clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Навчально-науковий Інститут автоматики та електротехніки

У міжнародний День електриків відбулась зустріч з керівниками навчальних закладів освіти I – IV рівня акредитації, з метою  обговорення співпраці Товариства з навчальними закладами щодо підготовки фахівців у сфері енергетики.

Під час зустрічі керівники закладів освіти висловили своє бачення щодо співпраці та озвучили проблемні питання, які є сьогодні при підготовці молодих фахівців, а саме: забезпечення матеріально – технічної бази для навчання студентів. Сергій Клочко наголосив, що Товариство готове забезпечити організацію практик та стажувань студентів, презентацію Товариства у закладах освіти, залучення фахівців до участі в роботі державних атестаційних комісій, а також презентацію вакансій.

Результатом даної співпраці молодь буде працевлаштовано, а Товариство забезпечене кваліфікованими кадрами.


Спеціальності навчально-наукового Інституту автоматики та електротехніки:

123. Комп’ютерна інженерія

125. Кібербезпека

141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

171. Електроніка

172. Телекомунікації та радіотехніка

271. Річковий та морський транспорт


Кафедри навчально-наукового Інституту автоматики та електротехніки:

Кафедра автоматики

Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів

Кафедра суднових електроенергетичних систем

Кафедра комп’ютеризованих систем управління

Кафедра комп’ютерних технологій та інформаційної безпеки

Кафедра морського приладобудування

Кафедра програмованої електроніки, електротехніки та телекомунікацій

 


ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ-ІНСТИТУТУ

На шістдесяті роки 20-го сторіччя прийшовся бурхливий розвиток суднобудівної галузі колишнього СРСР. Країна активно будувала судна рибопромислового, транспортного та технічного флоту, створювала інженерні плаваючі споруди для освоєння морського шельфу, бойові надводні та підводні кораблі для Військово-Морського Флоту.

Час вимагав будувати судна з високим рівнем електроенергообладнання та автоматизації, для чого необхідно було готувати інженерні та наукові кадри відповідної кваліфікації. За таких умов від 17.04.1965 р. у Миколаївському кораблебудівному інституті імені адмірала Макарова з 1 вересня 1965 року було створено факультет електрообладнання суден, сьогодні Навчально-науковий Інститут автоматики і електротехніки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

З перших років існування факультету його колектив розпочав активну роботу по розбудові науково-методичного та технічного забезпечення навчального процесу. Було створено ряд нових електротехнічних лабораторій: суднових електричних машин, суднових електроенергетичних систем, теорії електропривода, електротехнічних матеріалів, електричних апаратів, суднової автоматики та електроніки.

Сьогодні Інститут автоматики і електротехніки є одним з провідних інститутів НУК у формуванні системи доступу до вищої освіти, рівню науково-педагогічних кадрів та науково-дослідної роботи. Почавши свою історію 55 років тому з наймолодшого та найменшого за всіма показниками, перетворився на одного з лідерів за багатьма критеріями. Протягом останніх десяти років кількість студентів денної і заочної форми навчання постійно збільшувалась. За час свого існування Інститут автоматики і електротехніки став найбільшим в університеті за чисельністю контингенту студентів денного відділення, де останні роки навчається більше 900 осіб.

Головним пріоритетом діяльності Інституту є забезпечення підготовки висококваліфікованих випускників, конкурентоспроможних на ринку праці, орієнтованих в суміжних областях діяльності, здатних до ефективної роботи на рівні державних стандартів, готових до постійного професійного зростання, соціальної та професійної мобільності.

Серед професорсько-викладацького складу 14 докторів наук, професорів, 44 кандидати наук, 2 заслужених діяча науки та техніки України, 1 заслужений винахідник України, 1 лауреат державної премії України.

Роботи науковців ННІАЕ добре відомі за кордоном. Значна кількість наукових праць співробітників інституту публікується у таких країнах, як США, Німеччина, Іспанія, Голландія, Польща, Австрія, Китай, В’єтнам, Словакія, Франція, Сінгапур та ін.

Пріоритети діяльності Інституту на найближчі роки полягають у збереженні сформованої позитивної динаміки розвитку та зміцненні репутації у вітчизняному та міжнародному науково-освітньому просторі.

 


 


КЕРІВНИК

Виконуючій обов’язки директора

Навчально-наукового інституту автоматики та електротехніки

skorohodov

 

С К О Р О Х О Д О В

Вадим Анатолійович,

кандидат технічних наук, доцент,

Заслужений працівник освіти України    

v.a.skorokhodov@gmail.com

 

 

 


 

ЗАСТУПНИКИ ДИРЕКТОРА ІНСТИТУТУ. ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА НАПРЯМИ РОБІТ 

juk

ЖУК Дмитро Олександрович – кандидат технічних наук, доцент, заступник директора

vicedirector2012@gmail.com

 

 

 

 

 

 

novogrecky_2

Новогрецький Сергій Миколайович – кандидат технічних наук, доцент, заступник директора з навчально-методичної роботи

ngrek2011@gmail.com

 

 

 

 

 

cherno

Черно Олександр Олександрович – доктор технічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи

oleksandr.cherno@nuos.edu.ua

 

 

 

 

 

timchenko

Тимченко Інна Вікторівна – кандидатка технічних наук, доцентка, відповідальна за молодіжну політику

Inna.tymchenko@nuos.edu.ua

 

 

 

 

 

Документи

 

Контакти

Миколаїв, пр. Центральний, 3, каб. 219
e-mail: v.a.skorokhodov@gmail.com

Відповідальний за прийом абітурієнтів

 

 

Гаврилов Сергій Олексійович

+38 (098) 152 36 75

e-mail: serhii.havrylov@www.nuos.edu.ua