clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Право

Другий рівень (Магістр)

Рівень вищої освіти:

08 Право

Галузь знань:

081 Право

Спеціальність:

Право

Спеціалізація:

денна/заочна.

Форма навчання:

Акредитаційна комісія. Україна.
Сертифікат – УД № 15005948
Термін дії – 01.07.2024

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Метою ОПП є підготовка висококваліфікованого, конкурентоздатного магістра з права, який успішно виконав освітню програму та здатний розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в правовій сфері при здійсненні професійної юридичної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій.

  • 2021
check_circle

Магістр з права

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом магістра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Право

Ступень Магістр

спеціальність Право

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми