clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Електронні системи

Другий рівень (Магістр)

Рівень вищої освіти:

17 Електроніка та телекомунікації

Галузь знань:

171 Електроніка

Спеціальність:

Електронні системи

Спеціалізація:

денна/заочна.

Форма навчання:

Акредитаційна комісія.
Україна.
Сертифікат про акредитацію НД 1588194
Термін дії – до 1 липня 2025 року

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація
Опис освітньої програми та навчальний план
check_circle

Магістра

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом магістра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Електронні системи

Ступень Магістр

спеціальність 171 Електроніка

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми