clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

126 Інформаційні системи та технології

Інститут/Факультет: Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та управління проектами

Кафедра: Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій


Наші студенти вивчають JavaC++C#, F#, KotlinJavaScriptPHPPython та інші сучасні мови та технології програмування.

Наші випускники працюють розробниками програмного забезпечення, мобільних додатків та web-сайтів.

За освітніми програмами спеціальності 126 Інформаційні системи та технології здійснюється підготовка бакалаврі та магістрів.
Фахівець з інформаційних систем (або системотехнік) має широкий арсенал знань, оскільки областю професійної діяльності системотехніка є розробка інформаційних систем. При цьому особлива увага приділяється супроводженню інформаційних систем та проектів різного призначення.

ОПИС ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

За останні роки збільшується обсяг наукової роботи, особливо визначаються напрямки наукових досліджень:

 • прикладний системний аналіз та інформаційні технології;
 • застосування методів математичного моделювання стохастичних систем в інформаційних технологіях;
 • інформаційні технології у галузі управління проектами та розвитку виробництва;
 • управління інноваційними проектами та інтелектуальний аналіз даних;
 • інформаційні управляючі системи автоматизації проектних робіт;
 • організація та впровадження інтегрованих комп’ютерних виробництв;
 • інформаційні технології управління навчальним процесом;
 • управління життєвим циклом виробів;
 • організація і управління віртуальними підприємствами;
 • математичне моделювання в кораблебудуванні;
 • математичне моделювання технічних систем;
 • геометричне моделювання об’ємних компресорів.
МАЙБУТНІ ПРОФЕСІЇ
 • Architect (Архітектор інформаційних систем)
 • IT SystemsAnalyst (Аналітик комп’ютерних систем)
 • SystemsEngineer (Системний програміст)
 • IT Project Manager (Менеджер ІТ-проектів)
 • SystemsAdministrator (Системний адміністратор)
 • NetworkEngineer (Адміністратор локальних мереж)
 • BusinessAnalyst (Бізнес аналітик)
 • QualityAssurance / SoftwareTestingEngineer (Тестувальник)
 • SoftwareDeveloper (Розробник програмного забезпечення)
 • HelpDesk/DesktopSupport (Оператор технічної підтримки)
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Випускники працюють у ІТ-компаніях аналітиками комп`ютерних систем, програмістами, керівниками проектів, адміністраторами інформаційних систем і мереж, адміністраторами баз даних, проектують і реалізовують складні інформаційні системи і технології
Спеціальність акредитована у грудні 2017 р. Перший випуск відбувся у грудні 2018 р

НАШІ ВИПУСКНИКИ ПРАЦЮЮТЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТА В УСТАНОВАХ
 • GlobalLogic
 • Playtech
 • Epam
 • K&C
 • Mobidev
 • Archer
 • LogNet
 • Microsoft
 • Google
 • TemplateMonster
 • HostingMaks
 • ПриватБанк
 • Національний банк України
 • ДП НВКГ «Зоря» — «Машпроект»
 • Percona
 • Luxoft
 • Looksery Snap Inc.