clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Трушлякова Антоніна Борисівна

Посада: Доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук

Контактна інформація:
antonina.trushliakova@gmail.com

Ідентифікатори науковця:

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1958-3472

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=XEE-DSgAAAAJ&hl=uk

НБУВ: https://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1468605

 

Освіта: повна вища, в 1986 р. закінчила Миколаївський кораблебудівний інститут ім. адм. Макарова, за спеціальністю «Холодильні та компресорні машини і установки» (зараз Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, далі НУК), в 2001р – Південну академію Держкомпромполітики України, за спеціальністю «Фінанси».

 

Гарант освітньо-професійної програми: «Управління закладами освіти» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю № 073 «Менеджмент», галузь знань № 07 «Управління та адміністрування», кваліфікація: магістр менеджменту.

Основні навчальні курси:

Економічна інформатика та електронний документообіг

Психологія управління.

Сфера наукових інтересів: економічна інформатика, психологія управління соціальною організацією.

Науковий ступень: кандидат економічних наук (з 2020 р). Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій). Спеціальність 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.

Вчене звання: доцент (кафедри менеджменту НУК).

ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД:

з 04.1986 р. до 01.1992 р. – інженер-конструктор, Виробниче об’єднання «Екватор»;

з 02.1992 р. до 08.2000 р. – інженер-економіст, Виробниче об’єднання «Інгул»;

з 09.2000 р. до 08.2003 р. – методист інституту післядипломної освіти,

викладач (за сумісництвом) кафедри ОП та УВ УДМТУ імені адмірала Макарова;

з 09.2003р. до 08.2009р. – викладач кафедри менеджменту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;

з 10.2009р. до 11.2020р. – викладач кафедри прикладної інформатики НУК;

з 11.2010р. до 11.2013р. – аспірант з відривом від виробництва Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;

з 11.2013р. до 11.2020р. – старший викладач кафедри менеджменту НУК;

з 12.2020р по теперішний час – доцент кафедри менеджменту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Стаж педагогічної роботи в навчальних закладах IV рівня акредитації – більше 17 років.

Здобутки:

За період роботи в НУК віддруковано близько 40 наукових праць за тематикою викладаємих дисциплін, в тому числі 4 навчально-методичних посібника, а також 10 статей у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз (SCOPUS, Index Copernicus).

Під науковим керівництвом Трушлякової А.Б. є переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Суднобудування та водний транспорт» (2021).

 

Підвищення кваліфікації:

2014 р. – Національний університет кораблебудування (НУК), свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ №050002.

12.2016-01.2017р.р. – Університет науки та технологій провінції Цзянсу, КНР (JUST).

11.2018-12.2018р.р. – Університет науки та технологій провінції Цзянсу, КНР (JUST).

Онлайн 09.2020р. – «Додатки Googl освітній діяльності», свідоцтво про підвищення кваліфікації №БЦ-С-5968

Онлайн 10.2020р. – «Digital Bridge2.0», свідоцтво про підвищення кваліфікації № DB2.0-0052.

Онлайн 03.12.2020-03.03.2021. – Certificate of Internship №:2186MV-81/3-1, Faculty of Management and Trade, the University of Applied Science Heilbronn.