clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Кафедра електричної інженерії та роботизованих комплексів: «Викладачі та співробітники»

КОСТЕНКО
ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ

Кандидат технічних наук, доцент,

завідуючий кафедрою Електричної

інженерії суднових та роботизованих комплексів

https://orcid.org/0000-0002-1164-3066

Костенко Д.В. закінчив у 1988 р. Миколаївський кораблебудівний інститут імені адмірала Макарова за спеціальністю «Електрообладнання суден».

У 2003 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 05.08.03 «Механіка та конструювання суден».

Костенко Д.В. з 1989 року працює на кафедрі ЕОС та ІБ на посадах асистента, старшого викладача та доцента, мaє більше 50 наукових та науково-методичних публікацій. Постійно бере участь в роботі Всеукраїнських та міжнародних конференціях, в тому числі у конференціях «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці», «Підводно техніка і технологія».

Проходив стажування на підприємствах  ТОВ «НЕПТУН-ЕЛЕКТРО ЛС», ТОВ НВФ «ЮАлекс Дизайн Лтд».

Костенко Д.В. приймає активну участь в справах ІАЕ, е членом вченої ради ІАЕ. 20.10.2000 р. за багаторічну сумлінну працю нагороджений Почесною грамотою Міністерства (наказ 721п Мінистерства освтіти України). 22.08.2003 р. обраний членом-кореспондентом Міжнародної академії морських наук, технологій та інновацій (диплом №9-чк).

В 2007 році нагороджений Почесним знаком «Відмінник освіти України».

БЛІНЦОВ
ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ

Доктор технічних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України,
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,

професор кафедри електричної інженерії

суднових та роботизованих комплексів

Народився 17 травня 1948 р. в с. Бармашово Миколаївської області. У 1971 р. закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут ім. адм. С.Й. Макарова за спеціальністю «Електрообладнання суден». Пройшов шлях стажиста-дослідника, асистен­та, старшого викладача, доцента, професора кафедри електрообладнання суден. З 1984 р. по 2017 р. очолював кафедру електрообладнання суден (зараз – кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів). Протягом 1991-2003 рр. працював деканом електротех­нічного факультету, з 2003 по 2009 р. – директором Інституту автоматики та електротехніки. З 2009 р. по 2021 р. – проректор НУК з наукової роботи. З квітня 2021 р. – професор кафедри електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів.

Співорганізатор нової для України спеціальності 7.160101 — “Захист інформації з обмеженим доступом і автоматизація її обробки в комп’ютерних системах та мережах” та  нової для України спеціалізації 8.092201.04 “Електрообладнання та автоматика підводно-технічних систем і комплексів” (1996, 1997 р.р.). Розробник освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм, навчальних планів і програм для них.

Під керівництвом та за ініціативою В.С.Блінцова на електротехнічному факультеті університету з 1992 р. відкрито 5 нових спеціальностей, за якими успішно велась підготовка фахівців за напрями « Прилади», «Електроніка», «Комп’ютеризо­вані системи, автома­ти­ка і управління», «Комп’ютерна інженерія», «Інформаційна безпека». Організовано 4 нові кафедри: «Морського приладобудування»; «Теоретичної електротехніки та електронних систем»; «Комп’ютеризованих систем управління»; «Імпульсних процесів і технологій», які успішно ведуть навчально-виховний процес за новими спеціальностями. У 2017 році за його ініціативою у навчально-науковому інституті автоматики та електротехніка створено дві кафедри – кафедру електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів та кафедру комп’ютерних технології та інформаційної безпеки.

 

Професор В.С. Блінцов – засновник української наукової школи «Підводна техніка», директор науково-дослідного інституту «Підводна техніка» науково-дослідної частини університету. Автор більше 450 наукових праць, у тому числі 20 наукових монографій та навчальних посібників Під його науковим керівництвом успішно захищено 26 кандидатських дисертацій, готуються до захисту докторські дисертації.

В.С.Блінцов – організатор та науковий керівник багатьох наукових проектів по створенню та практичному застосуванню нових засобів підводної робототехніки для вирішення завдань Міноборони України, Державної служби з надзвичайних ситуацій України, Служби безпеки України та Національної академії наук України, а також організацій Росії, В’єтнаму та Китаю. Під його керівництвом науковцями та інженерами кафедри створено та передано замовникам більше 30 типів підводних апаратів, у тому числі два підводних апарати наказом Міністра оборони України прийняті на озброєння Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Науковим колективом, який очолює професор В.С. Блінцов, виконано низку унікальних підводних робіт на Азовському, Чорному та Балтійському морях по роботизованому пошуку та обстеженню підводних об’єктів.

Нагороджений відзнаками Президента України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Державної служби з надзвичайних ситуацій України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, всеукраїнських громадських організацій та мерії м.

