clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Електричні системи і комплекси транспортних засобів

Другий рівень (Магістр)

Рівень вищої освіти:

14 Електрична інженерія

Галузь знань:

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціальність:

Електричні системи і комплекси транспортних засобів

Спеціалізація:

денна/заочна

Форма навчання:

Акредитаційна комісія МОН України.
Сертифікат – УД №15008149
Термін дії – 01.07.2024

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Поєднання високого рівня професійної підготовки за спеціальністю 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» в галузі електричної інженерії з формуванням у фахівців науково-технічного світогляду та наданням широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній (природничо-науковій) й професійній областях. Досягнення означеної мети ґрунтується на принципах наступності й індивідуалізації навчання, фундаментальності й цілісності надання знань, практичної спрямованості й усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів.

Опис освітньої програми та навчальний план
check_circle

Магістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом магістра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Електричні системи і комплекси транспортних засобів

Ступень Магістр

спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми