clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Кафедра електричної інженерії та роботизованих комплексів: «Лабораторна база»

Матеріально-технічна база кафедри Електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів включає лабораторії:

комп’ютерних технологій;

теорії електропривода;

енергозбереження в електроприводі;

відновлювальних джерел енергії;

енергозбереження в електроприводі;

теоретичних основ електропривода та силової перетворювальної техніки;

морської робототехніки;

систем керування морськими рухомими об’єктами.

Вони мають сучасне навчальне обладнання.

У розвиток лабораторної бази кафедри та її комплектування сучасними технічними засобами визначальний вклад внесли кандидати технічних наук, доценти Г.В. Бабкін, Я.Б. Волянська, С.М. Волянський, Д.В. Костенко, В.М. Овсянников, старші викладачі О.П. Клочков, А.М. Войтасик, викладач Г.С. Грудініна.

Великий внесок у розвиток наукових напрямків кафедри, в розвиток інноваційної складової лабораторної бази внесли науковці інших структурних підрозділів університету, які за своєю науковою тематикою та навчальними спеціалізаціями тісно співпрацюють з кафедрою. Це – випускники кафедри, к.т.н., доцент С.В. Блінцов; д.т.н., проф. кафедри КТІБ, О.В. Блінцов; ст. викладач кафедри КТІБ Ю.І. Касьянов.

Навчально-дослідницька лабораторія технічних засобів автоматизації систем контролю і керування електромеханічних пристроїв ауд. 321

Навчально-дослідницька лабораторія енергозбереження в електроприводі ауд. 233.

Навчально-дослідницька лабораторія комп’ютерних технологій, ауд. 130.

Студенти працюють з 3D принтером в ауд. 130

Практичні заняття у лабораторії морської робототехніки № 18-а

Лабораторні роботи у лабораторії теорії електропривода.