clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Запорожець Ірина Михайлівна

Посада: доцент кафедри менеджменту, кандидат технічних наук, доцент

Контактна інформація: e-mail: iryna.zaporozhets@nuos.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

ORCID: 0000-0003-4015-5958

Web of Science Researcher ID: U-4239-2017

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=OciXRGkAAAAJ&hl=uk&authuser=1

Професійний ідентифікатор: https://www.linkedin.com/ірина-запорожець

Освіта: Повна вища, в 2001р закінчила Український державний морський технічний університет імені адмірала Макарова за спеціальністю «Економіка підприємства».

Гарант освітньо-професійної програми: «Менеджмент транспортних систем і логістика», першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент», галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

Освітні навчальні курси:

Операційний менеджмент

Міжнародні транспортні перевезення

Управління проектами

Менеджмент організацій

Інформаційні системи та технології в логістиці

Сфера наукових інтересів:

— Проектне управління на підприємствах морегосподарського комплексу.

— Логістичне управління на  підприємствах морегосподарського комплексу.

— Технологія та організація бюджетного управління на виробничих підприємствах.

— Корпоративні інформаційні системи і технології в управлінні.

Професійний досвід:

З 2002 – по теперішній час – викладач, аспірант, доцент кафедри менеджменту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Науковий ступень: кандидат технічних наук (з 2011 р). Рішення Атестаційної колегії від 17.02.2012р. ДК № 005203. Спеціальність 05.13.22 – управління проектами і програмами.

Вчене звання: доцент (кафедри менеджменту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 26.02.2015р. протокол № 1/02-Д).

Підвищення кваліфікації

2004 р. – Національна академія державного управління при Президентові України. Навчальна мережа глобального розвитку Світового банку (м. Київ). Тема «Менеджмент організації дистанційної освіти».

2007 – 2021 рр., – участь в щорічних науково-технічних конференціях, що проводяться Ukrainian project management association (UPMA) Project management: state and perspectives, з отриманням сертифікатів.

2014 р.кафедра логістики Національного авіаційного університету (м. Київ). Тема випускної роботи «Механізми логістичного управління в суднобудівних кластерних системах».

2018р. — ДП «Миколаївський морський торгівельний порт».

2020 р. — підвищення кваліфікації в Університеті подвійної вищої освіти Баден Вюнтенберга (Duale Hochschule Baden-Württemberg Heilbronn Universitat), Німеччина

2020р. — «Управління в українських органах місцевого самоврядування», USAID, Краківський економічний університет, Global Communities, Консорціум DOBRE. Київ.

2020р — Онлайн, ТОВ «Академія цифрового розвитку», «Додатки Google в освітній діяльності».

2020р — Онлайн-інтенсив DIGITAL BRIDGE 2.0 (Міністерство молоді та спорту).

2021р. — ВУМ online, КиєвоМогилянська академія, ELibUkr, міжнародний фонд «Відродження». Курс «Академічна доброчесність в університеті»

Участь у наукових темах:

  • Держбюджетна тема «Моделі, методи і інформаційні технології управління програмами розвитку наукоємних виробництв» № 1672 (Держ. реєстр № 0108Y001167).
  • Розвиток механізмів логістичного управління на підприємствах морегосподарського комплексу УДК 658.7 (Держ. Реєстр № 0115U003474)
  • Розвиток корпоративної інформаційної системи в управлінні регіональним кластером суднобудування та судноремонту (Держ. реєстр № 0120U102051) № 2237

В рамках договорів з міжнародними та вітчизняними суднобудівними компаніями виконуються роботи по розвитку систем управління проектами суднобудівних та судноремонтних виробництв.

Здобутки: За період науково-педагогічної діяльності опубліковано 80 наукових, навчально-методичних робіт. Близько 30 публікацій студентів у науковій періодиці, наукових конференціях, впровадження наукових розробок у виробництво. Під науковим керівництвом Запорожець І.М. є переможці: Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Суднобудування та водний транспорт» (2021).