clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

ЖУК ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

ЖУК

ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

Доцент, кандидат технічних наук

Завідувач кафедри суднових електроенергетичних систем, заступник директора навчально-наукового

Інституту автоматики і електротехніки

Національного університету кораблебудування

імені адмірала Макарова

Відмінник освіти України

dmytro.zhuk@nuos.edu.ua

 

 

Основні етапи науково-педагогічної діяльності: вересень 1999 – червень 2001 рр. – асистент кафедри електрообладнання суден УДМТУ; вересень 2001 – вересень 2005 рр. – асистент кафедри морського приладобудування УДМТУ; вересень 2005 – вересень 2006 рр. – старший викладач кафедри морського приладобудування  НУК; вересень 2006 – вересень 2007 рр. – доцент кафедри морського приладобудування НУК; вересень 2008 – вересень 2015 рр. – доцент кафедри електрообладнання суден та інформаційної безпеки. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук захистив у 2005 р. в спеціалізованій вченій раді при Одеському національному політехнічному університеті за спеціальністю 05.09.03 – «Електротехнічні комплекси та системи». Вчене звання і атестат доцента отримав у 2008 р. З вересня 2015 р. по теперішній час – завідувач кафедри суднових електроенергетичних систем. Заступник директора Інституту автоматики і електротехніки НУК імені адмірала Макарова з 2007 р.

 

Жук Д.О. постійно керує  науково–дослідницькою роботою студентів, якими підготовлено ряд статей і доповідей на наукових конференціях, а деякі з них за результатами наукових конкурсів отримали призові місця та почесні грамоти.  З 2007 р. приймає активну участь у відкритті, організації навчального процесу і розвитку підготовки в НУК імені адмірала Макарова суднових електромеханіків. В 2008 – 2010 рр. активно сприяв відновленню навчально-наукового  університетського судна «Дельта» із залученням ініціативних студентів Інституту автоматики і електротехніки. У 2013 р.  брав участь в роботі Державної інспекції навчальних закладів України. Залучається спеціалізованими вченими радами як офіційний опонент при захисті кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.09.03 – «Електротехнічні комплекси та системи». Є співавтором узгодженого МОН України тимчасового стандарту зі спеціальності «Електричні системи і комплекси транспортних засобів» за спеціалізацією «Експлуатація суднових автоматизованих систем. З 2015 р. – член підкомісії 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» НМК 9 «Інженерія» МОН України. Є співавтором стандарту вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (бакалавр). 

 

Автор понад 96 видань, з них 80 наукового та 14 навчально-методичного характеру (в т.ч. 4 навчальних посібника з грифом МОН України, 2 навчальних посібника з грифом НУК ім. адмірала Макарова), 5 патентів на винаходи.

Нагороди: Почесна грамота МОН України, Почесне звання України «Відмінник освіти».

 

Тематика наукової роботи пов’язана з розвитком теорії систем електрозабезпечення морських бурових платформ на базі передач постійного струму.

 

Основні навчальні дисципліни:

— Електроніка

— Комп’ютерна електроніка

— Мікропроцесорні пристрої»

— Розрахунок і проектування електронних пристроїв

— Електромагнітна сумісність

— Основи експлуатації та електромагнітна сумісність суднових силових напівпровідникових установок

— Суднові комп’ютерні мережі

— Суднова техніка високих напруг

— Технічна експлуатація суднового електроустаткування

— Електроустаткування суден

 

Сфера наукових інтересів:

Забезпечення якості електроенергії в суднових електроенергетичних системах з потужними напівпровідниковими перетворювачами. Розвиток теорії систем електрозабезпечення морських бурових платформ на базі передач постійного струму.