clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

ЧЕКУНОВ ВОЛОДИМИР КОСТЯНТИНОВИЧ

ЧЕКУНОВ 

ВОЛОДИМИР КОСТЯНТИНОВИЧ

старший викладач

кафедри суднових електроенергетичних систем

Навчально-наукового інституту 

автоматики і електротехніки 

Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова

volodymyr.chekunov@nuos.edu.ua

 

Чекунов Володимир Костянтинович, 1955 р. народження. В 1978 р. закінчив з відзнакою Миколаївський кораблебудівний інститут (МКІ) за спеціальністю «Електрообладнання суден». Стаж науково-педагогічної роботи в НУК ім.  адмірала Макарова – більше 30 років.

 

Основні етапи науково-педагогічної діяльності: квітень 1978 – квітень 1980 рр. – старший інженер кафедри технології суднобудування; квітень 1980 – квітень 1983 рр. – навчання в аспірантурі. Після аспірантури і до цього часу працює на кафедрі суднових електроенергитичних систем. З 1998 р. – на посаді  старшого викладача кафедри.

 

На кафедрі СЕЕС викладає наступні основні навчальні курси: «Метрологія та електричні вимірювання», «Електроматеріалознавство», «Рушійні електроустановки з системами електропостачання», , «Гребні електричні установки», «Електричні системи і комплекси руху суден», «Автоматизовані комплекси суднових електроенергетичних систем», «Суднове високовольтне електрообладнання, автоматизовані гребні електричні установки» та ін.

 

Чекунов В.К. успішно долучає студентів до науково-дослідницької роботи кафедри, що дозволяє студентам приймати участь в науково-практичних конференціях з доповідями, публікувати наукові статті у фахових виданнях. Дипломні роботи студентів під керівництвом Чекунова В.К. за результатами конкурсів багато років поспіль займали призові місця, а студенти отримували винагороди. 

 

Має більше 50 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, патенти та авторські свідоцтва.

 

Тематика наукової роботи Чекунова В.К. пов’язана з розвитком методик проектування та моделювання роботи систем електрозабезпечення морських суден. Методики розрахунку струмів короткого замикання в СЕЕС по рекомендаціях Міжнародної електротехнічної комісії, розроблені Чекуновим В.К. зі студентами інституту, застосовують кілька проектних організацій. Впровадження комп’ютерних програм розрахунку на підставі розроблених методик, дозволяє істотно скоротити час проектування.

 

В 2003 р. брав участь у розробці Правил класифікації та побудови морських суден Регістра Судноплавства України. Були розроблені частини «Електричне обладнання», «Автоматизація». 

 

Брав участь у розробці Правил щодо обладнання морських суден у розділах  «Радіоустаткування», «Навігація». В 2005 р. брав участь у розробці Правил класифікації та побудови суден внутрішнього плавання в частинах «Електричне обладнання» і «Автоматизація». За успіхи в науково- педагогічній діяльності відзначений подяками і грамотами ректора НУК.

 

Основні навчальні дисципліни:

«Електричні апарати»

 «Електроматеріалознавство»

«Рушійні електроустановки з системами електропостачання» 

«Гребні електричні установки» 

«Електричні системи і комплекси руху суден»

«Автоматизовані комплекси суднових електроенергетичних систем»

«Суднове високовольтне електрообладнання, автоматизовані гребні електричні установки»

 

Сфера наукових інтересів:

Розробка нових конструктивних рішень у суднових електроенергетичних системах і гребних електричних установках. Моделювання й аналіз процесів у СЕЕС.