clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

123 Комп’ютерна інженерія

123 Комп’ютерна інженерія

Про спеціальність

Інструментальним арсеналом інформаційних технологій є комп’ютерні системи, що в сучасному розумінні являють собою єдність технічних та програмних засобів, які взаємно доповнюють одне одного. Термін “Комп’ютерна інженерія” вживається для позначення комплексного науково-технічного напрямку, що охоплює теоретичні основи й технологію розробки, конструювання, реалізацію, модернізацію, підтримку системного програмного забезпечення й технічних засобів сучасних комп’ютерів і комп’ютерних систем.

Основна відмінність «Комп’ютерної інженерії» від «Комп’ютерних наук» полягає в тому, що «…інженерія» займається переважно внутрішніми, по відношенню до комп’ютера чи комп’ютерної системи, проблемами (тобто, «як влаштовані і функціонують комп’ютери та комп’ютерні системи?»). В той же час, «…науки» займаються переважно проблемами застосування комп’ютерів чи комп’ютерних систем для створення інформаційних технологій чи вирішення якихось задач в інших предметних областях.


Опис освітньо-професійної програми
 • Назва освітньої програми: Комп’ютерні системи та мережі
 • Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія
 • Ступінь вищої освіти: бакалавр, магістр
 • Термін навчання: 3 роки 10 місяців, 1 рік 4 місяці

        Мета освітньої програми на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти полягає у фундаментальній, системній та комплексній підготовці фахівців у галузі комп’ютерної інженерії, зокрема комп’ютерних систем та мереж, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, які пов’язані з проектуванням, розробленням, забезпеченням якості та супроводженням технічного та програмного забезпечення комп’ютерних систем та мереж, а також підготовці здобувачів вищої освіти до подальшого навчання за обраною спеціальністю, що відповідає місії та стратегії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

        Метою освітньо-професійної програми  на (другому) магістерському рівні вищої  є підготовка кваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців для науково-дослідної та проектно-технологічної діяльності в галузі комп’ютерних систем та мереж. Освітня програма забезпечує формування у майбутнього фахівця здатності динамічно поєднувати знання, уміння, комунікативні навички і спроможності з автономною діяльністю та відповідальністю під час вирішення завдань та проблемних питань в галузі комп’ютерної інженерії стосовно розробки і дослідження апаратного і програмного забезпечення комп’ютерних систем і мереж.

Фахові дисципліни

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

 • Архітектура комп`ютерів
 • Паралельні та розподілені обчислення
 • Периферійні пристрої
 • Автоматизоване проектування комп’ютерних систем та мереж
 • Об`єктно-орієнтоване програмування
 • Моделювання
 • Операційні системи реального часу
 • Об`єктно-орієнтоване проектування програмного забезпечення
 • Мікроконтролерні системи
 • Комп`ютерні мережі
 • Системне програмне забезпечення
 • Захист інформації в комп’ютерних системах
 • Системне програмування
 • Комп’ютерна схемотехніка
 • Організація баз даних
Фахові дисципліни

 другий (магістерський) рівень вищої освіти:

 • Основи наукових досліджень та планування експерименту
 • Надійність та діагностування комп’ютерних систем та мереж
 • Цифрова обробка сигналів та зображень
 • Дослідження і проектування комп’ютерних систем та мереж
 • Теорія управління складними технічними системами
 • Спеціальні вимірювання в комп’ютерних системах
 • Спеціальні розділи комп’ютерної графіки

Працевлаштування:

Випускники – це професіонали, які спроможні займатися розробкою сучасного програмного забезпечення, мікропроцесорних і вбудованих мікроконтролерних систем, створювати та використовувати бази даних та технології Big Data, використовувати сучасні технології проектування інтелектуальних систем та робототехніки.

Випускники володіють системами автоматизованого проектування комп’ютерних систем та мереж, сучасними методами 3D моделювання, мовами програмування, у повній мірі відповідають вимогам роботодавців з ІТ – технологій та знайдуть своє достойне місце в відповідних кластерах.

Випускники можуть обіймати наступні посади:
 • Програміст
 • WEB-майстер
 • Аналітик задач
 • Аналітик комп’ютерних систем
 • Адміністратор комп’ютерних мереж
 • Системний інженер
 • Системний програміст
 • Системний адміністратор
 • Інженер з комп’ютерної графіки
 • Розробник баз даних
 • Проектувальник комп’ютерних систем та мереж
 • Конструктор комп’ютерних систем тощо.
Працевлаштування за фахом гарантоване:
 • ТОВ «АМІКО Діджитал»
 • ДП «НВКГ «Зоря»-«Машпроект»
 • Державні та приватні підприємства (ДП «Лакталіс Україна», ЧП «AT Engineering», ТОВ «Ксімекс», ООО «НПП Юнитех» та інші)
 • ПАТ КБ «ПриватБанк» (IT-відділи)
 • АТ «Миколаївобленерго»
 • ТОВ «Миколаївський глиноземний завод»
 • IT- компанії «GlobalLogical», Hosting Maks, тощо
 • Дослідно-проектний центр кораблебудування
 • C-JOB Nikolayev
 • Marine Design Engineering Mykolayiv
 • Філія Дельта-лоцман державного підприємства «Адміністрація морських портів»