Локарев

Валентин Іванович

Дата народження: 23.03.1926

Місто: Миколаїв

Моб. телефон: +38(067) 715 19 16

E-mail: v.lokarev@nuos.edu.ua

Народився у місті Новогеоргієвськ Кіровоградської області. В 1938 р. родина переїхала до Кременчука.

У 1943 р., коли Валентинові Івановичу виповнилось 17 років, його призвали до армії. Після навчання в полковій школі був відправлений на фронт поблизу Смоленська. Брав участь у боях за визволення Польщі, був тяжко поранений.

У 1946 р. Валентин Іванович поступає до Кременчуцького машинобудівного технікуму, який закінчує з відзнакою.

У 1950 р. поступає до Миколаївського кораблебудівного інституту (МКІ). Навчання поєднує з громадською роботою. Починаючи з третього курсу, отримує стипендію ім. В. І. Леніна.

У 1956 р. з відзнакою закінчує МКІ й отримує запрошення на викладацьку роботу. Працював на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента.

У 1962 р. обирається деканом загальнотехнічного факультету МКІ.

У 1970 р. захищає кандидатську дисертацію, а в 1995 р. – докторську. Отримує науковий ступінь доктора технічних наук і вчене звання професора.

З 1996 р. по теперішній час працює на посаді професора кафедри електрообладнання суден та інформаційної безпеки (з грудня 2017 р. кафедри електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів).

У 1977–1979 р. р. Локарев В. І. був членом спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій при Одеському політехнічному інституті. За успіхи в роботі неодноразово отримував подяки, а в 2004 р. нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

Активно бере участь в науково-дослідній роботі. Під його керівництвом виконано 15 держбюджетних тем. Є автором більше 100 наукових робіт, у тому числі 19 винаходів і 5 патентів України. Крім науково-технічних журналів України, публікувався в закордонних спеціалізованих виданнях.

Валентин Іванович веде значну роботу серед молоді. Студентів консультує по курсовому та дипломному проектуванню, аспірантів – по кандидатським дисертаціям (був науковим керівником кандидатської дисертації доц. Волянської Я. Б.).

Волянський

Сергій Михайлович

Дата народження: 15.04.1975

Місто: Миколаїв

Моб. телефон: +38(067) 981 60 94

E-mail: vffogres@gmail.com

Народився у м. Андижан, Узбекистан.

 

Освіта:

вересень 1992 р. – лютий 1998 р., Український державний морський технічний університет (м. Миколаїв), спеціальність «Електроустаткування і автоматика суден», кваліфікація інженер-електрик, диплом спеціаліста;

вересень 2007 р. – серпень 2010 р., Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв), аспірантура, спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (05.13.03 – Системи та процеси керування).

 

Додаткова освіта:

вересень 2019 р. – травень 2021 р. Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, факультет іноземних мов (освітній ступінь – магістр), спеціальність 035.04 «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)»;

 

Дані про кваліфікацію науково-педагогічного працівника:

2016 р. – кандидат технічних наук зі спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (05.13.03 – Системи та процеси керування);

2016 р. – по теп. час доцент кафедри електрообладнання суден та інформаційної безпеки (з грудня 2017 р. кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів);

2020 р. – доцент НУК імені адмірала Макарова кафедри електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів;

березень 2016 р. – присвоєно кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», Департамент освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації.

 

Додаткові дані:

2010–2017 р. р. – керівник проектів по створенню сучасної лабораторної бази кафедри електрообладнання суден та інформаційної безпеки;

2011 р. – по теп. час, науковий консультант проектів по розробці, виготовленню дослідних зразків електроприводів складної побутової техніки та впровадженню їх у масове виробництво ряду підприємств м. Миколаєва, м. Одеси;

2015 р. – по теп. час, куратор навчальних груп спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

2016 р., консультант та рецензент Державного стандарту професійно-технічної освіти, професія «Електромонтажник силових мереж та електроустаткування», кваліфікація: електромонтажник силових мереж та електроустаткування 2, 3, 4, 5, 6-го розрядів.

 

Досвід роботи:

березень 1998 р. – серпень 2006 р., випробувач електродвигунів, інженер відділу технічного контролю, інженер-технолог, начальник лабораторії, начальник ВТК ТОВ «Онікс», м. Миколаїв;

вересень 2006 р. – серпень 2016 р., викладач кафедри електрообладнання суден та інформаційної безпеки, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв;

вересень 2016 р. – по теп. час, доцент кафедри електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв.

 

Знання мов:

українська – рідна; російська – вільно володію; англійська – володію вільно.

 

Додаткові відомості:

Є автором більше 50 наукових праць, серед яких підручники з грифом НУК імені адмірала Макарова, методичні вказівки, патенти, тезиси доповідей, наукові статті у фахових виданнях України та 8 наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та WofS.

