clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

НОВОГРЕЦЬКИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

НОВОГРЕЦЬКИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Доцент, кандидат технічних наук,

 заступник директора навчально-наукового 

Інституту автоматики і електротехніки 

Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова

sergii.novogretskyi@nuos.edu.ua

 

 

Народився у 1978 р. в м. Миколаїв. З 1985 по 1993 р.р. навчався у миколаївській ЗОШ №7. У 1995 р. закінчив школу гардемаринів при Українському державному морському технічному університеті імені адмірала Макарова (УДМТУ), яка надалі була реорганізована у Морський ліцей з поглибленим вивченням математики та фізики. У тому ж році вступив до УДМТУ, який  закінчив в 2001 р. за спеціальністю «Електричні системи та комплекси транспортних засобів» і здобув кваліфікацію інженера-електромеханіка. У 2001 р. вступив до аспірантури УДМТУ та з наступного року почав працювати асистентом на кафедрі суднових електроенергетичних систем (СЕЕС). Після закінчення аспірантури працював асистентом на кафедрі СЕЕС у Національному інверситеті кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК).  Підготував та захистив 4 жовтня 2010 р. дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності «Електротехнічні комплекси та системи» у спеціалізованій вченій раді К41.052.05 при Одеському національному політехнічному університеті (диплом кандидата наук № 066675, виданий Вищою атестаційною комісією України, протокол № 20.08/1 від 26 січня 2011 року). У 2011 р. був переведений на посаду доцента без вченого звання кафедри СЕЕС НУК ім. адмірала Макарова. У 2015 році отримав атестат доцента кафедри суднових електроенергетичних систем (12ДЦ №043246, виданий 30 червня 2015 року Атестаційною колегією Міністерства освіти та науки України). 

 

В період з 2010 р. по 2017 р. працював у приймальній комісії НУК керівником групи, відповідальної за набір до навчально-наукового інституту автоматики та електротехніки (ННІАЕ), а з 2017 року по 2020 рік виконував обов’язки заступника відповідального секретаря приймальної комісії НУК. З 2021 року виконує обов’язки заступника директора ННІАЕ.

 

Науково-педагогічний стаж Новогрецького С.М. у навчальних закладах освіти III-IV рівня акредитації складає 18 років.

Основні навчальні дисципліни:

  • Основи метрології та електричні вимірювання
  • Основи електроенергетики та електропостачання
  • Суднові електроенергетичні системи
  • Автоматизовані комплекси суднових електроенергетичних систем
  • Електричні машини

 

Сфера наукових інтересів:

Науково-дослідницька робота пов’язана з математичним моделюванням, аналізом стійкості, проектуванням електричних машин та електромеханічних систем генерування, перетворення та розподілу електроенергії. Має 82 публікації, з яких 66 наукового та 16 навчально-методичного характеру, в тому числі співавтор двох  навчальних посібників та двох патентів на корисну модель.