clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Пащенко Олексій Вікторович

E-mail: oleksiy.pashchenko@nuos.edu.ua

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9513-8632

Web of Science Researcher ID: V-7511-2017

Scholar Google: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=BEjoq6YAAAAJ&scilu=&scisig=AMstHGQAAAAAWi9-SSkF8w5nlQuU2M_Z0VGmrIASqROV&gmla
Освіта: вища, Національний університет кораблебудування,  2005р.
Кваліфікація: магістр з економіки.
 

Основні навчальні курси: Фінанси, Міжнародні фінанси, Бюджетна система, Податкова система, Fintech у банківській справі, страхуванні та управлінні активами

 

Сфера наукових інтересів: Фінтех у банках, страхових компаніях; оподаткування підприємств; фінансова безпека

 

Науковий ступень: кандидат економічних наук ДК №059966 (з 2009 р). Дисертацію захистив 28. 11. 2009р. у спеціалізованій раді в Інституту проблем ринку та економіко екологічних досліджень Національної академії наук України (К 41.177.01). Спеціальність 08.00.04 – економіка, та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Вчене звання: доцент (кафедри фінансів, рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 17 травня 2012р. 4/02Д  12ДЦ№031052).

Професійний досвід:
  1. Освіта та наукові дослідження:

2005-2009 рр. – аспірант кафедри фінансів (НУК);

2005-2009 рр. – асистент кафедри фінансів (НУК);

2009-2012рр. – старший викладач кафедри фінансів (НУК);

З 2012 по теперішній час  – доцент кафедри фінансів (НУК);

 

Стаж педагогічної роботи в навчальних закладах IV рівня акредитації – більше 15 років.

 

Підвищення кваліфікації (підтверджено сертифікатами):

3 10.04.2006 ‑ 26.04.2006 підвищення кваліфікації в Київському національному економічному університеті ім Вадима Гетьмана за спеціальностями фінанси, банківська справа СПК №292105

З 01.11.2013 р. – 30.04.2014 р. стажування без відриву від виробництва у ПАТ «Акцент банк»

01.10.2019-07.01.2020 ‑ стажування без відриву від виробництва у міжнародній програмі «DOBRE»

25.02.2021-23.03.2021 ‑ участь у міжнародній програмі ERASMUS+, онлайн стажування.

 

Відзнаки та нагороди:

Почесна грамота Миколаївського міського голови

Почесна грамота Миколаївської обласної адміністрації

 

Автор 50 наукових та навчально-методичних публікацій.