Участь у проведенні курсів підвищення кваліфікації за напрямом підготовки «Проектування катерів» спеціалістам з В’єтнаму (проводив лекції на іноземній мові).

Керівник проектів по створенню сучасних навчально-дослідних лабораторій «Теоретичні основи електропривода та силової перетворювальної техніки», «Технічних засобів автоматизації систем контролю і керування транспортних засобів», «Енергозбереження в електроприводі» на кафедрі електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв.

Активна участь у науково-дослідній роботі. Як відповідальний виконавець участь у 4-х держбюджетних темах НДР.

Підвищення кваліфікації:

— лютий 2019 р. – травень 2019 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, м. Біла церква, підвищення кваліфікації за програмою викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

— жовтень – грудень 2021 р. ТОВ «Онікс».

Має подяки, почесні грамоти та заохочення від керівництва Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв та депутатського корпусу.

Волянська

Яна Богданівна

Дата народження: 07.05.1975

Моб. телефон: +38(067) 798 18 70

E-mail: yanavolyanskaya@gmail.com

 

Народилася у м. Єлізово Камчатської області, Російська Федерація.

 

Освіта:

вересень 1992 р. – лютий 1998 р., Український державний морський технічний університет м. Миколаїв, спеціальність «Електроустаткування і автоматика суден», кваліфікація інженер-електрик, диплом спеціаліста з відзнакою;

вересень 1999 р. – серпень 2002 р., Український державний морський технічний університет м. Миколаїв, аспірантура, спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (05.09.03 – Електричні комплекси і системи).

 

Додаткова освіта:

жовтень 1997 р. – травень 1999 р., Український державний морський технічний університет м. Миколаїв, факультет післявузівської підготовки, спеціальність «Облік та аудит», кваліфікація економіст-бухгалтер, диплом спеціаліста;

вересень 2018 р. – травень 2020 р. Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, факультет іноземних мов (освітній ступінь – магістр), спеціальність 035.04 «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)»;

 

Дані про кваліфікацію науково-педагогічного працівника:

2006 р. – кандидат технічних наук зі спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (05.09.03 – Електричні комплекси та системи);

2008 р. – доцент кафедри електрообладнання суден, Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв;

квітень 2020 р. – присвоєно кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», Департамент освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації.

 

Додаткові дані:

2010 р. – по теп. час. відповідальна за навчальні плани спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

2011 р. – по теп. час, науковий консультант проектів по розробці, виготовленню дослідних зразків електроприводів складної побутової техніки та впровадженню їх у масове виробництво ряду підприємств м. Миколаєва, м. Одеси;

2015 р. – по теп. час, куратор освітньої програми «Експлуатація суднових автоматизованих систем» спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

2016 р., консультант та рецензент Державного стандарту професійно-технічної освіти, професія «Електромонтажник силових мереж та електроустаткування», кваліфікація: електромонтажник силових мереж та електроустаткування 2, 3, 4, 5, 6-го розрядів;

2017 р. – по теп. час, відповідальна за ліцензування та акредитацію спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

2019 р. – по теп. час гарант освітньої програми «Електромеханіка та електроенергетика» спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (бакалаврський рівень);

грудень 2019 р. – по теп. час експерт з акредитації освітніх програм Національного Агентства із забезпечення якості вищої освіти (реєстр від 23.12.2019 р., реєстр від 13.10.2020 р.);

2020 р. – по теп. час член редакційної колегії науково-технічного збірника «Судноводіння» НУ «ОМА».

 

Досвід роботи:

вересень 2001 р. – серпень 2006 р., викладач кафедри електрообладнання суден, Український державний морський технічний університет м. Миколаїв;

вересень 2006 р. – по теп. час, доцент кафедри електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів.

 

Знання мов:

українська – рідна; російська – вільно володіє; англійська – володіє вільно.

 

Додаткові відомості:

Є авторкою більше 80 наукових праць, серед яких підручники з грифом НУК імені адмірала Макарова, методичні вказівки, патенти, тезиси доповідей, наукові статті у фахових виданнях України та більше 10 наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та WofS.

Участь у проведенні курсів підвищення кваліфікації за напрямом підготовки «Проектування катерів» спеціалістам з В’єтнаму (проводила лекції на іноземній мові).

Підвищення кваліфікації:

— лютий 2019 р. – травень 2019 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, м. Біла церква, підвищення кваліфікації за програмою викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

— жовтень – листопад 2020 р. ТОВ «Онікс».

Відповідальна за проект по створенню сучасних навчально-дослідних лабораторій «Теоретичні основи електропривода та силової перетворювальної техніки», «Технічних засобів автоматизації систем контролю і керування транспортних засобів», «Енергозбереження в електроприводі» на кафедрі електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів.

