clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Єфімова Ганна Вікторівна

Завідувач кафедри економічної політики та безпеки
Доктор економічних наук, професор
hanna.yefimova@nuos.edu.ua

 

Author ID: https://scholar.google.com.ua/citations?user=v5JoDiIAAAAJ&hl=uk

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5271-2913

Web of Science Researcher ID: https://www.researcherid.com/rid/I-7576-2018
Scopus ID: 57015468700

 

ОСВІТА

2018 – професор кафедри економічної теорії

рішення Вченої ради Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова від 25.05.2018р., протокол № 5 (атестат ВРП №0047)

2016 – доктор економічних наук

захистила дисертацію 30.06.2016р. у спеціалізованій вченій раді Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (Д 41.177.01). Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 29.09.2016р. присуджено науковий ступінь доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Диплом доктора наук ДД №005824

2004 – доцент кафедри економіки та організації виробництва

рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 16.12.2004р. Атестат ДЦ №009703

2002 – кандидат економічних наук

захистила дисертацію 26.09.2002р. у спеціалізованій вченій раді Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (К 41.177.01). Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 12.02.2003р. присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.07.01економіка промисловості. Диплом кандидата наук ДК №017523

1997-2000 – аспірантка кафедри економіки та організації виробництва Українського державного морського технічного університету

1997 – спеціаліст

закінчила Український державний морський технічний університет (УДМТУ), «Менеджмент у виробничій сфері» (диплом АМІ №97000009)

 

ДОСВІД РОБОТИ

Основні етапи науково-педагогічної активності:

З вересня 2012 дотепер – завідувач кафедри економічної політики та безпеки (кафедри економічної теорії) НУК

Лютий 2003 – Серпень 2012 – доцент кафедри економіки та організації виробництва НУК

Листопад 2000 – лютий 2003 – викладач кафедри економіки та організації виробництва НУК

Листопад 1997 – Жовтень 2000 – аспірантка кафедри економіки та організації виробництва УДМТУ (зараз НУК)

Липень 1997 – Жовтень 1997 – інженер 1-ї категорії в УДМТУ (зараз НУК)

 

Основні навчальні курси: «Мікроекономіка», «Міжнародна економіка», «Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків», «Проблеми економічного розвитку», «Міжнародна торгівля».

Здійснюю наукове керівництво обдарованими студентами, які за результатами своїх наукових досліджень публікують наукові статті та виступають на наукових конференціях. Беру участь у роботі наукових і методичних семінарів. Розробила робочі навчальні програми та навчально-методичні комплекси дисциплін відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України.

Здійснюю підготовку науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації (керівництво здобувачами ступеню кандидату економічних наук, доктора філософії). Під моїм керівництвом Марущак С.М. отримала ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Диплом кандидата наук ДК №028148 від 28 квітня 2015р. Брала участь в атестації наукових працівників як офіційний опонент.

Активно проваджую наукову діяльність. Науково-дослідницька робота (НДР) пов’язана з управлінням економічною безпекою, ефективністю діяльності підприємств. Є науковим керівником НДР НУК«Інституціональні та організаційно-економічні передумови розвитку морегосподарського комплексу України» 2019-2021рр., номер державної реєстрації 0119U103709. Здійснювала наукове керівництво НДР: «Формування системи раннього попередження та реагування на економічні стимули розвитку підприємства» 2017-2018рр.; «Вплив інноваційних процесів на ефективність морегосподарювання» 2015-2016рр., номер державної реєстрації 0115U000837; «Розробка методичних рекомендацій щодо розробки проєкту реструктуризації суднобудівного підприємства на базі управління вартістю бізнесу» 2013-2014рр., номер державної реєстрації 0113U002856; «Діагностика безпечного розвитку підприємства» 2014р., номер державної реєстрації 0113U008411. Також брала участь у виконанні комплексних тем дослідження.

З 2016 року є гарантом освітньої програми «Міжнародна економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка

Більше 120 публікацій, більше 100 з яких мають наукове спрямування і більше 20 – освітнє (включно 4 навчальних посібника), 1 патент.

Консультування з питань фінансового планування, контролю, економічної безпеки ООД «ШКОЛА МАСТЕРОВ» (ЕИК 202995190; България) з 2014р.

 

УЧАСТЬ У ГРАНТОВИХ ПРОГРАМАХ

2020-2021 – ERASMUS+ CBHE project «Digitalization of economic as an element of sustainable development of Ukraine and Tajikistan»

2016-2021 – п’ятирічний проєкт Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

 

НАГОРОДИ             

2019 – Подяка Міського голови м. Миколаєва

2015 – Диплом переможця конкурсу наукових робіт «Економічна наука малому бізнесу»

2014 – Нагрудний знак «Відмінник освіти» Міністерства освіти і науки України

2008 – Почесна грамота Міністерства освіти і науки України

2005 – Почесна грамота Миколаївської обласної державної адміністрації