clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Кафедра електричної інженерії та роботизованих комплексів: «Про кафедру»

Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів бере участь у підготовці фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»:

фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Електромеханіка»;

фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», «Морська робототехніка», «Експлуатація суднових автоматизованих систем».

В процесі отримання ступеня бакалавр студенти навчаються проектувати, налагоджувати та обслуговувати:

 • електричні машини і апарати;
 • цифрові та аналогові електронні пристрої; електроприводи складних механічних пристроїв;
 • системи автоматичного керування електромеханічними комплексами;
 • робототехнічні системи;
 • системи генерування та розподілу електроенергії;
 • системи захисту електричних мереж та промислового електрообладнання;
 • автоматизовані та комп’ютеризовані комплекси електроенергетичних систем.

Напрямами наукової роботи є енергоресурсо- збереження в електромеханічних системах, автоматизація технологічних процесів та виробництва, підводна робототехніка, математичне моделювання і автоматизоване проектування як суднового, так і промислового елекгрообладнання.

По закінченню навчання випускник може працювати:

 • інженером з автоматизації і механізації виробничих процесів;
 • інженером з автоматизованих систем керування виробництвом;
 • інженером електромеханіком;

інженером з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж;

 • інженером з експлуатації протиаварійної автоматики;
 • інженером служби розподільних мереж;
 • інженером електронником;
 • енергетиком на підприємстві та на інших посадах, пов’язаних з проектуванням та обслуговуванням електрообладнання та систем автоматики.

Навчання в магістратурі дозволяє підвищити кваліфікацію з обраного напряму професійної діяльності та ведеться за наступними спеціалізаціями:

— експлуатація суднових автоматизованих систем (підготовка суднових електромеханіків для вітчизняного і зарубіжного технічного, торгівельного і пасажирського флоту; з погляду на повну електрифікацію та високий рівень автоматизації всіх систем і технічних комплексів сучасних суден, фахівці зазначеної спеціалізації користуються попитом серед працедавців; всі випускники НУК, які обрали професію морського електромеханіка, успішно працюють на суднах річкового та морського флоту);

— електричні системи і комплекси транспортних засобів (напрям підготовки: проектування та обслуговування електрообладнання та електроенергетичних систем транспортних засобів);

— морська робототехніка (єдина в Україні спеціалізація, яка надає теоретичні знання та навички з проектування, експлуатації та обслуговування електромеханічних систем, що працюють в специфічних умовах; студенти під час навчання беруть участь у розробці підводно-технічних систем, а також в наукових експедиціях в річках та морях, що дозволяє ознайомитися з підводним середовищем та засобами його обстеження на власному досвіді; спеціалістами та студентами кафедри електрообладнання та інформаційної безпеки було спроектовано та виготовлено більше 20-ти підводно-технічних систем, які успішно експлуатуються в ДП «Чорноморнафтогаз», МНС України, ВМФ Збройних Сил України, Норильський Нікель та інші; підводні апарати, виготовлені на кафедрі, приймали участь в багатьох наукових, пошукових та археологічних підводних дослідженнях на Чорному та Азовському морях, морі Уедделла (Антарктида), Балтійському морі).

 

У складі кафедри сьогодні працюють: д.т.н., проф. В.С. Блінцов, д.т.н., проф. В.І. Локарев; к.т.н., доценти Я.Б. Волянська,  В.М. Овсянников, Е.А. Швець; к.т.н., доценти кафедри Г.В. Бабкін, С.М. Волянський, старші викладачі А.М. Войтасик, О.П. Клочков, А.С. Сірівчук; викладачі Л.Т. Алоба, Г.С. Грудініна. Очолює кафедру к.т.н., доцент Д.В. Костенко.

На базі кафедри «Електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів» функціонує два підрозділи:

науково-дослідний інститут підводної техніки;

навчально-дослідне судно «Дельта».

На базі цих підрозділів проводяться навчальні заняття, наукові дослідження і виробничі практики студентів, які навчаються за спеціалізаціями кафедри.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують також фахівці і лаборанти Л.Б. Забаренко, О.М. Красюк, В.М. Роздільський, В.П. Сухоносов, (всі – з вищою освітою).

Фото колективу кафедри (2019 р.) (зліва направо):

1-ряд: Г.С. Грудініна, Д.В. Костенко, Л.Б. Забаренко

2-ряд: С.М. Волянський, А.М. Войтасик, В.М. Овсянников, Г.В. Бабкін, В.С. Блінцов,

Е.А. Швець, В.М. Роздільський, Л.Т. Алоба, О.П. Клочков, А.С. Сірівчук