clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Ушкац Михайло Вікторович

Ушкац Михайло Вікторович

Професор

Інститут Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та управління проектами
Кафедра Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій
Посада Професор
Вчений ступінь доктор фізико-математичних наук
Вчене звання доцент
Академічна та наукова кваліфікація Освіта: Миколаївський державний педагогічний інститут імені Белинського зі спеціальності «Фізика та астрономія» (вчитель фізики та астрономії), 1993 р.

Доктор фізико-математичних наук зі спеціальності 104 – «Фізика та астрономія» (відповідні спеціальності за дипломом: 01.04.02 – «Теоретична фізика»; 01.04.14 – «Теплофізика та молекулярна фізика»), ДД № 007863, 2018 р.

Тема дисертації: «Опис процесу конденсації однокомпонентних флюїдів на основі статистичного підходу Гіббса».

Доцент кафедри «Фізики», 02ДЦ № 000245, 2003 р.

Навчальні дисципліни
Наукові інтереси Математичне моделювання складних нестаціонарних теплофізичних процесів, теоретичні дослідження поведінки речовин в різних агрегатних станах за допомогою апарату статистичної фізики
e-mail mykhailo.ushcats@nuos.edu.ua

 

Гарант освітньої програми «Системний аналіз»