clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Автоматика «Лабораторна база»

На кафедрі створено 5 комп’ютерних лабораторій для проведення занять зі студентами загальною кількістю 52 робочих місця, сучасну лабораторію з мікроконтролерною системою керування електроприводів постійного та змінного струму (доценти Шарейко Д.Ю., Гаврилов С.О., зав.лабораторією Савченко О.В.), удосконалено обладнання в учбових та науково-дослідних лабораторіях з питань дослідження віброелектроприводів, керованих віброгасників (професор Гуров А.П.), електропривода рушія гідробіонічного типу та його системи керування (ст.викладач Ольшевський С.І.), систем керування комплектних електроприводів з ЧПК та їх елементів (доцент НУК Фоменко А.М., доцент Білюк І.С.), електроприводів промислових маніпуляторів (доцент Васильєв О.Г.), створено мікропроцесорну систему безконтактного керування електропривода постійного струму (ст.викладач Ольшевський С.І.), побудований робот-пересувач за модульною системою LEGO (доцент Гаврилов С.О.).

Під керівництвом викладачів на кафедрі працюють 5 науково-дослідних лабораторій: автоматизованого електропривода (ст. викладач А.М. Фоменко, зав.лаб. Савченко О.В.), обчислювальної техніки (Шарейко Д.Ю., Гаврилов С.О.), мікроконтролерних систем керування електроприводів (Шарейко Д.Ю., Гаврилов С.О., ст.викладач Ольшевський С.І.), робототехніки (Васильєв О.Г., ст.викладач Ольшевський С.І.) і вібротехніки (Гуров А.П.). В цих лабораторіях проводяться заняття зі студентами з фахових дисциплін кафедри.
lb313-scaled

Лабораторія № 313 – «Лабораторія обчислювальної техніки»

lb313a-scaledlb313a-2-scaled

Лабораторія № 313а – «Лабораторія мікроконтролерних систем керування електроприводов»

lb110-2-scaled
Лабораторія № 110 – «Лабораторія автоматизованого електропривода»
Лабораторія № 27 – «Лабораторія робототехніки»