Активна участь у науково-дослідній роботі. Як відповідальний виконавець участь у 4-х держбюджетних темах НДР.

Має подяки, почесні грамоти та заохочення від керівництва Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова та депутатського корпусу.

Нагороджена відзнакою Всеукраїнської громадської організації «Спілка ветеранів та працівників силових структур України» «За службу державі».

ОВСЯННИКОВ
ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ

Кандидат технічних наук, доцент

Доцент кафедри електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів

 

 

Василь Миколайович служив у Тихоокеанському флоті, був головним старшиною. «На флоті я полюбив море…». Свою мрію Василь Миколайович здійснив, поступивши після служби до МКІ.

Коли отримав вузівський диплом, керівник наукових робіт В.М. Рябенький порадив:

– Продовжуй навчатися.

І Василь Миколайович, за порадою свого наукового консультанта В.М. Рябенького, вступає до аспірантури відомої наукової школи професора Г.Ф. Романовського. Він продовжує наукову діяльність і працює у відділі підготовки та спалювання палива. За три роки навчання в аспірантурі опублікував більше 15 наукових праць, став автором багатьох патентів на винаходи. За широке впровадження систем плазмового запалення палива для енергетичних установок був нагороджений значком «Винахідник СРСР».

З почуттям особливої поваги та з ностальгією згадує Василь Миколайович спільну працю з такими вченими як І.Б. Матвєєв, С.І. Сербін, А.М. Маринець, А.В. Качанов. Результати наукових праць впроваджено на сотнях турбоагрегатів різних підприємств, зокрема: ГПНКГ «Зоря – Машпроект» (м. Миколаїв), ЛНВО «Пролетарський завод» (м. Ленінград), ВПО «Укргазпром» (м. Київ), ВПО «Тюменьтрансгаз» (м. Тюмень), ПО «Шебєлінкагазпром», ПО «Турбоатом» (м. Харків).

Після захисту кандидатської дисертації у 1988 році Василя Миколайовича запрошує до себе на кафедру електрообладнання суден завідуючий кафедрою В.С. Блінцов. З цього часу починається напружена викладацька діяльність.

Має по над ста наукових праць, винаходів та патентів.

За час роботі на посаді доцента був нагороджений почесними грамотами НУК, Департаменту освіти, науки та молоді облдержадміністрації. Приймав участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю; виконував наукове консультування установ, підприємств, організацій; виконував обов’язки експерта комісії по забезпеченню автономної роботи електрифікованих ЗНО підхідного каналу морського порту м. Херсон; виконував обов’язки заступника директора Центру підвищення кваліфікації плавскладу НУК; приймав участь у розробці моніторингу ринку праці та обґрунтування необхідності надання освітньої послуги НУК з підвищення кваліфікації суднових електромеханіків за акредитованою спеціальністю 7.05070202 «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», спеціалізація «Експлуатація суднових автоматизованих систем».

Виконував керування науково-дослідної роботи «Проектування комплекту конструкторської документації електричної системи науково-дослідного судна «Дельта»».  Кінцевим результатом є комплект технічної документації НДС «Дельта». Документацію створено в електронному та паперовому варіантах згідно вимог ДСТУ.

На протязі викладацької діяльності був науковим керівником декількох господарчих договірних тем.  Остання договірна тема з Держустановою «Держгідрографія» №1912/34/13 «Виміри і розрахунок ємності джерел живлення для забезпечення автономної роботи електрифікованих ЗНО підхідного каналу морського порту Херсон».

Проходив наукові стажування на таких підприємствах як ГПНКГ «Зоря — Машпроект», ЦКБ «Черноморсудопроект»,  «Миколаївська Регіональна філія інспекції з питань підготовки та дипломування моряків», ТОВ «Південно-українська вітроелектростанція».

БАБКІН
ГЕОРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Кандидат технічних наук, доцент кафедри

електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів

 

 

Бабкін Георгій Володимирович після закінчення у 1984 р. середньої школи і до призиву на військову службу почав трудовий шлях у якості механіка авіаційного обладнання. З 1984 р. по 1986 р. проходив військову службу в рядах Збройних Сил СРСР.

По закінченню служби повернувся до роботи в якості механіка з ремонту авіаційного радіоелектронного обладнання. У 1987 р. поступив на вечірнє відділення Миколаївського кораблебудівного інституту імені адмірала Макарова за спеціальністю «Електрообладнання суден», яке і закінчив у 1993 р.

У серпні 1993 р. прийшов до науково-підрядного колективу «Електрообладнання суден» МКІ на посаду інженера-конструктора.

