clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Автоматика «Наукова діяльність»

На кафедрі автоматики функціонує наукова школа «Вібротехніка та віброзахист у технічних системах» (керівник к.т.н., професор Гуров А.П.).

Наукові дослідження виконуються за напрямами:

– «Теоретичні та експериментальні дослідження перетворювачів енергії хвильових електростанцій» (д.т.н., професор Блінцов В.С., к.т.н., доцент Білюк І.С.);

–«Удосконалення систем керування робототехнічних комплексів» (к.т.н., доцент Васильєв О.Г.)

– «Удосконалення систем керування електроприводами» (к.т.н., доцент Шарейко Д.Ю., к.т.н. Гаврилов С.О., к.т.н., доцент Білюк І.С.)

– «Підвищення ефективності систем керування технологічними процесами» (к.т.н., доцент Бугрім Л.І.).

Результати наукових досліджень активно впроваджуються у навчальний процес.

Велику увагу кафедра приділяє залученню кращих студентів до наукових досліджень. За останні 5 років студенти кафедри автоматики приймали активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських науково-технічних та науково-практичних конференціях, результатами яких стали опубліковані 78 тез доповідей за участю студентів та 4 статті у фахових та наукометричних журналах, приймали участь у створенні 6 патентів на корисні моделі.