clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та управління проектами

У сучасному суспільстві константа успіху базується на «трьох китах»: відмінне знання предметної області, застосування новітніх технологій та професійне використання комп’ютерної техніки. Це – основа освіти, яку отримують студенти Навчально-наукового інституту комп’ютерних наук та управління проектами (ННІКНУП) НУК імені адмірала Макарова.

Підрозділ був заснований в результаті реорганізації кораблебудівного інституту і за наказом ректора вузу від 17 жовтня 2006 р. отримав назву – «Інститут комп’ютерних та інженерно-технологічних наук» (ІКІТН). Ідея створення інституту, який мав готувати кадри, враховуючи всі досягнення і тенденції наукових знань, належить його першому директору – д. т. н., професору Кошкіну Костянтину Вікторовичу.
На основі рішення Вченої ради НУК ім. адмірала Макарова (протокол № 8 від 01.09.2017 р.) та наказу ректора № 212 від 01.09.2017 р. ІКІТН було перейменовано у Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та управління проектами (ННІКНУП).
Після раптової смерті наприкінці 2017 року д.т.н., проф. К.В. Кошкіна обов’язки директора інституту згідно рішення Вченої ради та наказу в.о. ректора університету № 70-к від 05.02.2018 р. виконував к.т.н., проф. НУК С.О. Слободян. З 1 вересня 2018 року на посаду директора ННІКНУП була обрана Фаріонова Т.А., к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем.

Зараз в складі інституту успішно функціонують 6 кафедр, три з яких – випускові (Інформаційних управляючих систем та технологій, Програмного забезпечення автоматизованих систем, Управління проектами), а інші – загальноосвітні (Комп’ютерно-інтегрованих технологій та інженерної графіки, Вищої математики, Фізики).
На випускових кафедрах ННІКНУП проводиться підготовка фахівців у галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальностями:

121 Інженерія програмного забезпечення за освітніми програмами підготовки бакалаврів, магістрів;

122 Комп’ютерні науки (освітня програма Комп’ютерні науки) – бакалаврів, магістрів і докторів філософії;

122 Комп’ютерні науки (освітня програма Управління проєктами) – бакалаврів, магістрів;

124 Системний аналіз – бакалаврів, магістрів;

126 Інформаційні системи та технології – бакалаврів, магістрів.

Склад дирекції Навчально-наукового інституту комп’ютерних наук та управління проектами (ННІКНУП)

Зліва направо: помічник директора інституту з питань ліцензування та акредитації, к.т.н., доц. І.Л. Михелєв, методист вищої категорії Н.А. Біч, провідний фахівець О.М. Бєлозьорова, заст. директора інституту, д.т.н., проф. С.Б. Приходько, директор інституту к.т.н., проф. НУК. Т.А. Фаріонова, провідний фахівець Т.О. Дончик, фахівець першої категорії Н.О. Худякова, заст. директора інституту, к.ф.-м.н., доц. Л.О. Латанська


ФАРІОНОВА Тетяна Анатоліївна
Директор Навчально-наукового інституту комп’ютерних наук та управління проектами,
кандидат технічних наук, професор НУК

ПРИХОДЬКО
Сергій Борисович
Заступник директора ННІКНУП,
д.т.н., професор
ЛАТАНСЬКА
Людмила Олексіївна
Заступник директора ННІКНУП,
к.ф.-м.н., доцент
МИХЕЛЄВ
Ігор Леонідович
помічник директора ННІКНУП
з питань ліцензування та акредитації,
к.т.н., доцент

Адреса інституту:
54007, Україна, м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9, ауд. 228
Контактний телефон дирекції ННІКНУП:
+38 (093)793-59-87 (Viber)
e-mail: nniknup@nuos.edu.ua

ЗАПРОШУЄМО ВАС НА НАВЧАННЯ ДО ННІКНУП!

КАФЕДРИ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

СПІВРОБІТНИЦТВО

Навчання за вищезазначеними спеціальностями здійснюється на рівні Державних вимог та Стандартів, що повною мірою відповідає загальноєвропейським освітнім програмам в галузі ІТ. Завдяки цьому випускники інституту користуються великим попитом на ринку праці та успішно працюють на провідних підприємствах багатьох галузей України та Європи, серед яких GeeksForLess Inc., TwinWinGames (Kiev, Ukraine), Sintez Technologies Ukraine, ООО «Арт Порт» (група компаній «Арт Софт»), Geo-Pak, ТОВ «Сандора» (PepsiCo Ukraine), Yola, RaySono AG, N-iX, Global Logic Ukraine, НТРЗ, Epam, SeekingAlpha, Magento, WildPark ISP, jDev, National Bank of Ukraine, Rocket Company, Template Monster, Приват Банк, OÜ Kredmiol, Netcracker Ltd, Google тощо.

Викладачі кафедр завжди підтримують зв’язок з випускниками, що дозволяє врахувати потреби бізнесу при підготовці фахівців. Сучасний науково-педагогічний потенціал інституту дозволяє йому готувати кваліфіковані інженерні кадри, які здатні поліпшити якість і конкурентоспроможність українських підприємств і організацій.

Перспективи розвитку Навчально-наукового інституту комп’ютерних наук та управління проектами пов’язані з подальшим зміцненням і розвитком його науково-педагогічного персоналу, збільшенням кількості студентів, розвитком наукової діяльності, ліцензуванням та акредитацією нових спеціальностей, вдосконаленням матеріально-технічної бази.

РАДА РОБОТОДАВЦІВ ННІКНУП