З 1995 р. по 1998 р. навчався в очній аспірантурі, після закінчення якої працював молодшим науковим співробітником НДЧ Українського державного морського технічного університету, з 2001 р. науковим співробітником, а з 2004 р. по 2016 р. старшим науковим співробітником НДЧ НУК.

У жовтні 2016 р. захистив кандидатську дисертацію «Моделі управління проектами створення засобів морської робототехніки» за фахом 05.13.22 – управління проектами та програмами. З січня 2017 р. працює на посаді доцента кафедри електрообладнання суден та інформаційної безпеки, на даний час кафедри електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів.

Викладацьку діяльність поєднує з наукою роботою.

У період з 2005 р. по 2010 р. виконував обов’язки заступника з наукової роботи директора ІАЕ НУК.

За період з 1993 р. до теперішнього часу в якості виконавця, відповідального виконавця та головного конструктора приймав участь у розробці підводних систем та пристроїв, і їх начіпного обладнання.

У 1994 р. та 1995 р. приймав участь в експедиціях фахівців університету до Крайньої Півночі Росії з метою обстеження підводних переходів газопроводу Мяссояха – Норільск через річку Єнісей, гідротехнічних споруд морського порту Дудинка та Усть-Хантайської гідроелектростанції.

З 2000 р. Георгій Володимирович був головним конструктором підводного апарату «Агент-1», який у 2002 р наказом Міністра оборони України №254 від 08.08.2002 р. було прийнято на озброєння ВМС ЗС України.

У 2008 р. за розробку нового інспекційного підводного апарату проекту «Інспектор» (головний конструктор) Георгій Володимирович та колектив конструкторів нагороджені нагрудними знаками «Подяка» Київського міського голови. У 2010 р. за роботу у складі археологічної експедиції НДІ підводної техніки НУК на Чорному морі був нагороджений Золотою медаллю «Козацька слава».

За активну участь в розробці підводної техніки та спеціалізованих підводних систем в рамках проекту «Український корвет» Бабкін Г.В. у 2011 році був нагороджений нагрудним знаком «1301 Головне військове представництво Міністерства оборони України».

У 2016 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Моделі управління проектами створення засобів морської робототехніки» зі спеціальності 05.13.22 – управління проектами та програмами. У 2020 р. отримав вчене звання «Доцент НУК».

З січня 2017 р. працює на посаді доцента кафедри електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів. Георгій Володимирович має значний педагогічний досвід. Починаючи з років навчання в аспірантурі мав учбове навантаження при підготовці фахівців зі освітньо-професійної програми «Морська робототехніка». Гарант освітньої програми «Морська робототехніка»

За багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність Георгій Володимирович неодноразово був нагороджений почесними грамотами та подяками керівництва університету, «Почесною грамотою» Міністерства освіти та науки України, «Почесною грамотою» Департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації, Грамотою командувача Військово-морських сил Збройних Сил України.

Бабкін Г.В. – автор більше 70 наукових публікацій. За останні 5 років опублікував понад 20 наукових та методичних публікацій, серед яких 13 тез доповідей на наукових конференціях, 2 наукові статті, 2 монографії, 2 навчальних посібника та 1 методичні вказівки.

ВОЙТАСИК
АНДРІЙ
МИКОЛАЙОВИЧ

к.т.н., доцент кафедри

 

 

Дата народження – 13.07.1989 р.

В 2012 році закінчив Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК) за спеціальністю «Електричні системи та комплекси транспортних засобів» та здобув кваліфікацію спеціаліста з електромеханіки.

Після закінчення університету з лютого 2012 р. працював старшим лаборантом, а з 2013 р. працював на посаді фахівця кафедри електрообладнання суден та інформаційної безпеки НУК. З жовтня 2013 р. навчався в аспірантурі НУК. В період з 2014-2018 р. працював на посаді викладача кафедри НУК. З листопада 2018 р. по серпень 2021 р. працював на посаді старшого викладача кафедри електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів НУК. З вересня 2021 р. працює на посаді доцента кафедри.

Основний напрям наукової роботи Войтасика А. М.: розробка та автоматизація засобів морської робототехніки. Приймає активну участь у проведенні наукових досліджень та експедиційних заходах на території України. Виконавець ряду науково-дослідних робіт, що виконуються в НУК за держбюджетними та міжнародними тематиками.

