clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

ПАЛЬЧИКОВ ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ

ПАЛЬЧИКОВ

ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ  

Кандидат технічних наук, доцент кафедри суднових електроенергетичних систем

Інституту автоматики і електротехніки 

Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова

olpal2020@gmail.com

 

 

Основні етапи науково-педагогічної діяльності: вересень 2007 – червень 2013 рр. –  навчався в НУК, який закінчив з відзнакою і одержав диплом магістра за спеціальністю «Електричні системи і комплекси транспортних засобів»; вересень 2013 – червень 2016 рр. – навчався в аспірантурі НУК; березень 2017 – захистив дисертацію «Оптимизация технического уровня индукционных электромеханических и статических преобразователей с вращающимся магнитным полем» у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» і здобув науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю «Електричні машини й апарати».

 

Має понад 20 публікацій, патент на корисну модель, навчальний посібник «Основи метрології та електромагнітних вимірювань». 

 

Нагороди: відзначений грамотою міського голови Сенкевича О.Ф.

Тематика наукової роботи пов’язана з розвитком теорії розрахунку параметрів і характеристик асинхронних двигунів . 

 

Основні навчальні дисципліни:

– Основи метрології

– Електроматеріалознавство

– Електричні машини

– Суднові автоматизовані електроенергетичні системи

– Автоматизовані електроенергетичні системи та електричні мережі

 

Сфера наукових інтересів:

Неявнополюсні електричні машини, перехідні процеси в електромеханічних системах, дослідження системи «електрична машина – напівпровідниковий перетворювач частоти».