clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

ПОДИМАКА ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ

ПОДИМАКА

 ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ  

Доцент, кандидат технічних наук

Інституту автоматики і електротехніки 

Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова

valerii.podymaka@nuos.edu.ua

 

 

Народився 23 вересня 1938 р. в м. Миколаїв у родині кораблебудівників. У 1956 р. закінчив зі срібною медаллю Новочеркаське суворівське військове училище і в тому ж році був зачислений слухачем РКВИАВУ ВВС ім. К.Є. Ворошилова. У 1958 р. перевівся на третій курс вечірнього відділення машинобудівного факультету Миколаївського кораблебудівного інституту ім. адмірала Макарова, одночасно працював у електровідділі конструкторського бюро Чорноморського суднобудівного заводу. У 1962 р. з відзнакою закінчив МКІ зі спеціальності електрообладнання суден з кваліфікацією «інженер-електромеханік» і був запрошений на роботу професором П.О. Мєщаніновим у якості асистента кафедри електротехніки і електричних машин МКІ. 

 

З 1 вересня 1962 р. викладав курси загальної електротехніки студентам кораблебудівного і машинобудівного факультетів. У подальшому викладав курси: теоретичні основи електротехніки, електричні машини, електричні вимірювання, електричні матеріали, електричні апарати, електропривод, судновий електропривод, суднові електроенергетичні системи, автоматизація суднових електроенергетичних систем, перехідні процеси у суднових електроенергетичних системах, електропостачання промислових підприємств, промислова електроніка, електромагнітна техніка, електромеханічні системи генерування струму, спеціальні електричні машини, елементи автоматичних систем.

 

У 1965 – 1968 рр. – навчався в аспірантурі МКІ під керівництвом проф. П.О. Мєщанінова. З 1968 р. – старший викладач кафедри електричних машин і СЕС.

 

У 1972 році захистив кандидатську дисертацію в Інституті електродинаміки АН УССР. 1972 – 1973 рр. – навчався у Київському університеті ім. Т.Г. Шевченка на курсах французької мови з метою підготовки для роботи за кордоном.

 

1974 – 1976 рр. – професор Анабинського університету, Алжир. Викладав курси електричних машин, електричних апаратів, електроприводу, електропостачання промислових підприємств і електрообладнання пром. підприємств, керував курсовим і дипломним проектуванням. Опублікував французькою мовою три навчальних посібника. 

 

У вересні 1976 р. повернувся до роботи на кафедрі. В 1986 р. по рекомендації співробітників кафедри був призначений і обраний за конкурсом завідувачем кафедри
СЕЕС. Кафедру очолював до 1994 р.

 

Протягом усіх років роботи в інституті брав участь у госпдоговірних науково-дослідницьких роботах кафедри з тематики: розробка пристроїв, які забезпечують рекуперацію електроенергії у заводську мережу при випробуваннях суднових електростанцій; розробка малогабаритних навантажувальних пристроїв для випробувань суднових електростанцій в динамічних режимах; розробка пристроїв (переносних і стаціонарних) для перевірки пристроїв захисту СЕЕС. За вказаними темами виступав у якості відповідального виконавця. У 80-х – 90-х рр.– науковий керівник тем: «Розробка надшвидкісних двигунів і генераторів для турбокомпресорів і турбодетандерів» за завданням заводу «Геліймаш», м. Москва; «Розробка і проектування переносних електростанцій змінного струму» – завод «Електроапарат» – м. Курськ; «Розробка і виготовлення пристрою для виявлення пошкоджень в обмотках силових електромагнітів вантажопідйомних механізмів» – Річковий порт, м. Миколаїв.

 

Розуміється, у всіх цих роботах приймали активну участь усі співробітники кафедри СЕЕС. 

 

Протягом роботи в інституті і університеті керував науково-дослідницькою роботою студентів і аспірантів.

 

Основні навчальні дисципліни:

— Електричні машини

— Автоматизовані суднові електроенергетичні системи

— Електромеханічні системи генерування струму

— Суднові автоматизовані електроенергетичні системи та їх експлуатація

— Спеціальні електричні машини

 

Сфера наукових інтересів:

Автоматизація СЕЕС. Динамічні режими електромеханічних систем. Електричні машини регулювання суднових генераторних агрегатів.