clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Управління фінансово-економічною безпекою

Кафедра економічної політики та безпеки
Факультету економіки моря
запрошує отримати ступень магістра
у галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
за спеціальністю 073 «Менеджмент»
освітня програма «Управління фінансово-економічною безпекою»

 

 

Гарант освітньої програми –
МАРУЩАК Світлана Миколаївна
Кандидатка економічних наук, доцентка кафедри економічної політики та безпеки
e-mail: marguerite1312@gmail.com