад півстоліття зберігається незмінно тісне співробітництво з базовим підприємством ПАТ «Завод «Екватор» (у різні роки ПБ і завод «Теплотехнік», ВО «Екватор», ЦНД і ПІ «Тайфун»), в усі роки провідним підприємством в галузі суднового й стаціонарного обладнання з кондиціювання та холодильної техніки як в СРСР, так і в незалежній Україні.
Багато відомих випускників кафедри Миколаївського інституту кораблебудування, працівників базового підприємства протягом багатьох років співпрацювали та співпрацюють з кафедрою КіР.
Поновлена славна традиція підготовки наукових фахівців вищої категорії (кандидатів наук) з керівних і досвідчених кадрів ПАТ «Завод «Екватор».

За участі ПАТ «Завод «Екватор» на кафедрі створюється навчально-науково-дослідна лабораторія, облаштована сучасним обладнанням.
Понад 10 років підтримується тісне співробітництво в пілотних розробках установок автономного енерго-, тепло- та холодозабезпечення, холодильних машин та осушувальних установок з ТОВ «Хладотехніка» (Миколаїв), практично всі провідні фахівці якого (на чолі з директором Бузніком Артемом Ігоревичем) є випускниками кафедри.
Останні роки за потужної підтримки керівництва університету й інституту навчально-наукова діяльність кафедри особливо інтенсивно ведеться у рамках міжнародного співробітництва із закордонними університетами.
У рамках міжнародного співробітництва з Кошалінським технічним університетом і Західно-Померанським технічним університетом (Польща) проведено десятки міжнародних конференцій, отримано спільно 7 патентів України на винаходи, опубліковано понад 20 статей та 20 доповідей на конференціях.

Встановлене тісне співробітництво з Цзяньсуньським університетом науки і технології (КНР) як з навчальної підготовки студентів, так і з підготовки фахівців вищої кваліфікації (докторів наук PhD), проведення спільних наукових досліджень, за результатами яких отримано спільно 3 патенти України на винаходи, опубліковано понад 10 статей та 5 доповідей на міжнародних конференціях. У рамках міжнародного співробітництва з Лівією підготовлено два кандидата технічних наук (PhD).

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

РАДЧЕНКО Микола Іванович

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор

ТРУШЛЯКОВ Євген Іванович

Професор кафедри, кандидат технічних наук, професор НУК

ЄСІН Ігор Петрович

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

ЛИТОШ Олена Вадимівна

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

ГРИЧ Артем Вікторович

Доцент кафедри, кандидат технічних наук

ОСТАПЕНКО Олексій Валерійович

Доцент кафедри, кандидат технічних наук

ЗУБАРЕВ Анатолій Анатолійович

Доцент кафедри, доцент НУК

УЧБОВО-ДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ

НАГІНА Олена Микитівна — старший лаборант
САМОЙЛОВА Валентина Миколаївна — оператор ЕОМ та ОМ

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Кафедра кондиціювання і рефрижерації є випускною за денною та заочною формами навчання за спеціальністю:
142 Енергетичне машинобудування
Освітня програма: «Холодильні машини і установки» (ОС Бакалавр)
Освітня програма: «Холодильні машини і установки та системи кондиціювання» (ОС Магістр)
КОНТАКТИ
Viber: (050)278-45-03
е-mail: vlitosh17@gmail.com