clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Кафедра електричної інженерії та роботизованих комплексів

Освітні програми   Викладачі та співробітники   Лабораторна база   Наукова діяльність   Партнери кафедри

Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів бере участь у підготовці фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»:

фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Електромеханіка»;

фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», «Морська робототехніка», «Експлуатація суднових автоматизованих систем».

В процесі отримання ступеня бакалавр студенти навчаються проектувати, налагоджувати та обслуговувати:

 • електричні машини і апарати;
 • цифрові та аналогові електронні пристрої; електроприводи складних механічних пристроїв;
 • системи автоматичного керування електромеханічними комплексами;
 • робототехнічні системи;
 • системи генерування та розподілу електроенергії;
 • системи захисту електричних мереж та промислового електрообладнання;
 • автоматизовані та комп’ютеризовані комплекси електроенергетичних систем.

Напрямами наукової роботи є енергоресурсо- збереження в електромеханічних системах, автоматизація технологічних процесів та виробництва, підводна робототехніка, математичне моделювання і автоматизоване проектування як суднового, так і промислового елекгрообладнання.

По закінченню навчання випускник може працювати:

 • інженером з автоматизації і механізації виробничих процесів;
 • інженером з автоматизованих систем керування виробництвом;
 • інженером електромеханіком;

інженером з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж;

 • інженером з експлуатації протиаварійної автоматики;
 • інженером служби розподільних мереж;
 • інженером електронником;
 • енергетиком на підприємстві та на інших посадах, пов’язаних з проектуванням та обслуговуванням електрообладнання та систем автоматики.

Навчання в магістратурі дозволяє підвищити кваліфікацію з обраного напряму професійної діяльності та ведеться за наступними спеціалізаціями:

— експлуатація суднових автоматизованих систем (підготовка суднових електромеханіків для вітчизняного і зарубіжного технічного, торгівельного і пасажирського флоту; з погляду на повну електрифікацію та високий рівень автоматизації всіх систем і технічних комплексів сучасних суден, фахівці зазначеної спеціалізації користуються попитом серед працедавців; всі випускники НУК, які обрали професію морського електромеханіка, успішно працюють на суднах річкового та морського флоту);

— електричні системи і комплекси транспортних засобів (напрям підготовки: проектування та обслуговування електрообладнання та електроенергетичних систем транспортних засобів);

— морська робототехніка (єдина в Україні спеціалізація, яка надає теоретичні знання та навички з проектування, експлуатації та обслуговування електромеханічних систем, що працюють в специфічних умовах; студенти під час навчання беруть участь у розробці підводно-технічних систем, а також в наукових експедиціях в річках та морях, що дозволяє ознайомитися з підводним середовищем та засобами його обстеження на власному досвіді; спеціалістами та студентами кафедри електрообладнання та інформаційної безпеки було спроектовано та виготовлено більше 20-ти підводно-технічних систем, які успішно експлуатуються в ДП «Чорноморнафтогаз», МНС України, ВМФ Збройних Сил України, Норильський Нікель та інші; підводні апарати, виготовлені на кафедрі, приймали участь в багатьох наукових, пошукових та археологічних підводних дослідженнях на Чорному та Азовському морях, морі Уедделла (Антарктида), Балтійському морі).

 

У складі кафедри сьогодні працюють: д.т.н., проф. В.С. Блінцов, д.т.н., проф. В.І. Локарев; к.т.н., доценти Я.Б. Волянська,  В.М. Овсянников, Е.А. Швець; к.т.н., доценти кафедри Г.В. Бабкін, С.М. Волянський, старші викладачі А.М. Войтасик, О.П. Клочков, А.С. Сірівчук; викладачі Л.Т. Алоба, Г.С. Грудініна. Очолює кафедру к.т.н., доцент Д.В. Костенко.

На базі кафедри «Електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів» функціонує два підрозділи:

науково-дослідний інститут підводної техніки;

навчально-дослідне судно «Дельта».

На базі цих підрозділів проводяться навчальні заняття, наукові дослідження і виробничі практики студентів, які навчаються за спеціалізаціями кафедри.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують також фахівці і лаборанти Л.Б. Забаренко, О.М. Красюк, В.М. Роздільський, В.П. Сухоносов, (всі – з вищою освітою).

Фото колективу кафедри (2019 р.) (зліва направо):

1-ряд: Г.С. Грудініна, Д.В. Костенко, Л.Б. Забаренко

2-ряд: С.М. Волянський, А.М. Войтасик, В.М. Овсянников, Г.В. Бабкін, В.С. Блінцов,

Е.А. Швець, В.М. Роздільський, Л.Т. Алоба, О.П. Клочков, А.С. Сірівчук