clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів

Перший рівень (Бакалавр)

Рівень вищої освіти:

13 Механічна інженерія

Галузь знань:

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Спеціальність:

Проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів

Спеціалізація:

денна.

Форма навчання:

Акредитаційна комісія.
Міністерство освіти і науки України.

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Конструкційні композиційні матеріали (КМ), як правило, є штучними матеріалами, що складаються із армуючих елементів (волокна, тканини, частинки) з’єднаних в моноліт з допомогою зв’язуючих (полімерні смоли, кераміка та інші). Склад матеріалу та схема укладки армуючих елементів оптимальні та визначаються розрахунками за математичними моделями конструкцій з урахуванням умов її експлуатації. В результаті сучасні конструкції із композиційних матеріалів практично у всіх галузях значно легші, міцніші, більш жорсткі та надійніші ніж їх металеві аналоги.
Тенісну ракетку, космічну ракету, морське судно, медичні ортези та протези та іншу сучасну продукцію об’єднує використання в них композиційних матеріалів. Технічний прогрес у ХХІ столітті визначають, передусім, інформаційні технології і композиційні матеріали.
Важко знайти сферу виробництва в який не використовуються сучасні композиційні матеріали, що робить спеціалістів з композиційних матеріалів та конструкцій потрібними як в цей час, так і у майбутньому.

Предмет освіти – проектування складів, структур, технологічних умов суміщення компонентів армованих волокнами (тканями) або дисперсними частинками композиційних матеріалів та конструкцій на їх основі різноманітного призначення, оптимізація схем армування за допомогою сучасних інформаційних технологій з метою створення супер –міцних, –легких, –жорстких конструкцій, які здатні надійно сприймати експлуатаційні навантаження в любих, у тому числі, екстремальних умовах.
Навчання поєднує постійне оновлення змісту та методів підготовки з залученням студентів до творчого розвитку шляхом участі їх у виконанні науково-дослідних робіт, що виконуються колективом випускаючої кафедри. Для цього при необхідності, студенти старших курсів переводяться на навчання за індивідуальним графіком.
Інтерес до випускників спеціальності проявляють керівники державних та приватних підприємств з проектування авіаційної та морської техніки, сільськогосподарського машинобудування, спортивного та медичного інвентаря, багато закордонних фірм та їх філії в Україні, що виготовляють продукцію з використанням сучасних КМ.

За період навчання майбутній фахівець отримає такі знання, вміння та навички:
• Знання та вміння застосовувати закони природи дають: фізика, математика, механіка деформованого твердого тіла, теоретична механіка, хімія, аерогідродинаміка.
• Вміння розбиратися в техніці дає засвоєння прикладних дисциплін: матеріалознавство конструкційних матеріалів, основи конструювання з використанням комп’ютерних технологій, технології виробництва конструкцій із композиційних матеріалів, контроль якості конструкцій.
• Вміння спілкуватися зі спеціалістами: формулювати ідею у формі матеріальних моделей об’єктів (математика, математичне модулювання); спілкуватися мовою графіки (ескізної та комп’ютерної); для розуміння прикладних інженерних програм ви вивчите програмування, засвоїте сучасні системи автоматизованого проектування (САD), технології виробництва (САM) та інженерних досліджень (САЕ).
• Вміння вирішувати складні завдання та приймати рішення, брати на себе відповідальність, доводити свої думки і захищати свої ідеї в процесі захисту звітів з лабораторних робіт, розрахунково-графічних завдань, курсових та дипломних робіт і проектів.
• Здатність використовувати на практиці отримані знання та вміння і навички для різних видів інженерної і наукової діяльності.

Опис освітньої програми та навчальний план
  • 2021
check_circle

Бакалавр з авіаційної та ракетно-космічної техніки за освітньою програмою «Проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів»

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом бакалавра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів

Ступень Бакалавр

спеціальність 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми