clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Кафедра суднових електроенергетичних систем «Лабораторна база»

ЛАБОРАТОРНА БАЗА

Суть лабораторної роботи полягає у проведенні та аналізі певного дослідження, результати якого отримані дослідним шляхом у спеціально обладнаному приміщенні – лабораторії, та має на увазі:

 • ознайомлення з прийомами проведення вимірювань та правилами обробки даних;
 • виявлення відхилень від теоретичних результатів;
 • виявлення причин даних відхилень;
 • написання висновків, які містять аналіз отриманих результатів.

 

      Обсяг лабораторної роботи включає: виконання теоретичних розрахунків, одержання фактичних даних на практиці з використанням відповідного обладнання, оформлення та аналіз одержаних результатів у документально-звітній формі.

Лабораторна база кафедри СЕЕС представлена ​​сімома лабораторіями, в яких проводяться заняття з дисциплін, що входять до програми підготовки бакалаврів та магістрів електромеханіків.

Лабораторії кафедри СЕЕС дозволяють проводити дослідження роботи електричних машин та апаратів постійного та змінного струму, режимів їх роботи, використання у системах вироблення та розподілу електроенергії.

Для поділу за напрямами класів та застосування обладнання виділяються лабораторії: електричних машин; електричних апаратів; електричних вимірів; електротехнічних матеріалів; суднових електроенергетичних систем; гребних електричних установок.

Лабораторії займають приміщення загальною площею 315 м2, що дозволяють виконати 51 лабораторну роботу. Лабораторні стенди оснащені як сучасним, так і унікальним, зокрема, виготовленим на кафедрі СЕЕС обладнанням. Для глибшого вивчення матеріалу лабораторії забезпечені наочно-інформаційними плакатами, макетами, проекційним обладнанням та іншими технічними засобами навчання.

Лабораторна база кафедри безперервно оновлюється та вдосконалюється, створюються нові лабораторні стенди, що відповідають найширшим сучасним вимогам.

 ЛАБОРАТОРІЯ №16«ТРЕНАЖЕР СУДНОВОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ» 

 РСУ СВД-41-3-607-19

 

 

Лiтература

 

 

   

 

Лабораторне супроводження дисциплін

Професійний цикл підготовки електромеханіків суднових спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» згідно ПДНВ (STCW) 1978 р. з Манільськими поправками

Призначення та використання

Забезпечення відповідності електромеханіків суднових міжнародним та національним вимогамp

 

 ЛАБОРАТОРІЯ № 15

«Лабораторія суднових електроенергетичних систем, основ електроенергетики та електропостачання промислових підприємств»

 

 

Література 

 

 

Лабораторне супроводження дисциплін

 1. Автоматизовані електроенергетичні системи та електричні мережі
 2. Суднові автоматизовані електроенергетичні системи та їх експлуатація
 3.  Основи електроенергетики та електропостачання

Призначення та використання

Робота №1.  Дослідження релейного захисту суднових синхронних генераторів; Робота

№2. Синхронізація суднових синхронних генераторів; Робота

№3. Дослідження системи фазового компаундування синхронних генераторів; Робота

№4. Струмова стабілізація та струмова компенсація суднових синхронних генераторів; Робота

№5. Дослідження процесу гасіння магнітного поля синхронного генератора; Робота

№6. Статично-стійкі режими роботи синхронного генератора на потужну мережу при регулюванні збудження по поздовжній та поперечній осях.

 

 ЛАБОРАТОРІЯ № 18

«Лабораторія електричних машин. Лабораторія спеціальних електричних машин»

 

Література

 

 

Лабораторне супроводження дисциплін

 1. Електричні машини
 2. Спеціальні електричні машини
 3. Основи електроенергетики та електропостачання

Призначення та використання

В лабораторії виконуютєся понад два десятки лабораторних робіт. Лабораторні роботи проводяться на універсальних стендах, побудованих на базі двомашинних агрегатів і дозволяють досліджувати як машини постійного, так і змінного струму у усіх відомих режимах роботи. Дослідження спеціальних електричних машин проводиться на спеціалізованих стендах. Крім того, в лабораторії є наочні посібники, що дозволяють детально вивчити конструкції і основні теорії електричних машин.