Досягнення Войтасика А. М. відзначені: подякою НУК ім. адм. Макарова за досягнення у науковій роботі та присудження Золотої медалі Міжнародного форуму «Морська індустрія Росії 2012» у конкурсі «Краще технічне рішення у галузі суднобудування та морської техніки цивільного призначення» за «Мобільну науково-дослідну лабораторію підводної робототехніки» (2012 р.), почесною грамотою голови Миколаївської  облдержадміністрації за значні досягнення в науковій сфері, високий професіоналізм, відповідальне ставлення до обраної справи та з нагоди відзначення Дня науки науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів області (2016 р.), грамотою Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова за активну участь у створенні підводної робототехніки (2016 р.), дипломом переможця обласного конкурсу робіт молодих учених Миколаївської області у номінації «Технічні науки» Департаменту науки і освіти Миколаївської облдержадміністрації ради ректорів вищих навчальних закладів (2017 р.), сертифікатом фіналіста Всеукраїнського фестивалю інновацій Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2017 р.), грамотою НУК ім. адм. Макарова за активну участь у створенні підводної робототехніки (2018 р.), почесною грамотою за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку та виховання кваліфікованої молоді, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значні успіхи в організації та вдосконаленні науково-методичної роботи (2019 р.),почесною відзнакою «Адмірал Макаров» НУК ім. адм. Макарова за визначний особистий внесок у наукову і виробничу діяльність університету та в організації та проведенні морських досліджень (2020 р.), почесною грамотою Південного наукового центру НАН України і МОН України за багаторічну плідну працю та особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти і науки, значні досягнення у професійній діяльності, підготовку висококваліфікованих кадрів та з нагоди відзначення 100-річчя від дня заснування НУК ім. адм. Макарова (2020 р.).

В 2020 р. захистив дисертаційне дослідження за темою «Інверсна система автоматичного керування самохідним прив’язним підводним апаратом транспортного типу з компенсацією параметричної невизначеності», отримавши науковий ступінь кандидата технічних наук.

КЛОЧКОВ

ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

Доцент кафедри електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів

 

 

У 2005 році був зарахований на перший курс денного відділення Інституту автоматики та електротехніки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова за спеціальністю «Електричні системи та комплекси транспортних засобів» напрямку «Електромеханіка». Продовжив навчання у 2009 році на рівень спеціаліста за тією ж спеціальністю по спеціалізації «Електрообладнання та автоматика підводно-технічних систем та комплексів».

У лютому 2011 року захистив дипломний проект і був прийнятий на посаду старшого лаборанта кафедри електрообладнання суден та інформаційної безпеки. У вересні цього ж року зарахований до аспірантури за спеціальністю «Системи та процеси керування».

За час навчання в аспірантурі та роботи в університеті приймав участь у науково-технічних конференціях, у проектуванні, побудові та експлуатації нових зразків підводної робототехніки.

Брав участь у морських підводно-технічних експедиціях, які проводились кафедрою за завданнями Міністерства культури України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Міністерств оборони України.

Залучався до спеціальної підводно-технічної операції по завданню Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

За проявлені при її виконанні і високий професіоналізм та особисту мужність відзначений Почесною грамотою ректора університету.

У травні 2021 року захистив кандидатську дисертацію та отримав вчену ступінь кандидата технічних наук.

СІРІВЧУК

АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ

доцент кафедри, к.т.н.

тел. +380630452217

 

Дата народження: 17.05.1988.

Закінчив НУК ім. адмірала Макарова в 2011 році по спеціальності «Електричні системи та комплекси транспортних засобів» спеціалізація «Електрообладнання та автоматика підводно-технічних систем та комплекси».

В тому ж році поступив до аспірантури на спеціальність «Системи і процеси керування». Закінчив аспірантуру в 2014 році. У 2018 році проходив стажування в Державне підприємство «Дослідно-проектний центр кораблебудування». В 2021 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук.

За час навчання в аспірантурі та роботи в університеті приймав участь у науково-технічних конференціях, у проектуванні, побудові та експлуатації нових зразків підводної робототехніки. Був учасником морських підводно-технічних експедицій, які проводились кафедрою за завданнями Міністерства культури України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Міністерств оборони України.

Досягнення Сірівчука Андрія Сергійовича відзначені: подякою Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова за вагомий особистий внесок у розвиток кораблебудівної освіти, успіхи у професійній діяльності, підготовку висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди 95-річчя з дня заснування НУК імені адмірала Макарова (2015 р.); почесною грамотою Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова за вагомий особистий внесок у вітчизняну науку і значні досягнення в розвитку кораблебудівної і електротехнічної освіти, успіхи у професійній діяльності, підготовці висококваліфікованих кадрів та з нагоди 50-річчя Інституту автоматики і електротехніки  НУК імені адмірала Макарова (2015 р.); почесна грамота Миколаївської обласної ради за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку та виховання кваліфікованої молоді, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значні успіхи в організації та вдосконаленні науково-методичної роботи і з нагоди професійного свята – Дня науки(2019), грамота департаменту освіти і науки миколаївської облдержадміністрації за вагомий особистий внесок у вітчизняну науку і значні досягнення в розвитку кораблебудівної освіти, успіхи у професійній діяльності, підготовці висококваліфікованих кадрів та з нагоди відзначення 100-річчя від дня заснування Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова(2020),  ради ректорів вищих навчальних закладів Миколаївської області за перемогу в обласному конкурсі робіт молодих учених Миколаївської області у номінації «Технічні науки» (наказ № 382 від 28.04.2017 р.), подяка від Миколаївської обласної ради за вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики в галузі освіти, інноваційний підхід у навчанні та вихованні підростаючого покоління, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня науки (2021р).

