clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

АЛЕКСАНДРОВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

АЛЕКСАНДРОВСЬКИЙ 

СТАНІСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

Завідувач лабораторіями кафедри СЕЕС ННІАЕ НУК ім. адмірала Макарова

stanislav.aleksandrovskyi@nuos.edu.ua

 

 

 

 

 В Миколаївський кораблебудівний інститут імені адмірала С. О. Макарова вступив у 1973 році, який закінчив у 1979 р. за спеціальністю «Електрообладнання суден», здобувши кваліфікацію інженера-електрика. Після закінчення МКІ був прийнятий на роботу старшим лаборантом на кафедрі електричних машин і суднових електроенергетичних систем. З 1982 р. є незмінним завідувачем лабораторіями кафедри СЕЕС. Під його керівництвом і безпосередньою участю були створені такі навчальні лабораторії як «Спеціальні електричні машини», «Основи електроенергетики та електропостачання», повністю модернізовані  та оновлені лабораторії «Електричних апаратів», «Електричних машин», «Гребних електричних установок». В лабораторіях «Метрології та електричних вимірювань» та «Електротехнічних матеріалів» впроваджені нове, сучасне електрообладнання і засоби вимірювання, а також комп’ютерна техніка. Багато уваги приділяє навчально-методичній роботі, пов’язаній з лабораторної базою кафедри, а також проводить практичні та лабораторні заняття з курсів «Електричні машини»,  «Спеціальні електричні машини» та «Основі метрології та електричні вимірювання».

 

У 90-х роках був відповідальним виконавцем ряду госпдоговірних тем з підприємствами суднобудівної промисловості, які були пов’язані з розробкою пристроїв перевірки захисту суднових автоматичних вимикачів. Є співавтором декількох винаходів по аналоговому моделюванню електромеханічних процесів в суднових електросистемах та по технічній реалізації пристроїв перевірки захисту. Також має публікації в різних технічних журналах і збірках. Неодноразово відзначався керівництвом університету як сумлінний, працьовитий і висококваліфікований спеціаліст.