clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Суднові енергетичні установки та устаткування

Першій рівень (Бакалавр)

Рівень вищої освіти:

13 Механічна інженерія

Галузь знань:

135 Суднобудування

Спеціальність:

Суднові енергетичні установки та устаткування

Спеціалізація:

денна/заочна

Форма навчання:

Акредитаційна комісія. Україна.

Сертифікат – НД №1592095
Термін дії – 01.07.2025

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Підготовка фахівців з суднової енергетики із широким доступом до працевлаштування, здатних самостійно розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в процесі професійної діяльності

Опис освітньої програми та навчальний план
Обов’язкові компоненти програми
  • 2021
check_circle

Бакалавр з суднобудування за освітньо-професійної програмою «Суднові енергетичні установки та устаткування»

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом бакалавра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Суднові енергетичні установки та устаткування

Ступінь Бакалавр

спеціальність 135 Суднобудування

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
new_releases
Гарант освітньої програми