clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

КІМСТАЧ ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ

КІМСТАЧ ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ

Доцент, кандидат технічних наук 

Доцент кафедри Суднових електроенергетичних систем 

Навчально-наукового інституту 

автоматики і електротехніки 

Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова

oleg.kimstach@nuos.edu.ua

 

 

Кімстач Олег Юрійович народився у 1976 р. В 1999 році закінчив УДМТУ за спеціальністю «Електричні системи і комплекси транспортних засобів» та отримав диплом з відзнакою. Кандидат технічних наук з 2003 р. Дисертацію захистив 13.03.2003 р. у спеціалізованій вченій раді Одеського національного політехнічного  університету за спеціальністю 05.09.01 – «Електричні машини і апарати». Дисертаційна робота на тему «Трансформаторно-асинхронна система для електропривода герметичних об’єктів». Вчене звання доцента отримав у 2005 р. рішенням Атестаційної колегії МОН України. З 2020 р. обрано віце-академіком «Академії технічних наук України» (диплом: серія АТНУ № 006). З 2020 р. член International association of engineers (member number 265290). Науково-педагогічний стаж роботи у навчальних закладах освіти III-IV рівня акредитації становить понад 21 рік.

 

   Основні етапи науково-педагогічної діяльності: з 2002 по 2003 р. працював на посаді асистента кафедри СЕЕС. З 2003 р. працював на посаді старшого викладача кафедри СЕЕС, а з 2004 р. по 2008 р. – на посаді доцента. З 2006 р. по 2009 р. за сумісництвом працював у складі приймальної комісії НУК. З 2008 р. по 2009 р. займав посаду директора Навчально-наукового центру інформаційних технологій НУК. З 2009 р. працює доцентом кафедри СЕЕС. 

 

За 21 рік педагогічної роботи читав лекції з майже 30 дисциплін. Має ґрунтовну теоретичну підготовку, що дозволяє йому проводити навчальні заняття на високому науковому, професійному та методичному рівні. Досконало володіє програмним матеріалом, викладає його доступно, логічне, послідовно. Майстерно встановлює зв’язок з іншими технічними дисциплінами та майбутньою професійною діяльністю здобувачів вищої освіти. Постійно працює над формуванням у студентів практичних вмінь, передбачених навчальною програмою, активно залучає студентів до участі у навчальному процесі. Викладає курси лекцій для іноземних студентів англійською мовою. У грудні 2017 р. читав курс лекцій з дисципліни «Vessel’s electrical equipment» для студентів Zhejiang International Maritime College у місті Чжоушань (КНР).

 

Науково-дослідна робота пов’язана з розробкою нових конструктивних схем електричних машин та модернізації алгоритмів проектування і аналізу електричних машин і систем електропостачання. Був відповідальним виконавцем комплексної держбюджетної науково-дослідної роботи за темою №1430 «Дослідження систем і елементів енергозберігаючого герметичного, суднового і загальнопромислового електропривода і динамічного віброгасіння з асинхронними і електромагнітними перетворювачами», 2001 р., а також керівником науково-дослідної роботи № держреєстрації 0116U007797 «Визначення електромеханічних параметрів та характеристик асинхронних двигунів за табличними даними», 2016 р. У 2015 р. був офіційним опонентом при захисті кандидатської дисертації в ОНПУ. Керує роботою аспіранта.

 

Має понад 90 наукових та навчальних публікацій, виданих в США, Україні, Росії, Польщі, Чехії, Угорщині, Молдові. Плідна робота Кімстача О.Ю. неодноразово була відзначена грамотами і преміями керівництва НУК, грамотою міського голови Чайки В.Д., подякою миколаївської обласної ради.

 

Основні навчальні дисципліни:

– Електричні машини / Electrical machines 

– Спеціальні електричні машини

– Основи розрахунку і автоматизованого проектування систем електропостачання

– Системи споживання електричної енергії

– Основи релейного захисту

– Перехідні процеси в системах електропостачання

– Електричні апарати

– Vessel’s electrical equipment

– Electromechanical power generation systems

– Electrical equipment of vehicles

 

Сфера наукових інтересів:

Розробка нових конструктивних рішень для електромагнітних та електромеханічних перетворювачів. Розробка нових та модернізація існуючих методів, способів та алгоритмів проектних процедур та операцій для об’єктів електроенергетики та електромеханіки.