clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Фінанси, банківська справа та страхування (магістри)

Кафедра фінансів
Факультету економіки моря
запрошує отримати ступень магістра
у галузі знань 07 Управління та адміністрування
за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування
освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

Гарант освітньої програми –

РОГОВ Георгій Костянтинович,
доктор економічних наук, доцент кафедри фінансів
E-mail:  georgii.rogov@nuos.edu.ua