clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Соціальний та інформаційно-правовий захист

  1. ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ

Одними із першочергових завдань, які ставить перед собою профспілковий комітет студентів, є соціальний та інформаційно-правовий захист студентської молоді. Для цього у Національному університеті кораблебудування ведеться облік пільгових категорій студентів. Станом на 1 листопада 2020 р. в університеті навчається 102 студента-сироти, 45 студентів-інвалідів, 1 студент-чорнобилець.

Соціальний захист студентів здійснюється відповідно до вимог діючого законодавства. Для студентів пільгових категорій першочергово вирішувались питання щодо:

— призначення основних та додаткових стипендій;

— оздоровлення в спортивно-оздоровчому таборі „Корабел” НУК (с. Коблево);

— надання матеріальної допомоги малозабезпеченим студентам, морального і матеріального заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;

— надання новорічних подарунків дітям що виховуються в студентських та напівстудентських сім’ях;

— забезпечення місцями проживання в гуртожитках на період навчання;

— працевлаштування студентів у вільний від навчання час;

— надання інформаційно-просвітницької допомоги.

Профспілковий комітет студентів вносить пропозиції при підготовці наказів та розпоряджень, що безпосередньо стосуються умов навчання, проживання та побуту студентів.

Також профспілковий комітет студентів НУК бере участь у вирішенні питань щодо виплати стипендій студентам, умов запровадження та розмірів доплат, премій, винагород, інших заохочувальних компенсаційних виплат; заохочує студентів за успіхи у навчальній, науковій та громадській роботі; вирішує питання надання матеріальної допомоги.

Один раз в семестр студентам з малозабезпечених родин та студентам з пільгової категорії надавалась можливість отримати матеріальну допомогу від ППОС НУК (далі – Первинна профспілкова організація студентів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова).

З метою захисту прав та інтересів студентів профспілковим комітетом студентів був розроблений проект колективної угоди між адміністрацією університету та профспілковим комітетом студентів. Мета підписання Угоди – вирішення багатьох питань соціального характеру та безпосередня взаємодія з керівництвом Національного університету кораблебудування. В документі передбачені питання про запровадження, перегляд чи зміну норм навчального навантаження студентів в тиждень, та праці в період трудових семестрів (в порядку передбаченому законодавством), про дотримання норм навчального навантаження та рівномірного розподілу навчальних годин протягом тижня.

Для досягнення поставлених цілей профспілковий кометі студентів НУК активно використовує форму соціального діалогу з керівництвом Університету. Профспілковий комітет студентів НУК представляє інтереси студентів та аспірантів на Вчених радах інститутів, факультету та Університету.

Профспілковий комітет студентів бере участь у роботі стипендіальних комісій навчального закладу при призначенні стипендій, розгляді Положення про стипендіальне забезпечення студентів та аспірантів НУК та ін.

Профспілковий комітет студентів університету також бере безпосередню участь в організації роботи студентських гуртожитків. Разом з адміністрацією студентських гуртожитків надає необхідну підтримку студентам, які мешкають в гуртожитках, допомагає в організації та проведенні культурно-масових та спортивно-масових заходів. Профспілковий комітет студентів разом з дирекцією гуртожитків та адміністрацією університету докладає зусиль для покращення житлово-побутових умов в студентських гуртожитках. З кожним роком ситуація змінюється на краще, але існують певні проблеми, які необхідно вирішувати. Основне, що турбує студентство – це заміна електричної проводки в гуртожитках, непостійна робота ліфту, заміна газових плит на електричні (у гуртожитку №1), робота буфетів. Для активізації вирішення проблем студентів, що мешкають у гуртожитках необхідно посилити роботу між студентськими гуртожитками, адміністрацією та профспілковим комітетом студентів університету.

Профспілковий комітет студентів також брав участь у обговоренні та напрацюванні змін до законів України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про колективні договори та угоди», розроблював рекомендації щодо діяльності первинних профспілкових організацій студентів у зв’язку із набранням чинності Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо питань студентського самоврядування».