clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Сергійчук Сергій Ілліч

Посада: Доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук, доцент
Контактна інформація:
sergiy.sergiychuk@nuos.edu.ua

www.sergiychuk.bplan.com.ua/
Ідентифікатори науковця:
Scopus ID:  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209273719

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4977-9484

Рublons (ResearcherID): https://publons.com/researcher/1995349/sergiy-illich-sergiychuk/

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Sergiy-Sergiychuk

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=goeS1g4AAAAJ&hl

НБУВ: https://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0042275
Професійний ідентифікатор:
www.linkedin.com/in/sergiy-sergiychuk

 

Освіта: повна вища, в 2004 р. закінчив з відзнакою Український державний морський технічний університет ім. адм. Макарова (зараз Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, далі НУК).

Спеціальність: менеджер-економіст.

 

Гарант освітньо-професійної програми: «Менеджмент організацій і адміністрування», другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю № 073 «Менеджмент», галузі знань № 07 «Управління та адміністрування».

 

Основні навчальні курси:

Бізнес-лідерство (Business Leadership)

Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами

Менеджмент підприємницької діяльності

Бізнес-планування інноваційного проєкту

Корпоративне управління (Corporate Governance)

Сфера наукових інтересів: бізнес-лідерство, стартап проєкти, інноваційне підприємництво, бізнес-планування, корпоративне управління.

Науковий ступень: кандидат економічних наук (з 2011 р). Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Донецького національного університету МОНМС України (Д 11.051.03). Спеціальність 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

Вчене звання: доцент (кафедри менеджменту, рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 р., протокол №12ДЦ №035814).

ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД:

Освіта та наукові дослідження:

2002-2004 pp. – навчання в магістратурі, отримав диплом з «відзнакою» та кваліфікацію магістр з «Менеджменту організації», за сумісництвом старший лаборант в лабораторії обчислювальної техніки інженерно-економічного факультету;

з 01.03.2004 р. – викладач кафедри менеджменту НУК;

з 01.11.2004 р. – аспірант кафедри фінансів НУК та викладач кафедри менеджменту (НУК) за сумісництвом;

з 01.11.2007 р. – викладач кафедри менеджменту НУК та викладач кафедри фінансів НУК за сумісництвом;

з 12.03.2012 р. по теперішній час – доцент кафедри менеджменту НУК.

Стаж педагогічної роботи в навчальних закладах IV рівня акредитації – більше 17 років.

Підприємництво, менеджмент та консалтинг:

з 2020 р. по т.ч. – партнер проєкту «Підприємницький університет» від Громадської організації «Платформа інноваційного партнерства» (YEP), URL: https://www.yepworld.org/ua/

з 2020 р. по т.ч. – експертний партнер державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» в Миколаївській області, URL: https://sme.gov.ua/579start/

2020 р. – консультант бізнес-клубу та соціальної платформи «МрійДій», створеної для розвитку м.Миколаєва та його бренду «Миколаїв місто на хвилі», URL: https://mriydiy.com.ua/

з 2019 р. по т.ч. – ментор з економічних питань в європейській IT-компанії «Bodywell.io» (Швейцарія), URL: https://bodywell.io/

з 2015 р. по т.ч. – консультант в регіональному інноваційному кластері RInnoHub (м.Миколаїв) з питань стартап проектів і розвитку малого та середнього бізнесу Миколаївського регіону, URL: https://www.facebook.com/RinnoHubMykolaiv/

2015 р. – тренер в бізнес-інкубаторі «Друге дихання» для внутрішньо переміщених осіб і ветеранів АТО (м. Миколаїв), URL: https://www.facebook.com/groups/bizincub/

2013-2014 рр. – фізична особа підприємець у сфері бізнес-консалтингу та роздрібної торгівлі, URL: https://e-data.com.ua/fop/view/4713386/

2010-2013 рр. – консультант Регіонального фонду підтримки підприємництва в Миколаївській області, проведення тренінгів по бізнес-плануванню та підвищення кваліфікації слухачів з числа безробітних, URL: https://consult-center.com.ua/

Підвищення кваліфікації:

Онлайн (YEP спільно з Міністерством цифрової трансформації, Дія.Бізнес, Міністерством освіти і науки та Українським фондом стартапів), 14-15 травня, Startup Campus, certificate, Yep, 15.05.2021 р.

Онлайн (Уманський національний університет садівництва), 18-22.01.2021, «Педагогічна майстерність викладача», свідоцтво про підвищення кваліфікації №СПК 00493787/005-21, 22.01.2021 р.

Online-seminar (Israel, Tel Aviv), 26-28.08.2020, «Innovative Entrepreneurship and Startup Management», certificate, Yep, 15.09.2020 р.

Онлайн (ТОВ “Академія цифрового розвитку»), з 31.08.20 по 30.09.20 р., «Додатки Google в освітній діяльності», сертифікат №БЦ-С-5855, 30.09.20 р.

Онлайн (Міністерство молоді та спорту), з 12.09.20 по 03.10.20 р., «Digital Bridge 2.0», сертифікат DB2.0-0044, 05.10.20 р.

Онлайн (Міністерство цифрової трансформації України), «Стартуй стартап», електронний сертифікат, 18.11.2020 р.

Онлайн (Міністерство цифрової трансформації України), вересень-грудень 2020, підвищення кваліфікації в рамках ініціативи «Підприємницький університет» і курсу «Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами», 18.12.2020 р.

Відзнаки та нагороди:

Почесна грамота Миколаївської міської ради Виконавчого комітету за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти і науки, успіхи у професійній діяльності, підготовці висококваліфікованих кадрів та з нагоди Дня науки (2021 р.);

Подяка за високий науково-педагогічний професіоналізм у підготовці переможця II-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань 07 «Управління та адміністрування зі спеціалізації «Страхування» (2021 р.);

Сертифікати, які засвідчують участь в конкурсній комісії II-го етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Управління спортивно-оздоровчою діяльністю» (2020 р., 2021 р.);

Подячний лист Виконкому Миколаївської міської ради за досягнення в науковій роботі та з нагоди відзначення Дня науки (2016 р.);

Диплом Регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області за перемогу у конкурсі наукових робіт «Економічна наука – малому бізнесу» (2016 р.);

Подяка Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова за вагомий особистий внесок у вітчизняну науку (2016 р.).

Подяка від Ректора НУК за багаторічну роботу з підготовки фахівців менеджерів-економістів (2014 р.);

Дипломом Управління освіти і науки Облдержадміністрації учасника обласного конкурсу робіт молодих учених Миколаївської області у номінації «Економічні науки» (2013 р.);

Дипломом переможця ІІІ ступеня у конкурсі «Кращий молодий науковець НУК» серед співробітників (2012 р.);

Почесна грамота від Ректора НУК за вагомий особистий внесок у розвиток кораблебудівної освіти, успіхів у професійній діяльності, підготовці висококваліфікованих кадрів та з нагоди 90-річчя Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова (2010 р.).

Здобутки:

За період науково-педагогічної діяльності опубліковано близько 50 наукових робіт, в т.ч. в закордонних виданнях.

Під науковим керівництвом Сергійчука С.І. є переможці: Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Управління спортивно-оздоровчою діяльністю» (2020); Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань 07 «Управління та адміністрування зі спеціалізації «Страхування» (2021).