clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Кораблі та океанотехніка

Другий рівень (Магістр)

Рівень вищої освіти:

13 Механічна інженерія

Галузь знань:

135 Суднобудування

Спеціальність

Кораблі та океанотехніка

Спеціалізація:

денна/заочна.

Форма навчання:

Акредитаційна комісія.
Міністерство освіти і науки України.
Сертифікат – УД № 15005953
Термін дії – 01.07.2024 р.

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Узагальненим об’єктом діяльності здобувачів вищої освіти за даною освітньою програмою є проектування, технологія і організація сучасного конкуренто здатного виробництва кораблів, суден та технічних засобів освоєння океану. Тому, освітня програма їх підготовки спрямована на формування у здобувачів інтелектуального мислення для виконання професійного аналізу суднобудівних проблем, здатності здобувачів до створення сучасних технічних, науково-технічних та управлінських методів розв’язання проблем суднобудівної галузі, ефективної реалізації прийнятих рішень за допомогою використання програмних комплексів CAD, CAE, CAM, CFD, CALS комп’ютерних технологій та інноваційних досягнень вітчизняної і світової суднобудівної науки і техніки.
Метою цієї освітньої програми є підготовка фахівців, здатних вирішувати складні задачі і проблеми професійної діяльності у сфері суднобудування, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.
Програма спрямована на працевлаштування випускників на посадах, пов’язаних з дослідженням, проектуванням, конструюванням, суден різних типів, морських плавучих споруд і технічних засобів освоєння океану.

Опис освітньої програми та навчальний план
Обов’язкові компоненти програми
check_circle

Магістр з суднобудування за освітньою програмою «Кораблі та океанотехніка»

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом магістра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Кораблі та океанотехніка

Ступень Магістр

спеціальність 135 Суднобудування

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми