clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

171 Електроніка

171 Електроніка

Інститут/Факультет: Навчально-науковий Інститут автоматики та електротехніки

Кафедра: Програмованої електроніки, електротехніки і телекомунікацій

Сучасний етап розвитку суспільства і техніки характеризується постійним підвищенням ролі електроніки в усіх сферах людської діяльності. Сьогодні принаймні 80% обсягу світової промислової продукції займає електроніка. У промисловості і на транспорті, у літаку і автомобілі, у побуті і в офісі, у фінансовій установі і в супермаркеті, на космічному кораблі і на телекомунікаційному підприємстві, у медичному закладі і на об’єкті, що охороняється, – скрізь електронні пристрої та системи відіграють ключову роль. До них належить безліч різноманітних об’єктів від сучасних джерел живлення до мікропроцесорних пристроїв і мікроконтролерів, систем навігації, локації та керування різними об’єктами, телевізійних систем, мобільних та інших систем зв’язку, комп’ютерів загального і спеціального призначення, систем охорони і спостереження тощо.
Стала тенденція переходу до цифрової електроніки вимагає збільшення кількості фахівців з електроніки, які мають необхідну теоретичну підготовку і практичні навички володіння передовими цифровими технологіями і мікро- та нано- електронними компонентами для забезпечення кваліфікованого обслуговування сучасної техніки і створення нових зразків конкурентоздатної комп’ютеризованої електронної апаратури.
Навчальний план підготовки складений таким чином, що студенти набувають фундаментальних знань з алгоритмічного, програмного та технічного забезпечення електронних систем за низкою споріднених спеціальностей.
ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

 • Електронні системи (бакалаврат, магістратура)
 • Телекомунікаційні системи та мережі (магістратура)

КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ

НА БАЗІ ПЗСО БЮДЖЕТНА ТА НЕБЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЇ

 • Українська мова (або українська мова та література)
 • Математика
 • Історія України або Математика або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Головними напрямами наукової діяльності кафедри теоретичної електротехніки та електронних систем є:

 • виконання держбюджетних науково-дослідних робіт з пріоритетних напрямів науки і техніки в тісному взаємозв’язку з підготовкою висококваліфікованих фахівців;
 • виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт на замовлення державних підприємств і підприємств інших форм власності;
 • проведення наукових досліджень в галузі електроніки та інформаційних технологій, енергозбереження, телекомунікацій;
 • інноваційна діяльність, інженерна реалізація науково-дослідних розробок кафедри ТЕЕС в різних галузях промисловості з урахуванням потреб внутрішнього і зовнішнього ринку;
 • впровадження науково-технічних розробок, а також здійснення авторського нагляду за використанням науково-технічних розробок;
 • підготовка і перепідготовка наукових, педагогічних та інженерних кадрів високої кваліфікації;
 • розробка наукових робіт, організація інформаційно-рекламної та видавничої діяльності для пропаганди досягнень учених кафедри шляхом видання монографій, підручників, статей та інших наукових робіт, захисту дисертацій;
 • участь у міжнародних наукових, науково-технічних та науково-практичних конференціях, проведення семінарів;
 • дослідження актуальних проблем і перспектив розвитку електротехнічної освіти, використання новітніх наукових розробок в навчальному процесі, удосконалення організації науково-дослідної роботи студентів;
 • створення сучасної науково-експериментальної і навчально-лабораторної бази та їх ефективне використання в учбовому процесі та науковій діяльності;
 • міжнародне співробітництво в рамках прямих зв’язків та окремих контактів із
 • зарубіжними партнерами.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

 • інженер-проектувальник в області електроніки;
 • головний інженер;
 • інженер-дослідник;
 • інженер-конструктор;
 • науковий співробітник;
 • інженер в області виробництва і обслуговування електронного устаткування;
 • фахівець з обслуговування обладнання операторів мобільного зв’язку;
 • фахівець з обслуговування мереж цифрового і кабельного телебачення, продажу та сертифікації радіоелектронної та обчислювальної апаратури;
 • розробник програмного забезпечення для вбудованих систем;
 • web-розробник.

Сферою і об’єктами професійної діяльності випускників за фахом «Електронні системи» є розробка, виробництво, сервісне обслуговування і реалізація електронної та комп’ютерної техніки і комп’ютерних мереж, створенням програмного забезпечення для електронних систем, комп’ютерний аналіз і моделювання, атестація та сертифікація електронних пристроїв і систем різноманітного призначення, зокрема комп’ютеризованих систем автомобільної електроніки, охоронної електронної техніки, керуючих систем, локальних і глобальних комп’ютерних мереж, систем збирання та передачі даних, комп’ютерних систем криптографічного захисту інформації, цифрових мікропроцесорних системи, пристроїв та системи відображення інформації.
НАШІ ВИПУСКНИКИ ПРАЦЮЮТЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТА В УСТАНОВАХ

 • ПАТ «Датагруп»;
 • ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект»;
 • Конус Україна;
 • GlobalLogic;
 • HostingMaks;
 • ПАТ «Датагруп»; ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект»; Конус Україна; GlobalLogic; HostingMaks; ТОВ ПТЦ «Динамо-Континент».

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

 • бази даних, INTERNET-технології;
 • програмування та алгоритмічні мови (С / С ++);
 • інженерно-комп’ютерна графіка;
 • системи мобільного зв’язку;
 • комп’ютерне моделювання та проектування радіоелектронних систем;
 • автоматизація схемотехнічного проектування;
 • методи цифрової обробки інформації;
 • аналогова схемотехніка;
 • цифрова схемотехніка;
 • мікропроцесорна техніка;
 • вторинні джерела електроживлення;
 • електромеханотроніка;
 • електронні системи.

В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТИ ОПАНОВУЮТЬ:

 • технологіями проектування і електронного моделювання в середовищах PCAD, OrCAD, Auto Cad Electrical, Electronics Workbench, Pspice, Matlab, Micro-Cap, Multisim, Proteus;
 • мовами програмування C / C ++, Java;
 • комп’ютерними системами з радіодоступом (Wi-Fi, Bluetooth);
 • прошивкою мікроконтролерів різних сімейств (ARM, AVR, AVR32, Cyan);
 • програмуванням логічних матриць (FPGA);
 • розробкою аналогових і цифрових схем;
 • дизайном і виготовленням друкованих плат;
 • налаштуванням і технічним обслуговуванням промислових електронних систем будь-якої складності;
 • адмініструванням комп’ютерних мереж.

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ ВИПУСКНИКА:

 • розробка, програмування, експлуатація та сервісне обслуговування радіоелектронних і телекомунікаційних пристроїв;
 • розробка, хемо технічне проектування і програмування пристроїв з мікропроцесорним керуванням;
 • організація пунктів ремонту, технічного обслуговування, центрів сертифікації та якості продукції, що надходить на ринок;
 • маркетингові та консультаційні послуги.

Сайт кафедри теоретичної електротехніки і електронних систем www.tees.org.ua