clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Кафедра комп’ютерних технологій та інформаційної безпеки «Наукова діяльність»

Докторські напрямки досліджень та
створені на їх основі наукові школи кафедри

 

Основними напрямками наукових досліджень кафедри є:

  • Розробка та удосконалення теорії, методів, технологій та технічних засобів захисту інформації з обмеженим доступом на об’єктах інформаційної діяльності від витоку технічними каналами
  • Розробка та удосконалення теорії, методів і технологій захисту акваторій та інших контрольованих зон
  • Розробка та удосконалення теорії, методів та технологій захисту інформаційних ресурсів суб’єктів воднотранспортного комплексу України

 

Приймається участь у виконанні НДР за тематичною карткою Міністерства оборони України.

 

На кафедрі виконувались 3 ініціативні науково-дослідні роботи:

1) «Роботизовані технології захисту акваторій», науковий керівник – д.т.н., професор Блінцов О.В., відповідальний виконавець – викладач Корицький В.І

2) «Об’єктивізована методика оцінки захищеності приміщень від витоку мовної інформації вібро-акустичними каналами», науковий керівник – к.т.н., доцент Нужний С.М., відповідальний виконавець – ст. викладач Касьянов Ю.І.

3) «Удосконалення теорії та методів захисту інформаційних ресурсів», науковий керівник – к.т.н., доцент Турти М.В., відповідальний виконавець – ст. викладач Баронова О.А.