 

ЛАБОРАТОРІЯ № 409

«Лабораторія електричних апаратів та лабораторія електричних вимірювань»

 

 

Література

 

 

 

Лабораторне супроводження дисциплін 

 1. Основи метрології та електричні вимірювання
 2. Електричні апарати

Призначення та використання 

В лабораторії виконуютюся наступні лабораторні роботи:

З дісципліни “Електричні апарати”:

Робота №1.  Дослідження реле зворотної потужності

Робота №2. Дослідження автоматичного повітряного вимикача

Робота №3. Дослідження електромагнітного та пневматичного реле часу

Робота №4. Дослідження контактора постійного струму

Робота №5. Дослідження магнітного пускача змінного струму

Робота №6. Дослідження нереверсивного магнітного підсилювача із зовнішнім зворотним зв’язком

Робота №7. Пусковий реостат постійного струму

 

З  дісциплини “Основи метрології та електричні вимірювання”:

Робота №1. Визначення похибок амперметра та вольтметра методом звіряння із зразковими приладами

Робота №2. Вимірювання активної потужності в ланцюгах трифазного струму методом двох ватметрів

Робота №3. Вимірювання ємності та індуктивності мостом змінного струму

Робота №4. Дослідження лічильника електроенергії на базі мікроконтролера MSP430FE42х

Робота №5. Визначення частоти та фази за допомогою електронного осцилографа

Робота №6. Вимірювання питомих втрат у електротехнічній сталі

 

ЛАБОРАТОРІЯ № 25 

«Лабораторія електротехнічних матеріалів»

 

Література

 

 

Лабораторне супроводження дисциплін 

 1. Електротехнічні матеріали

Призначення та використання 

В лабораторії виконуються наступні лабораторні роботи:

 

Робота №1.  Вимірювання діелектричної проникності та питомих діелектричних втрат електроізоляційних матеріалів

Робота №2. Дослідження характеристичних параметрів лінійних недротяних резисторів

Робота №3. Дослідження температурної залежності опору терморезисторів

Робота №4. Дослідження характеристик феромагнітних матеріалів

Робота №5. Вимірювання втрат у магнітних матеріалах

 

ЛАБОРАТОРІЯ № 26 

«Лабораторія електричного руху суден»

 

Література

 

 

Лабораторне супроводження дисциплін 

 1. Гребні єлектричні пристрої

Призначення та використання 

В лабораторії виконуютюся наступні лабораторні роботи:

Робота №1. Дослідження ГЕУ постійного струму з двообмотувальним генератором

Робота №2. Дослідження ГЕУ постійного струму з триобмотувальним збудником генератора

Робота №3. Дослідження ГЕУ постійного струму за зміни магнітного потоку гребного двигуна

Робота №4. Дослідження ГЕУ подвійного струму з керованим випрямляючим пристроєм

Робота №5. Дослідження ГЕУ змінного струму з гребним асинхронним двигуном у режимі частотного керування

 

 

НАОЧНІ ПОСІБНИКИ

 

 

Література

 

 

 

Інформаційне супроводження дисциплін 

 1. Автоматизовані електроенергетичні системи та електричні мережі
 2. Суднові автоматизовані електроенергетичні системи та їх експлуатація
 3. Основи електроенергетики та електропостачання

Призначення використання 

Робота №3. Дослідження системи фазового компаундування синхронних генераторів;

Робота №4. Струмова стабілізація та струмова компенсація суднових синхронних генераторів;

Робота №5. Дослідження процесу гасіння магнітного поля синхронного генератора.

 

Призначення використання 

ЛАБОРАТОРІЯ № 18 «Лабораторія електричних машин. Лабораторія спеціальних електричних машин»

 

Лабораторне супроводження дисциплін 

 1.  Автоматизовані електроенергетичні системи та електричні мережі
 2. Електромагнітна сумісність і керування якістю електроенергії в електроенергетичних системах
 3. Електричні машини
 4. Спеціальні електричні машини
 5. Основи електроенергетики та електропостачання

 

Призначення використання 

В лабораторії виконуються наступні роботи по електричним машинам постійного струму та трансформаторам: 

Робота №1. Характеристики генератора с незалежним збудженням.

Робота №2. Характеристики генератора паралельного і змішаного збудження.

Робота №3. Характеристики двигуна паралельного збудження.

Робота №4. Характеристики двигуна змішаного збудження.

Робота №5. Випробування трифазного двообмоткового трансформатора, змінного  струму;

 

По електричним машинам змінного струму:

Робота № 6. Дослідження трифазного асинхронного  двигуна з

короткозамкненим ротором.

Робота № 7. Дослідження трифазної асинхронної машини з фазним

ротором.

Робота № 8. Характеристики трифазного синхронного генератора.

Робота № 9. Паралельна робота синхронного генератора з мережею.

Робота № 10. Характеристики трифазного синхронного двигуна.

 

По спеціальним електричним машинам виконуються наступні лабораторні роботи:

Робота № 1. Іспит трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором в однофазному режимі.

Робота № 2. Дослідження електромашинного підсилювача з поперечним полем.

Робота № 3. Дослідження роботи однофазних сельсинів у системі синхронного зв’язку.

Робота № 4. Дослідження поворотного трансформатора.

Робота № 5. Дослідження асинхронного виконавчого двигуна з порожнистим немагнітним ротором.

Робота № 6. Дослідження трансформаторно-асинхронного електромеханічного перетворювача. 

