clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Фатєєв Микола Володимирович

Посада: професор кафедри менеджменту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Контактна інформація:

E-mail: nikolay.fateev@nuos.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

ORCID: 0000-0002-2663-6440

GOOGLE.АКАДЕМІЯ: https://scholar.google.com.ua/citations?user=GPbJnlkAAAAJ&hl=uk&authuser=1

Освіта: повна вища, в 1971 р. закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут зі спеціальності «Суднобудування та судноремонт».

Гарант освітньо-професійної програми: «Менеджмент транспортних систем і логістика», другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент», галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

Освітні навчальні курси:

Менеджмент організацій,

Логістика промислово-виробничих комплексів

Логістика економічних кластерних інтеграцій

Управління виробництвом в суднобудуванні

Сфера наукових інтересів:

— Моделі та механізми проектного управління в суднобудуванні та судноремонті.

— Управління логістичними системами на підприємствах морегосподарського комплексу.

— Корпоративні інформаційні системи на підприємствах морегосподарського комплексу.

Професійний досвід:

1973- 1999 рр. – аспірант, доцент кафедри технології суднобудування МКІ.

Науковий  ступень: кандидат технічних наук. Дисертація зі спеціальності «Технологія суднобудування, судноремонт та організація суднобудівного виробництва»;

1999-2014 рр. – завідувач кафедри менеджменту НУК;

з 2014 р. – професор кафедри менеджменту НУК.

Підвищення кваліфікації

2007 – 2021 рр., – участь в щорічних науково-технічних конференціях, що проводяться Ukrainian project management association (UPMA) Project management: state and perspectives, з отриманням сертифікатів.

2014кафедра логістики Національного авіаційного університету (м. Київ). Тема випускної роботи «Механізми логістичного управління в суднобудівних кластерних системах».

2018р. — ДП «Миколаївський морський торгівельний порт».

2020р — Онлайн, ТОВ «Академія цифрового розвитку» «Додатки Google в освітній діяльності».

2020 р. — Онлайн-інтенсив DIGITAL BRIDGE 2.0 (Міністерство молоді та спорту).

2021р. ВУМ online, КиєвоМогилянська академія, ELibUkr, міжнародний фонд «Відродження». Курс «Академічна доброчесність в університеті».

Участь у наукових темах:

  • Держбюджетна тема «Моделі, методи і інформаційні технології управління програмами розвитку наукоємних виробництв» № 1672 (Держ. реєстр № 0108Y001167).
  • Розвиток механізмів логістичного управління на підприємствах морегосподарського комплексу УДК 658.7 (Держ. Реєстр № 0115U003474)
  • Розвиток корпоративної інформаційної системи в управлінні регіональним кластером суднобудування та судноремонту (Держ. реєстр № 0120U102051) № 2237

Здобутки:

Під керівництвом Фатєєва М.В. підготовлено сім кандидатських дисертацій. За період науково-педагогічної діяльності опубліковано 200 наукових, навчально-методичних робіт. Близько 70 публікацій студентів у науковій періодиці, наукових конференціях, впровадження наукових розробок у виробництво. Під науковим керівництвом Фатєєва М.В. є переможці: Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Суднобудування та водний транспорт» (2021).

Громадська діяльність: Член-кореспондент Академії наук суднобудування, Заступник голови профспілки НУК.

Відзнаки та нагороди: Знак «Відмінник освіти України» (2000 р.), Почесна грамота Міністерства освіти та науки України (2003 р.), Грамота Верховної Ради України (2015 р.), Почесна грамота південного наукового центру НАН і МОН України (2016 р.)