clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

КОСТЮЧЕНКО ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ

КОСТЮЧЕНКО

ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ

Доцент, кандидат технічних наук

доцент кафедри суднових електроенергетичних систем

Інституту автоматики і електротехніки

Національного університету кораблебудування

імені адмірала Макарова

vitalii.kostiuchenko@nuos.edu.ua

 

Основні етапи науково-педагогічної діяльності: в 2006 році закінчив з відзнакою Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова за спеціальністю «Електричні системи і комплекси транспортних засобів» і здобув кваліфікацію магістра-електромеханіка; в 2011 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук в спеціалізованій вченій раді Приазовського державного технічного університету за спеціальністю 05.03.06 — зварювання та споріднені процеси і технології; вересень 2012 – серпень 2015 р.р. — доцент кафедри «Автомобілі та автомобільне господарство» у Миколаївському політехнічному інституті; вересень 2015 – липень 2016 р.р. — доцент кафедри «Судноводіння та експлуатації суднових енергетичних установок» Миколаївського факультету морського та річкового транспорту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного; липень 2016 р. – серпень  2018 р.р. — в.о. декана Миколаївського факультету морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій; з вересня 2018 р. і по теперішній час працює на посаді доцента кафедри «Суднових електроенергетичних систем» ННІАЕ НУК. Вчене звання і атестат доцента отримав у 2021 р.

 

Костюченко В.І. є гарантом освітньої програми «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики» спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт»; член Навчально-методичної ради НУК ім. адм. Макарова.

 

Автор 34 публікацій, з них 32 наукових та 2 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

 

Науково-дослідницька робота пов’язана з проектуванням нових зразків джерел живлення.

 

Основні навчальні дисципліни:

— Системи управління енергетичними і загальносудновими установками;

— Суднові автоматизовані електроенергетичні системи;

— Технічна експлуатація електричного та електронного електрообладнання;

— Основи суднової електроенергетики.

Сфера наукових інтересів:

Дослідження характеристик перетворювачів напруги. Розробка систем електроживлення електротехнологічних установок.