clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Технології захисту навколишнього середовища.

Третій освітньо-науковий рівень (Доктор філософії)

Рівень вищої освіти:

18 Виробництво та технології

Галузь знань:

183 Технології захисту навколишнього середовища

Спеціальність:

Технології захисту навколишнього середовища

Спеціалізація:

денна/заочна.

Форма навчання:

Ні. Термін подання 2022 рік. Національне агентство забезпечення якості вищої освіти.

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Метою освітньо-наукової програми є підготовка висококваліфікованих фахівців в галузі технічних наук, які здатні розв’язувати комплексні проблеми захисту навколишнього середовища, проводити оригінальні самостійні наукові дослідження, здійснювати науково-педагогічну діяльність

Опис освітньої програми та навчальний план
Обов’язкові компоненти програми
  • 2018
check_circle

Доктор філософії з технологій захисту навколишнього середовища

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом доктора філософії
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОНП Технології захисту навколишнього середовища

Ступінь Доктор філософії

спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми