clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Фінанси, банківська справа та страхування (бакалавр)

Кафедра фінансів
Факультету економіки моря
запрошує отримати ступень бакалавра
у галузі знань 07 Управління та адміністрування
за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування
освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

 

Гарант освітньої програми —

ПАЩЕНКО Олексій Вікторович,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів
E-mail: oleksiy.pashchenko@nuos.edu.ua