clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Кафедра комп’ютеризованих систем управління

КАФЕДРА КОМПЮТЕРИЗОВАНИХ
СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

 

Історія кафедри        Освітні програми    Викладачі на співробітники       Лабораторна база

Наукова діяльність             Партнери кафедри                 Фотогалерея               Сайт кафедри

 

 

 


Кафедра комп’ютеризованих систем управління займається підготовкою бакалаврів та магістрів за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». На кафедрі працюють 4 доктори технічних наук та 6 кандидатів технічних та фізико-математичних наук. Всі професійні предмети викладаються в комп’ютерних класах, обладнаних сучасною комп’ютерною технікою (спонсор − компанія Geeks For Less), а також у спеціалізованих лабораторіях з навчальними стендами.

Підготовка бакалаврів здійснюється за освітньою програмою «Комп’ютерно-інтегровані технології та системи автоматизації «.

З 2020 р. діє договір про співробітництво між Національним університетом кораблебудування ім. адм. Макарова та провідною ІТ-компанією Geeks For Less (Хостінг Макс), в рамках якого здійснюється підготовка студентів спеціальності 151 − «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за профілем компанії. Компетентності та програмні результати навчання, що вимагаються від випускників для роботи у Geeks For Less, забезпечуються дисциплінами:

 • Програмування
 • Інформаційні технології систем управління та захисту інформації
 • Проектування програмних засобів віддаленого контролю
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Адміністрування комп’ютерних мереж
 • Бази даних
 • Системи і мережі передачі даних
 • Спеціалізовані системи управління базами даних

Студенти також вивчають побудову комп’ютеризованих систем автоматизації у дисциплінах:

 • Електроніка та мікросхемотехніка
 • Теорія автоматичного управління
 • Програмні засоби систем управління
 • Мікропроцесорні комплекси та системи
 • Комп’ютеризовані системи штучного інтелекту
 • Управління інформаційною безпекою
 • Основи теорії інформації та цифрової обробки сигналів

Випускники успішно працюють у провідних компаніях сфери ІТ та інших сфер сучасного бізнесу. В тому числі Geeks For Less, Global Logic, Camo IT, Нібулон та інших. При цьому вони займають посади:

 • програміст;
 • тестувальник програмного забезпечення;
 • веб-розробник;
 • системний адміністратор;
 • інженер з автоматизації систем управління технологічними процесами;
 • інші посади у сфері інформаційних технологій та автоматизації.

Багато випускників стали директорами власних фірм.

Підготовка магістрів здійснюється за освітньою програмою «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» на базі ступеня бакалавра.

Термін навчання для отримання ступеня магістра складає 1 рік 4 міс.

Магістр з комп’ютеризованих систем управління і автоматики вирішує коло проектних завдань у галузях: інформаційних технологій (ІТ), обчислювальних комплексів і мереж, математичних методів та інструментальних засобів моделювання, проектування і керування, організації і побудови баз даних, мікропроцесорних пристроїв загального та спеціального призначення, а також виготовлення, налагодження та впровадження технічних засобів комп’ютеризованих інтегрованих систем. Велика увага при підготовці магістра приділяється прищепленню навичок проведення самостійної науково-дослідної роботи. Магістр з комп’ютеризованих систем управління і автоматики може також працювати викладачем у вищих навчальних закладах, в науково-дослідних інститутах та проектних центрах при створенні принципово нової техніки в області збору, передачі і обробки інформації, а також комп’ютеризованих систем управління об’єктами і технологічними процесами. Протягом першого року навчання здобувачам вищої освіти викладають професійно-орієнтовані дисципліни:

 • Інтелектуальні технології в управлінні
 • Комп’ютеризоване проектування цифрових електронних схем
 • Мікропроцесорні системи управління технічними засобами суден
 • Основи наукових досліджень
 • Педагогіка вищої школи
 • Робототехнічні системи в морських технологіях
 • Теорія і проектування цифрових систем управління
 • Комп’ютеризоване проектування цифрових електронних схем
 • Моделювання оптимальних і адаптивних систем управління
 • Робототехнічні системи в морських технологіях
 • Теорія і проектування цифрових систем управління

Останні 4 місяці навчання повністю присвячено підготовці магістерської кваліфікаційної роботи. При підготовці фахівців використовуються сучасні комп’ютерні класи, підключені до мережі Internet, а також спеціалізовані аудиторії та оснащені сучасними стендами лабораторії з вивчення комп’ютеризованих систем та мереж («Розумний будинок» на базі Raspberry Pi), електронної та мікропроцесорної техніки, робототехнічних систем («Адаптивний затискач маніпулятора»), пристроїв силової електроніки в системах управління («Перетворювач частоти (ПЧ)»), систем управління електроприводами на базі промислових контролерів та ПЧ фірм «Schneider Electric» та «ОВЕН».