 

Крім того, в лабораторії виконуються наступні лабораторні роботи з основ електроенергетики та електропостачання промислових підприємств:

Робота №1. Паралельна робота двох трансформаторів;

Робота №2. Дослідження паралельної роботи синхронних генераторів;

Робота №3. Моделювання роботи лінії електропостачання.

Анотація. Лабораторні роботи проводяться на функціональних стендах, побудованих на базі двомашинних агрегатів і дозволяють досліджувати як машини постійного, так і змінного струму. Дослідження спеціальних електричних машин проводиться на спеціалізованих стендах. Крім того, в лабораторії є наочні посібники, що дозволяють детально вивчити конструкції і основні теорії електричних машин.

 

ЛАБОРАТОРІЯ № 25 «Лабораторія електротехнічних матеріалів»

 

Лабораторне супроводження дисциплін 

 1.  Електроматеріалознавство

 

Призначення використання 

Робота №1. Вимірювання діелектричної проникності та питомих діелектричних втрат електроізоляційних матеріалів;

Робота №2. Дослідження характеристичних параметрів лінійних недротяних резисторів;

Робота №3. Дослідження температурної залежності опору терморезисторів;

Робота №4. Дослідження характеристик феромагнітних матеріалів;

Робота №5. Вимірювання втрат у магнітних матеріалах.

Анотація. Лабораторні роботи призначені для вивчення властивостей та характеристик діелектриків, феромагнітних матеріалів, резисторів та терморезисторів, які використовуються в сучасної електротехнічної промисловості.

ЛАБОРАТОРІЯ № 26 «Лабораторія гребних електричних установок»

 

Лабораторне супроводження дисциплін 

 1.  Рушійні електроустановки з системами електропостачання

 

Призначення використання 

В лабораторії виконуються наступні роботи:

Робота №1. Дослідження ГЕУ постійного струму з двохобмотковим генератором;

Робота №2. Дослідження ГЕУ постійного струму зтриобмотковим збудником генератора;

Робота №3. Дослідження ГЕУ постійного струму при зміні магнітного потоку гребного двигуна;

Робота №4. Дослідження ГЕУ змінного струму з гребним асинхронним двигуном у режимі частотного керування;

Робота №5. Дослідження ГЕУ подвійного струму з керованим випрямним пристроєм;

Робота №6. Моделювання перехідних процесів ГЕУ постійно-змінного струму;

Робота №7. Комп’ютерне моделювання процесу пуску гребного двигуна змінного струму.

 

Анотація. Лабораторні стенди дозволяють досліджувати різні схеми гребних електричних установок постійного, змінно-постійного та змінного струму. Крім того, є лабораторні роботи з моделювання ГЕУ.

 

ЛАБОРАТОРІЯ № 409А «Лабораторія метрології та електричних вимірювань»

 

 

Лабораторне супроводження дисциплін 

 1.  Метрологія та електричні вимірювання
 2. Основи метрології і електричних вимірів
 3. Суднові інформаційно-вимірювальні системи і технічні засоби навігації

 

Призначення використання 

Робота №1. Визначення похибок амперметра та вольтметра методом звіряння із зразковими приладами;

Робота №2. Вимірювання активної потужності в ланцюгах трифазного струму методом двох ватметрів;

Робота №3. Вимірювання ємності та індуктивності мостом змінного струму;

Робота №4. Дослідження лічильника електроенергії на базі мікроконтролера MSP430FE42х;

Робота №5. Вимірювання параметрів електричних сигналів цифровим осцилографом;

Робота №6. Вимірювання частотних характеристик пасивного чотириполюсника за допомогою цифрового осцилографа;

Робота №7. Вимірювання питомих втрат у електротехнічній сталі.

Анотація. Лабораторні стенди включають як сучасне, так і унікальне обладнання і призначені для вивчення різних засобів, методів вимірювання параметрів електричних ланцюгів, а також оцінки точності вимірювань.

 

ЛАБОРАТОРІЯ № 409Б «Лабораторія суднових електричних апаратів»

 

Лабораторне супроводження дисциплін 

 1.  Електричні апарати
 2. Електромагнітна сумісність і керування якістю електроенергії в електроенергетичних системах

 

Призначення використання 

Робота №1. Дослідження реле зворотної потужності;

Робота №2. Дослідження автоматичного повітряного вимикача;

Робота №3. Дослідження електромагнітного та пневматичного реле часу;

Робота №4. Дослідження контактора постійного струму;

Робота №5. Дослідження магнітного пускача змінного струму;

Робота №6. Дослідження нереверсивного магнітного підсилювача із зовнішнім зворотним зв’язком;

Робота №7. Пусковий реостат постійного струму.

Анотація. Лабораторні роботи охоплюють дослідження різних типів як судових так і загальнопромислових електричних апаратів постійного та змінного струму. У лабораторії є нагідні посібники що дозволяють досконально вивчити конструкцію різних електричних апаратів.