clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

АВДЄЄВА ОЛЕНА АНДРІЇВНА

АВДЄЄВА 

ОЛЕНА АНДРІЇВНА

 Кандидат технічних наук, 

доцент кафедри суднових електроенергетичних систем

Інституту автоматики і електротехніки 

Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова

olena.avdeeva@nuos.edu.ua 

 

 

Авдєєва Олена Андріївна закінчила Національний університет кораблебудування (НУК) імені адмірала Макарова у 2006 році (диплом спеціаліста з електромеханіки з відзнакою МК № 28389843) за спеціальністю «Електричні системи і комплекси транспортних засобів». 

 

Основні етапи науково-педагогічної діяльності: вересень 2011 – вересень 2012 р.р.–  молодший науковий співробітник НУК імені адмірала Макарова; вересень 2012 –  вересень 2015 р.р. –  навчання в аспірантурі НУК імені адмірала Макарова. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук захистила у вересні 2015 р. в спеціалізованій вченій раді при Одеському національному політехнічному університеті за спеціальністю 05.09.01 – «Електричні машини й апарати». З вересня 2015 року прийнята на посаду асистента кафедри «Електрообладнання суден та інформаційної безпеки». З вересня 2016 переведена на кафедру Суднових електроенергетичних систем де працює на посаді в.о. доцента і по теперішній час. 

 

Протягом науково-педагогічної діяльності, яка складає 7 років, Авдєєва О.А. постійно керує  науково–дослідницькою роботою студентів, результатами якої є ряд опублікованих ними статей і доповідей на наукових конференціях. 

 

Авдєєва О.А. є автором та співавтором понад 50 видань наукового характеру, з яких 4 патента на винаходи та 10 патентів на корисні моделі.

 

Тематика наукової роботи пов’язана з проектним синтезом та удосконаленням трансформаторів, реакторів та електродвигунів. 

 

Основні навчальні дисципліни:

— Електричні машини

— Спеціальні електричні машини

Сфера наукових інтересів:

Дослідження в галузі електромеханіки.