АЛОБА

ЛЕО ТОСІН

Старший викладач кафедри електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів

 

 

Вступаючи до університету Обафемі Аволово в м. Ілье-Іфе, Нігерія і у 1989 році отримав державну стипендію на навчання в СРСР. Після підготовчого факультету в 1990 році, поступив в Одеський національний політехнічний університет в лютому 1990 року, де отримав ступінь магістра-електромеханіка в 1996 році за спеціалізацією «Електропривод, автоматизація промислових установок і технологічних комплексів».

У грудні 2014 року я вступив до аспірантури НУК. На даний час я працюю в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова у Миколаєві старшим викладачем кафедри електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів НУК.

В 2014 — 2017 працював фахівцем кафедри електрообладнання суден та інформаційної безпеки, НУК. З 2018 по цей день працюю викладачем — кафедри електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів, НУК.

Основний напрямок наукової роботи Алоба Л.Т.: «Автоматизація групового управління автономними підводними апаратами пошукового типу». Приймає активну участь у проведенні наукових досліджень. За останні 5 років опублікував 32 наукові роботи, у тому числі 10 наукових статей, 22 тези доповіді на міжнародних науково-технічних конференціях. З них 1 стаття у виданні, яка включена до міжнародної наукометричної бази (Scopus, Web of Science).

Отримав науковий ступень кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.03 – системи та процеси керування в 14.05.2021 р і затверджено по наказ Міністерства освіти і науки України  № 735 в 29.06.2021. Автор наукових робіт за напрямом ««Розробка теоретичних основ створення «інтелектуальних» підводних апаратів-роботів», № державної реєстрації 0111U002314, «Розробка теоретичних основ групового керування автономними підводними апаратами», № державної реєстрації 0113U000243, «Розробка теоретичних основ та програмно-технічних засобів керування багатоцільовим морським безекіпажним комплексом», № державної реєстрації 0115U000307 »

Вже 4 роки науково-педагогічного стажу в НУК та досі на посаді старшого викладача кафедри ЕІС та РК.

ГРУДІНІНА

ГАННА СЕРГІЇВНА

Викладач кафедри електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів

тел.: +38063 220 05 23

 

 

У 2010 р. отримала диплом з відзнакою та повну вищу освіту за спеціальністю  «Системи управління і автоматики», здобула кваліфікацію інженера з комп’ютерних систем, ІАЕ НУК.

З 2011 по 2016 р. працювала старшим лаборантом на кафедрі Електрообладнання суден та інформаційної безпеки. Навчалась в аспірантури на спеціальності 05.13.03 «Системи та процеси керування». Під час навчання в аспірантурі працювала асистентом кафедри за внутрішнім сумісництвом.

З 2016 року почала працювати викладачем кафедри електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів.

Науково-дослідницька робота пов’язана з дослідженням автоматизованих систем керування рухом автономних підводних апаратів, а також науковою діяльністю зі студентами старших курсів (підготовлена студентська робота, яка отримала диплом 3-го ступеню у загальноукраїнському конкурсі студентських робіт з технічних наук).

У 2018 році пройшла стажування у Херсонській державній морській академії та отримала підвищення науково-педагогичного досвіду за напрямком автоматизовані системи управління рухом судна.

За останні 5 років має 16 опублікованих наукових праць, у тому числі: 5 наукових статей, 11 тез доповіді на міжнародних науково-технічних конференціях.

На даний час продовжує працювати викладачем на кафедрі  електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів. Весь час роботи поєднує наукову роботу з викладацькою діяльністю.

У 2015 р. нагороджена грамотою за старанність, у 2020 році отримала подяку голови Миколаївської обласної ради.

ЗАБАРЕНКО
ЛАРИСА БОРИСІВНА

Провідний фахівець кафедри
електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів

 

 

Забаренко Лариса Борисівна народилася у місті Миколаєві. Після отримання загальної середньої освіти поступила у Миколаївський кораблебудівний інститут, який закінчила у 1988 році. Трудову діяльність почала на Азовській судноверфі.  Потім працювала у декількох організаціях м. Миколаєва на різних посадах. У 2001 році пройшла підвищення кваліфікації у Південній академії підвищення кваліфікації кадрів Міністерства промислової політики України. З 2003 працювала в управлінні праці та соціального захисту населення. У 2007 році нагороджена подячним листом Миколаївського міського голови.

