clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Волосюк Марина Валеріївна

Посада:

Доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук, доцент

Контактна інформація:

maryna.volosiuk@gmail.com

maryna.volosiuk@nuos.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

https://scholar.google.com/citations?hl=uk&pli=1&user=b3d5gjYAAAAJ

https://orcid.org/0000-0002-0612-6988

https://www.researcherid.com/rid/M-7566-2018

 

Освіта: спеціаліст, інженер-економіст, у 1999р. закінчила Український державний морський технічний університет (УДМТУ).

Спеціальність: «Менеджмент у виробничій сфері» (диплом МК №11311134).

 

 Сфера наукових інтересів: теорія та практика державного управління, проблеми та завдання державної регіональної політики, місцевий економічний розвиток, інноваційний розвиток секторів промисловості.

Науковий ступень: кандидат економічних наук (з 2008р). у спеціалізованій вченій раді ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України (Д 26.239.01). Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 08.10.2008р. присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 — економіка та управління національним господарством. Диплом кандидата наук ДК №048808.

Вчене звання: доцент кафедри економічної теорії

рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.02.2012р. Атестат 12ДЦ №030608.

 

ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД:

Освіта та наукові дослідження:

2001-2005 – аспірантка кафедри менеджменту Міжрегіональної академії управління персоналом

2005-2006 – аспірантка відділу технологічного прогнозування та інноваційної політики Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Вересень 2006 – Грудень 2009 – доцент кафедри менеджменту ПВНЗ «Європейський університет» (Миколаївська філія)

Грудень 2009 – Серпень 2010 – завідувач кафедри економіки та підприємництва ПВНЗ «Європейський університет» (Миколаївська філія)

Вересень 2010 – Травень 2018 – доцент кафедри економічної теорії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Травень 2018 – Серпень 2021 – доцент кафедри економічної політики та безпеки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Вересень 2021 дотепер — доцент кафедри менеджменту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Стаж педагогічної роботи в навчальних закладах IV рівня акредитації – 15 років.

 

Підприємництво, менеджмент та консалтинг:

з 2021р. по т.ч. — позаштатний викладач програми професійного розвитку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань місцевого економічного розвитку у Запорізькому регіональному центрі підвищення кваліфікації, URL: https://zcpk.com.ua/

з 2020р. по т.ч. – викладач Програми післядипломного навчання «Управління в українських органах місцевого самоврядування для лідерів, менеджерів середнього рівня, фахівців з публічних послуг громади» проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), URL: https://donors.decentralization.gov.ua/project/dobre

з 2019р. по т.ч. – позаштатний викладач програми професійного розвитку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань місцевого економічного розвитку в Миколаївському регіональному центрі підвищення кваліфікації, URL: https://www.mcpk.mk.ua/

з 2019р. по 2021р. – тренер-консультант за Професійною програмою підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань місцевого економічного розвитку Partnership for Local Economic Development and Democratic Governance Project (PLEDDG). The project was implemented by the Federation of Canadian Municipalities (FCM) and financed by Global Affairs Canada, URL: https://pleddg.org.ua/ua/

 

Підвищення кваліфікації:

05.10.2017-15.12.2017 – у Науково-дослідному Інституті економічного розвитку (м. Київ): «Міжнародна економіка. Актуальні проблеми державної економічної політики та макроекономічного регулювання. Новітні технології та методики викладання економічних дисциплін. Законодавство України про вищу освіту. Законодавство України про наукову та науково-технічну діяльність. Організація роботи студентів (здобувачів вищої освіти)» (Сертифікат № 000055-38806258-2017 від 15.12.2017р.);

19-21.03.2018 — у Малопольській школі державного управління, Краківський економічний університет, проект USAID «Децентралізація приносить кращі результати» (DOBRE) (м. Миколаїв, МО ЦППК): «Формування, розвиток та вдосконалення особистих професійних компетенцій (організаційних, педагогічних та комунікаційних) з метою підвищення ефективності професійної діяльності за рахунок міжнародного досвіду з науково-дослідної та освітньої діяльності у сфері державного управління» (Сертифікат №1795/MSAP/2018 від 25.05.2018р.);

21.05.2019-26.06.2019 — у Національній академії державного управління при Президентові України, Проект «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС/PLEDDG) (м. Київ): «Підготовка тренерів-консультантів за професійною програмою з місцевого економічного розвитку» (Сертифікат від 26 червня 2019р.);

Онлайн освіта задля сталого розвитку (Програма ПРООН з розвитку регіонів), Навчальний курс «Як діяти далі: Державним службовцям про сталий розвиток», 15.06.2020р., URL:

https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/efab1a97038a47a1a3abd132337fa668

Лютий, 2021 – у Центрально-Європейський Академії навчань та сертифікації (CEASC) у співпраці з ГО «Асоціація проектних менеджерів України»: «Проектний підхід та міжсекторна співпраця в діяльності сучасного закладу освіти, ОТГ та АРР» (Сертифікат № 0274.21);

Онлайн освіта (Школа місцевого самоврядування, ГО «Відкрите суспільство»), Навчальний курс «Активні громадяни – успішна Громада», березень, 2021, URL: https://school-ms.org.ua

Лютий, 2022 — Навчальний курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів»

Відзнаки та нагороди:

2014 – Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність

2009 – Почесна грамота Миколаївської обласної ради за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів і наукових кадрів, високий професіоналізм, значні успіхи в організації та вдосконаленні науково-методичної, науково-дослідної роботи