clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Кафедра обліку і економічного аналізу

Керівники багатьох компаній, таких
як General Motors, PepsiCo, у минулому
були бухгалтерами.
Ч. Хорнґрен, Дж. Фостер

Облік – це не тільки універсальна мова бізнесу, а й мистецтво, вся краса якого не завжди очевидна сторонньому спостерігачеві, але повністю розкривається перед втаємниченим. Облік має забезпечувати достовірною, об’єктивною, доречною та дохідливою інформацією всіх користувачів. Професія бухгалтера вимагає надзвичайного таланту і терпіння. Однак, тим, хто її опанував, дається особливий дар бачити за стрункими рядами цифр складний світ економіки в її взаємозв’язках і гармонії. Це, вочевидь, підтвердить керівник кожного успішного підприємства. Адже важко переоцінити роль, яку відіграють облікові працівники, задовольняючи інформаційні потреби на всіх рівнях менеджменту, забезпечуючи прийняття адекватних управлінських рішень у бурхливому бізнес-середовищі. Фахівців, гідних цього призначення понад 19 років готує кафедра обліку і економічного аналізу.

Творчий колектив кафедри обліку і економічного аналізу було виокремлено в структурі факультету на буремному рубежі сторіч 1999 року. Рівень, якого вона сягнула у теперішні часи, успіхи та здобутки – логічний та очікуваний наслідок кропіткої та цілеспрямованої роботи багатьох людей: викладачів, учених, які тут працювали і продовжують започатковану справу разом із своїм керманичем кандидатом економічних наук, професором Погорєловою О.В.

Всі співробітники непересічні, яскраві, талановиті особистості. Слід особливо наголосити: переважна більшість професорсько-викладацького складу кафедри – її випускники. Саме в цьому знаходимо пояснення сприятливого мікроклімату, аури доброзичливості, настрою на творчі здобутки, взаємодопомогу, поважного ставлення до студентів, як до майбутніх колег. Наслідки – очевидні: за 19-річну історію блискуче захистилися 7 кандидатів економічних наук, отримали дипломи понад 750 випускників спеціальності «Облік і оподаткування».

Навчальні плани, робочі програми підготовки бакалаврів й магістрів (розроблені на підґрунті міжнародного досвіду та стандартів бухгалтерського обліку) дістали високу оцінку вітчизняних та зарубіжних фахівців. Важливий компонент організації навчального процесу – забезпечення студентів підручниками, посібниками, навчально-методичними матеріалами, підготовленими провідними фахівцями колективу.

Ретельний конкурсний відбір, започаткований в університеті, забезпечує вступ на навчання за обраним фахом добре підготовленої молоді практично з усіх регіонів України. Їй властиві прагнення до сучасних економічних знань, професійної підготовки та інтелектуального самовдосконалення. Для цього створені всі необхідні умови: матеріально-технічна база – це спеціалізовані аудиторії, навчально-методичні кабінети, комп’ютерне та програмне забезпечення. Тож не дивно, що кафедра, відома не лише в країні, але й за її межами. Випускники кафедри працюють у всіх галузях економічної діяльності, а саме: в промисловості, логістичному менеджменті, бюджетній та банківській сферах, морегосподарському та аграрному комплексах.

Контакти кафедри:
м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9, НУК, к. 346.
e-mail: oblikianaliz@gmail.com
Тел.: (0512)43-04-74
(063)14-99-462
(063)95-16-577
(095)49-05-930


 

Заступниця декана з організації вступної кампанії –
МАРУЩАК Світлана Миколаївна.
Кандидатка економічних наук, доцентка.
+38(066) 531 12 34,
+38(097) 003 97 60
e-mail: svitlana.marushchak@nuos.edu.ua