clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

ОБРУБОВ АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

ОБРУБОВ

АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 

Доцент, кандидат технічних наук 

доцент кафедри Суднових

електроенергетичних систем

Навчально-наукового інституту Автоматики

та Електротехніки Національного

Університету Кораблебудування імені

адмірала Макарова

andrii.obrubov@nuos.edu.ua

 

Обрубов Андрій Валерійович народився 30 січня 1970 року в м. Миколаїв Миколаївської області. У 1994 році закінчив Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова за спеціальністю «Електропривод і автоматизація промислових установ» та здобув кваліфікацію спеціаліста. З вересня 1994 року по травень 1997 року навчався в аспірантурі в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. З травня 1997 року по вересень 2001 року працював асистентом на кафедрі ЕОС НУК. З вересня 2001 року по вересень 2006 року працював старшим викладачем кафедри КСУ НУК. В 2005 році захистив кандидатську дисертацію по спеціальності 05.09.12 – Перетворювальна техніка. В 2006 році присвоєно вчене звання доцента кафедри КСУ. З вересня 2006 року по вересень 2015 року працював доцентом кафедри КСУ. З вересня 2013 року по травень 2017 року працював старшим науковим співробітником наукової частини НУК і займався як відповідальний виконавець науково-практичними роботами в рамках міжнародного наукового співробітництва з підприємствами КНР. З листопада 2019 року працює доцентом кафедри СЕЕС НУК.

 

Науково-педагогічний стаж Обрубова А.В. складає 25 років. Весь час роботи поєднує викладацьку роботу з науково-практичною діяльністю на кафедрі СЕЕС НУК та на науково-проектному підприємстві м. Миколаєва.

 

Має більш 70 опублікованих наукових праць в наукових виданнях, що відповідають вимогам ДАК МОН України, 2 навчальний посібники, 3 монографії, 3 методичних вказівок, 5 патентів. Виступав з доповідями на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

 

Науково-дослідницька робота Обрубова А.В. пов’язана з системами перетворення і фільтрації електроенергії автономних джерел і з цифровими системами управління обладнанням. Постійно працює з новими науково-технічними проектами для промисловості України.

 

Був нагороджений грамотою за досягнення в навчальній і науковій роботі від Університету та подякою за досягнення в роботі від Міського голови та грамотою за досягнення в науковій діяльності в честь 100-річчя НУК.

 

Навчальна дисципліна «Електроніка та схемотехніка».

Сфери наукових інтересів:

  • Теорія перетворювачів електроенергії
  • Автоматизація електроенергетичних систем
  • Теорія і практика систем штучного інтелекту