У листопаді 2011 року Лариса Борисівна почала працювати методистом в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова, успішно вела діловодство проректора університету з наукової роботи.

З лютого 2015 року переведена на кафедру електрообладнання суден та інформаційної безпеки (після реорганізації кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів).

У 2020 році отримала подяку голови Миколаївської обласної ради.

РОЗДІЛЬСЬКИЙ
ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Завідувач лабораторіями кафедри

 

 

Народився 02.02.1956 року. Після закінчення школи у 1974 – 1976 рр. проходив військову службу. У 1976 р. поступив до Львiвського полiтехнiчного інституту, який закінчив у 1982 роцi за спеціальністю «Електричнi машини».

У 1982-1985 роках працював на заводi «Екватор» (м. Миколаїв) майстром монтажної ділянки, випускаючи обладнання для флоту.

З 1985 по 1987 рiк працював заступником начальника ділянки в системі Мiнiстерства зв’язку (Миколаївське підприємство ТУРМС).

У липні 1987 року поступив на роботу у Миколаївський кораблебудівний інститут (МКІ) старшим інженером НДЧ, а з вересня 1987 року перейшов на кафедру електрообладнання суден на посаду завідувача лабораторії.

Успішно керує експлуатацією навчальних та науково-дослідних лабораторій кафедри, приймає участь у постановці нових лабораторій. За основним напрямком роботи кафедри займається створенням та модернізацією лабораторій по спеціальності «Електрообладнання суден», а пізніше – «Електричні системи та комплекси транспортних засобів». Плідна робота з викладачами професорм Локарєвим В.І., доцентами Піскуновим О.М., Швецом Е.А., Овсянниковим В.М., Касьяновим Ю.І., Нужним С.М. сприяла появі на кафедрі сучасних лабораторій «Теорія електроприводу», «Судновий автоматизований електропривод» та інших. Вдало поєднує роботу завідувача лабораторії з навчальною роботою на посаді вікладача-сумісника, передає свій досвід електромеханіка студентам, які опановують дисципліну «Теорія електропривода».

У розвитку комп’ютерної техніки кафедра завжди була на одному з перших місць на факультеті, а оснащення її лабораторій комп’ютерами (від перших побутових комп’ютерів типу БК-0010, персональних «Искра226» і до сучасної техніки) також проходило за участю Володимира Михайловича. Час не стоїть на місці, кафедра розвивається шляхом відкриття нових спеціальностей і спеціалізацій, тому створення нових лабораторій, насичення їх сучасним обладнанням, постановка нових лабораторних робіт постійно у сфері діяльності завідувача лабораторії В.М. Роздільського.

У кінці 1987 року на кафедрі відкрилася нова тематика науково-дослідної роботи – підводна техніка. За пропозицією завідувача кафедри професора Блінцова В.С. до цієї роботи долучився і Володимир Михайлович. Приймав участь у створенні нових зразків підводної техніки та спеціального обладнання, разом з молодим науковим колективом приймав участь у проектуванні та побудові низки підводних апаратів різного типу, у проведенні їх морських випробувань та промисловій експлуатації. Довелося побувати з цією технікою і в теплих кримських водах Чорного моря і на холодних єнісейських просторах Сибіру. У цих роботах зарекомендував себе як «майстер на всі руки» – від зварювальних до морських такелажних робіт, від складної інженерної роботи по експлуатації підводних апаратів до господарчих функцій по матеріально-технічному забезпеченню морських експедицій.

КРАСЮК
ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Фахівець кафедри

 

 

 

Красюк Олександр Миколайович з 1996 по 2002 рр. навчався в УДМТУ на кафедрі ЕОС. У 2002 році закінчив електротехнічний факультет УДМТУ (з 2004 р. – НУК ім. адмірала Макарова) та отримав диплом з відзнакою спеціаліста з електромеханіки за спеціальністю «Електричні системи і комплекси транспортних засобів». Після закінчення навчання у 2002 р. працював в НДЧ на посаді інженера 3-ї категорії. Як відповідальний виконавець приймав участь у госпдоговірних та держбюджетних темах по освоєнню океану і шельфу України, а також – у розробці та виготовленні підводно-технічних систем і комплексів. З 2019 року приймає активну участь у роботі приймальної комісії НУК ім. адм. Макарова та штабу агітаційно-профорієнтаційної роботи.

Приймає активну участь в модернізації матеріально-технічної бази лабораторних приміщень кафедри ЕІС та РК.

Паралельно з основною роботою Красюк О.М. приймав активну участь у наукових і дослідницьких роботах та науково-технічних конференціях. Зараз працює на кафедрі ЕІС та РК на посаді фахівця.